Tietosuoja - Akaan kaupunki

Tietosuoja

Kuntaisella on oikeus tietää, mitä tietoja kunnalla on hänestä tai huollettavastaan. Kunta ylläpitää eri asiakasrekistereitä, joita asiakas voi pyytää nähtäväksi.

Taustalla on tietosuojalaki

Vuodesta 2018 alkaen kuntien on pitänyt noudattaa EU:n yhteistä tietosuoja-asetusta ja Suomen tietosuojalakia. Se velvoittaa kuntia avaamaan tietosuoja-asioita paremmin kuntalaisille.

Akaan kaupunginhallitus on nimennyt kaupungille tietosuojatyöryhmän, joka koostuu toimialojen ammattilaisista. Ryhmä valvoo, että tietosuoja-asetusta noudatetaan koko organisaatiossa. Lisäksi se ohjaa riskienhallinnan kehittämistä.