Vammaisneuvosto - Akaan kaupunki

Vammaisneuvosto

Akaan kaupunginhallitus on asettanut kuntalain (§ 28) edellyttämänä vaikuttamistoimielimenä vammaisneuvoston.

Neuvostolle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvoston esittelijänä toimii hallintojohtaja Katariina Koivisto ja sihteerinä hallintotoimen hallintosihteeri Emma Andersson.