Vanhusneuvosto - Akaan kaupunki

Vanhusneuvosto

Akaan kaupunginhallitus on asettanut kuntalain (§ 27) edellyttämänä vaikuttamistoimielimenä vanhusneuvoston.

Neuvostolle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja palvelujen kannalta.

Vammaisneuvoston esittelijänä toimii hallintojohtaja Katariina Koivisto ja sihteerinä hallintotoimen hallintosihteeri Emma Andersson.