Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto

Kaupunginhallituksella on henkilöstöjaosto, jonka tehtäviin kuuluu kaupungille työnantajana kuuluvien henkilöstöasioiden käsitteleminen, kuten:

 • vastata henkilöstöä koskevasta strategisesta suunnittelusta
 • myöntää luvat vapaaksi tulleiden virka- ja työtehtävien haettavaksi julistamisille
 • päättää virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta
 • päättää sellaisen olemassa olevan viran, jota lainsäädäntö ei edellytä tai jossa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttamisesta tai muuttamisesta työsuhteeksi
 • päättää henkilöstön palkkauksen yleisperusteista ja tehtäväkohtaisista palkoista
 • käydä paikallisneuvottelut tai antaa ohjeet tai määräykset niiden käymiseksi
 • käydä paikalliset virka- ja työehtosopimusneuvottelut ja hyväksyä syntyneet paikalliset sopimukset
 • vastata kaupungin yhteistoimintamenettelystä
 • vastata työhyvinvoinnista ja henkilöstöeduista
 • määritellä johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevat sekä työnantajaa edustavat viranhaltijat
 • päättää harkinnanvaraisesta palkkauksesta
 • hyväksyä henkilöstöä koskevat toimintaohjeet
 • päättää oppisopimuskoulutukseen ottamisesta ja ehdoista
 • myöntää sivutoimiluvat ja ottaa vastaan sivutoimi-ilmoitukset
 • päättää henkilöstön kelpoisuusehdoista
 • päättää muiden virkanimikkeiden kuin valtuuston päättämien virkanimikkeiden muutoksista

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaostossa on seitsemän jäsentä ja sen valitsee kaupunginhallitus, toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksella. Henkilöstöjaoston esittelijänä toimii henkilöstöjohtaja ja sihteerinä hallintosihteeri.

Henkilöstöjaoston puheenjohtajat:

henkilöstöjaoston puheenjohtaja Harri Rämö (SDP)
varapuheenjohtaja Maija Toivonen (KOK)

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 2021 – 2023

Henkilöstöjaoston alustava kokousaikataulu vuodelle 2023, muutokset ovat mahdollisia:

16.2.2023
5.4.2023
25.5.2023
29.6.2023
13.9.2023
21.9.2023 (peruttu)
19.10.2023
16.11.2023
14.12.2023