Strategia - Akaan kaupunki

Strategia

VIKSU AKAA 2018-2025

Akaa on aktiivinen hyvien yhteyksien kaupunki Suomen kasvukolmiossa.
Slogan: Kasvun keskiössä

Arvot: Turvallisuus – Aktiivinen avoimuus ja vuorovaikutus – Yhteisöllisyys – Asukaskeskeisyys – Kestävä kehitys

 

Strategiset painopisteet ja päämäärät:

Akaa on vireä                           

Vireys varmistaa kaupungin elinvoiman ja kehittymisen. Elinkeinopolitiikka on aktiivista ja perustuu asiakkaan tarpeisiin. Vireässä Akaassa on paljon tapahtumia ja muutenkin tekemisen meininki.

1) Akaa on vireä elinvoimakunta

Kaupungin elinvoimaisuus varmistetaan nykyisten asukkaiden ja yritysten hyvällä palvelulla, asukasmäärän lisäämisellä ja tasapainossa olevalla taloudella.

2) Akaa on tapahtumarikas kunta

Kaupunki tukee ja mahdollistaa monipuolisten tapahtumien järjestämisen, innostaa uusien tapahtumien ideointiin ja tapahtumien yhteensovittamiseen.

Akaa on innovatiivinen

Innovatiivisuus on välttämätöntä vastattaessa muuttuviin vaatimuksiin ja tarpeisiin. Digitalisaation harkittu hyödyntäminen ja palveluiden tarvelähtöinen suunnittelu ovat innovatiivisuutta, eikä uusille ideoille sanota Akaassa ei.

3) Akaassa asioidaan sähköisesti

Digitaaliset palvelut ovat asukkaiden saatavilla silloin kun on tarve ja jatkossa yhä useampi asia voidaan hoitaa digitaalisesti. Kaupunki huolehtii tarvittavista asiointipaikoista ja järjestää käyttöopastusta.

4) Akaan kirjastot ovat informaatiokeskuksia

Kirjastojen toiminta monipuolistuu asiakaslähtöisesti, kun kirjojen lainaamisen lisäksi tarjolla on muitakin palveluja. Strategiakauden aikana ideoimme myös muita hyvään kokonaispalveluun tähtääviä palvelumalleja.

Akaa on kaunis

Kauneus on viihtyisyyttä, toimivuutta ja näkyvyyttä sekä hyvinvointia. Kaunis Akaa on viihtyisä ja esteetön asiointi- ja asuinympäristö, jonka positiivinen tunnettuus lisääntyy. Akaa innostaa yhteisöllisyyteen sekä huolehtii terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

5) Akaa on viihtyisä ja tunnettu kaupunki

Viihtyisä kaupunki ja kaunis luonto on kutsuva niin nykyisille kuin uusille asukkaille.

6) Akaalaisten hyvinvointi lisääntyy

Turvallinen ja yhteisöllinen Akaa edistää kaikenikäisten asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Tähtäämme eriarvoistumisen vähentämiseen.

Akaa on saavutettava

Saavutettavuus on liikkumisen sekä palvelujen ja yhteydenpidon saavutettavuutta ja sujuvuutta. Saavutettava Akaa on lähellä, kaiken keskellä ja kasvun keskiössä.

7) Akaassa palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja niiden tuotanto monimuotoista

Tarjoamme palvelut tarveperusteisesti. Tuotamme palvelut omana työnä, yhteistyössä toisten kuntien, yhteisöjen ja yritysten kanssa.

8) Akaa edistää sujuvampaa liikkumista

Selvitämme joukkoliikenteen kehittämisvaihtoehdot ja vaikutamme kolmannen ja neljännen raiteen sekä kolmos- ja ysitien kehittämiseen. Saavutettavuus on myös asioiden hoitamisen ja tietojen liikkumisen sujuvuutta.

Akaa on uudistuva

Uudistuminen varmistaa hyvinvoinnin ja tavoitteiden toteutumisen. Uudistuva Akaa toimii asiakaslähtöisesti ja on yhteistyötahtoinen kumppani kaikille. Uudistuvan Akaan palveluasenne saa asiat tapahtumaan akaalaisten eduksi.

9) Akaan henkilöstö viihtyy työssään

Akaa on kiinnostava, kannustava, joustava ja luotettava työnantaja

10) Akaa on hyvä kumppani

Akaa tekee laajasti yhteistyötä asukkaiden, yritysten, muiden kuntien ja kolmannen sektorin kanssa.

strategia kuva, jossa maisema kaupungista