Strategia - Akaan kaupunki

Strategia

Visio: Sujuvan arjen Akaa 2026

Sujuvan arjen Akaassa on helppoa ja kotoisaa asua, tehdä töitä ja harrastaa. Kasvava Akaa vetää puoleensa asukkaita ja yrittäjiä. Meillä on aikaa elää, ja Akaan erilaisiin kaupunginosiin on helppo ihastua.

Arvot: Asukaskeskeisyys – Yhteisöllisyys – Turvallisuus – Rohkeus

Strategian painopistealueita ovat: Akaa on kasvava ja elinvoimainen kaupunki, Akaa on lähellä ja helposti saavutettavissa, Akaa pitää huolta asukkaistaan, Akaassa kehitetään rohkeasti ja kestävästi ja Akaa on houkutteleva ja arvostava työnantaja. Painopisteiden alle kuuluu 11 strategista päämäärää, jotka on esitelty liitteessä.

Akaan valtuusto hyväksyi uuden strategian kesäkuussa 2022.