Tekninen lautakunta - Akaan kaupunki

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta johtaa ja valvoo teknisen toimen hallinnon, tilahallinnon, siivous- ja ruokapalveluiden ja alueiden kunnossapidon tehtäväalueiden toimintaa sekä päättää asioista edellä mainituilla tehtäväalueilla.

Teknisen lautakunnan erityistehtäviä ovat:

 •  toimia tielainsäädännön tarkoittamana tielautakuntana
 •  hyväksyä katusuunnitelmat (MRL 85 §)
 •  tehdä kadunpitopäätökset ja kadunpidon lopettamispäätökset sekä päättää kadunpidon antamisesta ulkopuolisille (MRL 84 § ja 86 §)
 •  ratkaista yhdyskuntateknisten laitteiden sijoitusasiat (MRL 89 §)
 •  päättää maantielaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä
 •  päättää yksityisistä teistä annetussa laissa kunnalle määrätyistä tehtävistä
 •  päättää kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa kunnalle määrätyistä tehtävistä
 • päättää tieliikennelaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä
 • päättää ajoneuvojen siirtämisestä annetussa laissa kunnalle määrätyistä tehtävistä
 • toimii maankäyttö- ja rakennuslain 103 g §:n (hulevesi) mukaisena monijäsenisenä toimielimenä
 • toimii maankäyttö- ja rakennuslain 103 g §:n (hulevesi) mukaisena rajakohdan määräävänä viranomaisena

Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja ja sihteerinä hallintosihteeri.

Teknisen lautakunnan puheenjohtajat:

teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kirsi Vaittinen (SDP)
varapuheenjohtaja Marko Peltola (KOK)

Tekninen lautakunta 2021 – 2025

Teknisen lautakunnan alustava kokousaikataulu vuodelle 2024, muutokset ovat mahdollisia:

Keskiviikko 31.1.2024
Torstai 29.2.2024
Tiistai 26.3.2024
Tiistai 23.4.2024
Keskiviikko 22.5.2024
Keskiviikko 19.6.2024
Keskiviikko 28.8.2024
Tiistai 24.9.2024
Keskiviikko 30.10.2024
Keskiviikko 27.11.2024