Säännöt ja ohjeet - Akaan kaupunki

Säännöt ja ohjeet

Akaan kaupungin tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueen elinvoimaa. Pyrimme järjestämään asukkaille palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Omaa toimintaamme ohjaa Sujuvan arjen Akaa -strategia ja sen käytännön toteutusta ohjaa hallintosääntö.

Kaupungin toiminnasta säädetään kuntalaissa.