Säännöt ja ohjeet - Akaan kaupunki

Säännöt ja ohjeet

Akaan kaupungin tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueen elinvoimaa. Pyrimme järjestämään asukkaille palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Omaa toimintaamme ohjaa Viksu Akaa -strategia ja sen käytännön toteutusta ohjaa hallintosääntö.

Kaupungin toiminnasta säädetään kuntalaissa.