Oppilashuolto - Akaan kaupunki

Oppilashuolto

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhoitaja Sanna Jaatinen, p. 0403352602, on tavattavissa Arvo Ylpön koululla pääsääntöisesti ma, ti, to klo 8-16 ja pe klo 8-14.

Oppilailla on terveydenhoitajan ja lääkärin terveystarkastukset 1. ja 5. luokilla sekä terveydenhoitajan tarkastus vuosittain. Tulevien 1. luokkalaisten terveydenhoitajan tarkastukset pyritään toteuttamaan ennen koulun alkua kesän aikana.

Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana tai tapahtuu koulutapaturma, ensisijaisesti opettaja ohjaa oppilaan kotiin tai jatkohoitoon. Jos oppilas tarvitsee terveydenhuollon ammattilaisen arviota äkillisesti sairastuttuaan, otetaan yhteyttä ensisijaisesti omalle terveysasemalle. Kouluterveydenhuollon tehtäviin ei kuulu äkillisten sairauksien hoito.

Kouluterveydenhuollon vastaanotto on vanhalla kivikoululla. Kulku tapahtuu vasemman puoleisesta ulko-ovesta.

 

KOULUKURAATTORI

Koulukuraattori on kouluissa työskentelevä sosiaalialan asiantuntija. Koulukuraattorin tavoitteena on auttaa ja tukea oppilaita, joilla on koulunkäyntiin tai kasvuun ja kehitykseen liittyviä pulmia. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun oppilaalla on kouluhaluttomuutta, luvattomia poissaoloja, heikko koulumenestys, keskittymisvaikeuksia, pelko- ja jännitystiloja, koulukiusaamista tai muita ristiriitoja koulukavereiden, opettajien tai vanhempien kanssa.

Koulukuraattorin tehtävänä on toimia oppilaan, perheen ja kouluyhteisön tukena. Oppilaat voivat hakeutua koulukuraattorin luo oma-aloitteisesti tai esim. vanhempien, opettajan tai terveydenhoitajan ohjaamana. Koulukuraattorin työmuotoja ovat yksilö-, perhe-, ryhmä- ja luokkatyöskentely sekä osallistuminen oppilashuoltotyöryhmiin. Keskustelut koulukuraattorin kanssa perustuvat luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

koulukuraattori 040 335 3400

 

KOULUPSYKOLOGI

Koulupsykologi Saara Silakoski, p. 040 129 5658, on tavattavissa Arvo Ylpön koululla ma-ke 8–16. Koulupsykologin tavoittaa myös Wilmassa tai sähköpostitse saara.silakoski@pirha.fi .

Koulupsykologit tarjoavat lapsille ja nuorille tukea koulunkäyntiin ja vahvistavat heidän psyykkistä hyvinvointiaan. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä tunne-elämään, keskittymiseen tai oppimisen vaikeuksiin liittyvissä asioissa. Psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä pulmissa koulupsykologi arvioi hoidon tarvetta sekä tarvittaessa ohjaa oppilaan muihin palveluihin. Myös lyhyet tukikeskustelujaksot ovat mahdollisia. Oppimisen haasteissa psykologi osallistuu opetuksen tukitoimien suunnitteluun. Arvionsa pohjalta koulupsykologi toteuttaa myös oppimisvalmiustutkimuksia.