Oppilashuolto - Akaan kaupunki

Oppilashuolto

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhoitaja Ansa Kopperoinen, p. 0403352602, on tavattavissa Arvo Ylpön koululla pääsääntöisesti ma, ti, to klo 8-16 ja pe klo 8-14.

Oppilailla on terveydenhoitajan ja lääkärin terveystarkastukset 1. ja 5. luokilla sekä terveydenhoitajan tarkastus vuosittain. Tulevien 1. luokkalaisten terveydenhoitajan tarkastukset pyritään toteuttamaan ennen koulun alkua kesän aikana.

Kouluterveydenhoitaja antaa ensiapua koulutapaturmissa sekä äkillisesti koulupäivän aikana sairastuneille oppilaille. Vapaa-ajan tapaturmat ja sairaustapaukset hoidetaan terveysasemalla.

Kouluterveydenhuollon vastaanotto on vanhalla kivikoululla. Kulku tapahtuu vasemman puoleisesta ulko-ovesta.

 

KOULUKURAATTORI

Koulukuraattori on kouluissa työskentelevä sosiaalialan asiantuntija. Koulukuraattorin tavoitteena on auttaa ja tukea oppilaita, joilla on koulunkäyntiin tai kasvuun ja kehitykseen liittyviä pulmia. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun oppilaalla on kouluhaluttomuutta, luvattomia poissaoloja, heikko koulumenestys, keskittymisvaikeuksia, pelko- ja jännitystiloja, koulukiusaamista tai muita ristiriitoja koulukavereiden, opettajien tai vanhempien kanssa.

Koulukuraattorin tehtävänä on toimia oppilaan, perheen ja kouluyhteisön tukena. Oppilaat voivat hakeutua koulukuraattorin luo oma-aloitteisesti tai esim. vanhempien, opettajan tai terveydenhoitajan ohjaamana. Koulukuraattorin työmuotoja ovat yksilö-, perhe-, ryhmä- ja luokkatyöskentely sekä osallistuminen oppilashuoltotyöryhmiin. Keskustelut koulukuraattorin kanssa perustuvat luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

kooulukuraattori 040 335 3400

 

KOULUPSYKOLOGI

Koulupsykologit tarjoavat lapsille ja nuorille tukea koulunkäyntiin ja vahvistavat heidän psyykkistä hyvinvointiaan. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä tunne-elämään, keskittymiseen tai oppimisen vaikeuksiin liittyvissä asioissa. Oppilaiden tapaamisten lisäksi koulupsykologi osallistuu myös koulujen oppilashuoltoryhmiin ja toimii yhteistyössä opettajien, erityisopettajien, kouluterveydenhuollon ja tarvittaessa myös muiden yhteistyötahojen kanssa.

Oppilaan vanhemmat tai oppilas itse voi ottaa yhteyttä suoraan koulupsykologiin, mikäli heillä on huolia oppilaan koulunkäyntiin tai tunne-elämään liittyvistä asioista. Psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä pulmissa koulupsykologi arvioi hoidon tarvetta sekä tarvittaessa ohjaa oppilaan muihin palveluihin. Myös lyhyet tukikeskustelujaksot ovat mahdollisia. Oppimisen haasteissa psykologi osallistuu opetuksen tukitoimien suunnitteluun yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, opettajien ja erityisopettajien kanssa. Arvionsa pohjalta koulupsykologi toteuttaa myös oppimisvalmiustutkimuksia.

Koulupsykologi tapaa oppilaita koululla koulupäivien aikana. Keskustelut koulupsykologin kanssa ovat luottamuksellisia. Koulupsykologin tavoittaa parhaiten Wilma-viestillä. Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Koulupsykologi (Arvo Ylpön koulu, Kylmäkosken koulu, Pappilan koulu, Sontulan koulu ja Kylmäkosken koulu)

040 335 4276