Hoitoaikojen varaaminen - Akaan kaupunki

Hoitoaikojen varaaminen

Huoltajien tulee varata viimeistään viikkoa ennen hoitotarvetta lapsensa hoitoajat ja ilmoittaa ennalta tiedossa olevat lapsen poissaolot sähköisen VakaMukana- varausjärjestelmän kautta. Henkilökunta ei varaa lasten hoitoaikoja, koska varauksen kautta huoltajat sitoutuvat lapsen hoitoaikoihin ja maksuun.

Hoitoaikavaraukset tehdään vähintään viikkoa ennen hoitotarvetta eli seuraavaa viikkoa varten alkavan viikon maanantaihin klo 00:15 mennessä. Säännöllisenä toistuvia hoitoaikavarauksia on helppo tehdä kopio-toiminnolla jopa kuukausiksi etukäteen. Korjaaminen onnistuu aiemmin mainituissa aikarajoissa.

Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon ja  bruttotulojen lisäksi huoltajien lapselleen valitseman kuukausittaisen enimmäistuntimäärän mukaan. Huoltajien tekemät hoitoaikavaraukset tai lapsen todellisuudessa käyttämä tuntimäärä ei saa ylittää maksusopimuksen mukaista enimmäistuntimäärää kalenterikuukaudessa.

Akaan varhaiskasvatuksen toiminta perustuu ennakkotietoihin. Kohdennamme henkilöstön määrän ja työtehtävät sekä tilaamme lapsille ateriat varattujen hoitoaikojen mukaisesti.

Ennen syys-, joulu,- talvi- ja kesälomaa lasten hoitoajat tulee ilmoittaa ennalta pidemmälle ajalle. Lasten läsnäolot määrittävät yksiköiden aukioloa ja sulkua, joista ilmoitetaan huoltajille 2-4 viikkoa ennen loman alkua.

NFC- tunnisteet

Lapsen tulo- ja lähtöleimauksen tekee huoltaja NFC-tunnisteella yksikön puhelimeen.

NFC- tunniste luovutetaan kuittausta vastaan jokaiselle huoltajalle,  kun varhaiskasvatus alkaa. Hoitosuhteen lopussa NFC- tunnisteet palautetaan hoitopaikkaan.

Palauttamattomasta tunnisteesta peritään 10 euroa hoitomaksun yhteydessä. Lisätunnisteen voi ostaa 10 euron hintaan.