Henkilökunta - Akaan kaupunki

Henkilökunta

Blomgren Linda, äidinkieli ja kirjallisuus, 2A:n ryhmänohjaaja

Engbäck-Kurvinen Soile, psykologia, filosofia

Halmela-Taberman Hannele. opinto-ohjaaja, vararehtori

Hietala Raimo, liikunta

Karjalainen Minna-Liisa, englanti, venäjä, 3A:n ryhmänohjaaja

Kärnä Sari, biologia, maantiede, terveystieto

Löövi Pekka, musiikki

Merikari Tanja, ruotsi, saksa, 2B:n ryhmänohjaaja

Motturi Heli, matematiikka, kemia, 1A:n ryhmänohjaaja

Niemi-Nikkola Ilkka, matematiikka, fysiikka, 1B.n ryhmänohjaaja

Räsänen Hanna, kuvataide

Sipinen Janne, historia, uskonto, yhteiskuntaoppi, 3B:n ryhmänohjaaja

Viita Merike, liikunta