Oppilaskunta - Akaan kaupunki

Oppilaskunta

Koulussamme toimii aktiivinen oppilaskunta, jossa on edustus jokaiselta luokalta 2. vuosiluokasta lähtien. Oppilaskuntaa ohjaa neljä opettajaa.

Haluamme kasvattaa oppilaskunnan roolia ja osallisuutta toiminnan ja koulumotivaation rakentamisessa. Tulevan lukuvuoden  aikana on tarkoitus tiivistää entisestään eri-ikäisten oppilaiden yhteistyötä  ja  antaa oppilaille mahdollisuus kouluympäristön viihtyvyyden suunnitteluun ja parantamiseen. Oppilaita kuullaan myös uuden koulun suunnittelussa. 

 Oppilaskunta pitää yllä yläluokille suunnattua oppilaskunnan kioskia, jonka tuotot ohjataan oppilaiden hyväksi. Oppilaskunta toimittaa myös perinteistä  Hirvikärpänen-lehteä.