Oppilaskunta - Akaan kaupunki

Oppilaskunta

Koulussamme toimii aktiivinen oppilaskunta, jossa on edustus jokaiselta luokalta 2. vuosiluokasta lähtien. Oppilaskuntaa ohjaa neljä opettajaa , kaksi yläkoulusta ja kaksi alakoulusta.

Haluamme kasvattaa oppilaskunnan roolia ja osallisuutta toiminnan ja koulumotivaation rakentamisessa. Tulevan lukuvuoden  aikana on tarkoitus tiivistää entisestään eri-ikäisten oppilaiden yhteistyötä  ja  antaa oppilaille mahdollisuus kouluympäristön viihtyvyyden suunnitteluun ja parantamiseen. Oppilaita kuullaan myös uuden koulun suunnittelussa. 

 3. talossa pyörii oppilaskunnan kioski, josta vastuuhenkilönä on opettaja Sanelma Mäkinen. Oppilaskunta on jo vuosia toimittanut  Hirvikärpänen-lehteä, sen toimituksesta vastaa Sara SilenAnne Huopainen ja Ira Ådahl-Rautanen vastaavat alakoulun oppilaskunnan ohjauksesta.