Kunnallinen perhepäivähoito - Akaan kaupunki

Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on hoitajan kotona ja pienessä lapsiryhmässä toteutettavaa ohjattua, tavoitteellista ja suunnitelmallista varhaiskasvatusta. Perhepäiväkodissa on  enintään neljä kokopäiväistä paikkaa.

Perhepäivähoidossa lapset ovat pääosin alle 3-vuotiaita. Lapsen siirtoa päiväkotiin suositellaan viimeistään sen vuoden elokuussa, kun lapsi täyttää 5 vuotta. Lapsi hyötyy ikätasoisesta vertaisryhmästä, jotta pääsee harjoittelemaan toimimista suuremmassa lapsiryhmässä ja muita tärkeitä taitoja ennen esikouluun siirtymistä.

Hoitajan omat alle kouluikäiset lapset ovat osa lapsiryhmää. Samaa paikkaa voi käyttää parikin lasta, mutta eri aikoina.

Ennen aloitusta

Ennen hoitosuhteen alkua huoltajat käyvät lapsen kanssa tutustumassa perhepäiväkotiin. Lapsen tulevan hoitajan yhteystiedot löytyvät lapsen sijoituspäätöksestä.

Perhepäivähoidossa lasten hoitoajoista koostuva kokonaishoitoaika voi työaikalaista johtuen olla enintään 9 tuntia päivässä. Hoitajan 40 tuntia viikossa ylittävä  työaika tasataan työajantasauspäivinä ( Tat-päivät) eli arkivapaapäivinä, jolloin lapset ovat varahoidossa tai kotonaan.

Päivärytmi

Perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa noudatetaan Akaan varhaiskasvatussuunnitelmaa ja yhdenmukaista säännöllistä päivärytmiä.  Ateriat tarjotaan vain alla mainittuina aikoina.

8.00-8.30 Aamupala

Aamupäivän aikana tehdään lasten ja hoitajan yhdessä suunnittelemaa toimintaa: leikkiä, laulua, askarteluja, lukemista, piirtämistä, ulkoilua, jne.

11.00-12.00 Lounas

Päiväuni, lepo tai hiljainen hetki lapsen ikätaso ja väsymystila huomioiden

14.00-14.30 Välipala

Iltapäivällä tehdään samoja toimintoja kuin aamupäivällä sisällä ja ulkona

Lasten kotiinlähtö tapahtuu viimeistään hoitosopimusten mukaisesti. Hoitopaikka pihoineen jää lasten hoitoajan päättyessä hoitajan oman perheen käyttöön.

 

Perhepäivähoidon ilmoituskäytänteet 1.10.2020 alkaen

Lapsen hoitoaikavaraukset

Huoltajien tulee varata lapsen hoitoajat VakaMukana ohjelmaan seuraavaa viikkoa varten ma klo 00:15 mennessä, jolloin varausjärjestelmä lukkiutuu. Hoitoajat tulee varata mahdollisimman lähelle toteutuvaa hoitoaikaa. Mikäli lapselle ei ole ennalta varattu hoitoaikaa järjestelmästä, lapsi katsotaan poissaolevaksi.

Lapsen hoitosopimuksen mukainen hoitoaika

Huoltajien tulee noudattaa lapsen hoitosopimuksen mukaisia hoitoaikoja. Hoitosopimukset laaditaan viiden minuutin tarkkuuteen. Mikäli on tarvetta muuttaa hoitosopimuksessa sovittuja hoitoaikoja, huoltajan tulee ottaa yhteyttää perhepäivähoidon aluevastaavaan uuden hoitosopimuksen laadintaa varten.

Lapsen poissaolo

Huoltajan tulee ilmoittaa lapsen kokopäiväisestä tai sitä pidemmästä poissaolosta tekstiviestillä tai sähköpostilla sekä hoitajalle että aluevastaavalle. Aluevastaava tekee lapsen poissolosta keskeytyspäätöksen ohjelmistoon.

Perhepäivähoitajan äkillinen poissaolo

Perhepäivähoitaja ilmoittaa äkillisestä poissaolostaan välittömästi lasten huoltajille ja aluevastaavalle tekstiviestillä tai soittamalla. Hoitajan tulee ilmoittaa lasten varahoitoryhmään poissaolonsa aikana varahoitoon tulevien lasten nimet ja päivittäinen hoitoaika.

Kun lapsi ei käytä varahoitoa hoitajan poissaolon aikana, huoltaja peruu varahoidon tekstiviestillä tai soittamalla lapsen varahoitoryhmään välittömästi hoitajan poissaolosta tiedon saatuaan.

Perhepäivähoitajan ennalta tiedossa olevat poissaolot, esim. vuosilomat ja tat-päivät

Perhepäivähoitaja ilmoittaa huoltajille kaikki ennalta tiedossa olevat työstä poissaolonsa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

Aluevastaava ilmoittaa hoitajan ennalta tiedossa olevat poissaolot lasten varahoitoryhmiin

Huoltajien tulee varmistaa lapsen todellinen varahoidon tarve VakaMukana ohjelman kautta. Tietojen tulee olla oikeita ja ajantasaisia.

Kun lapsi ei käytä varahoitoa hoitajan poissaolon aikana, huoltaja peruu lapsen varahoitopaikan tekstiviestillä tai soittamalla lapsen varahoitoryhmään.

Varahoito

Hoitajan lomien ja vapaapäivien ajalle jokaiselle perhepäivähoidon piirissä olevalle lapselle määritellään varahoitopaikka toiseen perhepäiväkotiin tai päiväkotiin. Tieto varahoitopaikasta ilmoitetaan lasten huoltajille toimintakauden tai hoitosuhteen alussa. Varahoitopaikkaan on hyvä tutustua etukäteen.

Perheellä on oikeus käyttää lapselle osoitettua varahoitopaikkaa aina hoitajan työstä pois ollessa. Kun lapsi ei käytä varahoitoa lainkaan, huoltajan tulee ilmoittaa asiasta aluevastaavalle.

Huoltajien tulee varmistaa todellinen varahoidon tarve ja lapsen poissaolot varahoitopaikkaan, jotta varahoitoryhmään tiedetään varata tarvittava määrä ruokaa ja henkilöstöä.

Kun lapsella on erityisruokavalio, huoltajat toimittavat todistuksen lapsen erityisruokavaliosta Arvo Ylpön koulun keittiöön osoitteeseen Sontulantie 6 37800 Akaa  ja ilmoittavat lapsen varahoitoon menosta p. 040 335 3240.