Kunnallinen perhepäivähoito - Akaan kaupunki

Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on hoitajan kotona ja pienessä lapsiryhmässä toteutettavaa ohjattua, tavoitteellista ja suunnitelmallista varhaiskasvatusta. Perhepäiväkodissa on  enintään neljä kokopäiväistä paikkaa.

Perhepäivähoidossa lapset ovat pääosin alle 3-vuotiaita.

Hoitajan omat alle kouluikäiset lapset ovat osa lapsiryhmää.

Ennen aloitusta

Ennen hoitosuhteen alkua huoltajat käyvät lapsen kanssa tutustumassa perhepäiväkotiin. Lapsen tulevan hoitajan yhteystiedot löytyvät lapsen sijoituspäätöksestä.

Hoitajan viikkotyöajan ylittävä aika tasataan arkivapaapäivinä, jolloin lapset ovat varahoidossa päiväkodissa tai heitä hoidetaan kotona.

Perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa noudatetaan Akaan varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Lapsen hoitoaikavaraukset

Huoltajien tulee varata lapsen hoitoajat VakaMukana järjestelmästä perjantaisin klo 9.00 mennessä, sitä seuraavalle viikolle.  Hoitoajat tulee varata mahdollisimman lähelle toteutuvaa hoitoaikaa. Mikäli lapselle ei ole ennalta varattu hoitoaikaa järjestelmästä, lapsi katsotaan poissaolevaksi.

Huoltajien tulee noudattaa lapsen hoitosopimuksen mukaisia hoitoaikoja. Mikäli on tarvetta muuttaa hoitosopimuksessa sovittuja hoitoaikoja, huoltajan tulee ottaa yhteyttää perhepäivähoidosta vastaavaan päiväkodin johtajaan hoitosopimuksen päivittämistä varten.

Lapsen poissaolo

Huoltajan tulee ilmoittaa lapsen kokopäiväisestä tai sitä pidemmästä poissaolosta tekstiviestillä lapsen hoitajalle.

Perhepäivähoitajan poissaolo

Perhepäivähoitaja ilmoittaa äkillisestä poissaolostaan välittömästi lasten huoltajille ja lasten varahoitoryhmään.

Perhepäivähoitaja ilmoittaa huoltajille kaikki ennalta tiedossa olevat työstä poissaolonsa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Huoltajien tulee varmistaa lapsen todellinen varahoidon tarve VakaMukana ohjelman kautta. Tietojen tulee olla oikeita ja ajantasaisia.

Kun lapsi ei käytä varahoitoa hoitajan poissaolon aikana, huoltaja peruu lapsen varahoitopaikan tekstiviestillä tai soittamalla lapsen varahoitoryhmään.

Varahoito

Hoitajan lomien ja vapaapäivien ajalle jokaiselle perhepäivähoidon piirissä olevalle lapselle määritellään varahoitopaikka päiväkotiin. Tieto varahoitopaikasta ilmoitetaan lasten huoltajille toimintakauden tai hoitosuhteen alussa. Varahoitopaikkaan on hyvä tutustua etukäteen.

Perheellä on oikeus käyttää lapselle osoitettua varahoitopaikkaa aina hoitajan työstä poissa ollessa. Kun lapsi ei käytä varahoitoa lainkaan, huoltajan tulee ilmoittaa asiasta perhepäivähoidosta vastaavalle päiväkodin johtajalle.

Huoltajien tulee varmistaa todellinen varahoidon tarve ja lapsen poissaolot varahoitopaikkaan, jotta varahoitoryhmään tiedetään varata tarvittava määrä ruokaa ja henkilöstöä.

Kun lapsella on erityisruokavalio, huoltajat toimittavat todistuksen lapsen erityisruokavaliosta Akaan keskuskeittiölle.