Akaan varhaiskasvatussuunnitelmat

Akaan varhaiskasvatussuunnitelma

Kunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin lakisääteisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Akaan varhaiskasvatuksen kaikissa yksiköissä toimitaan paikallisen suunnitelman mukaisesti.

Akaan varhaiskasvatussuunnitelma löytyy linkin takaa oikealta.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen kirjallinen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) yhteistyössä huoltajien ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Lapsen Vasu annetaan lasten huoltajille täytettäväksi hyvissä ajoin ennen Lapsen vasukeskustelua.

Lapsen vasukeskustelut käydään päiväkodissa ryhmän opettajan ja perhepäiväkodissa hoitajan johdolla. Lapsen ensimmäinen Vasukeskustelu käydään parin kuukauden sisällä hoitosuhteen alusta. Kauemmin varhaiskasvatuksessa olleiden Lasten Vasukeskustelut käydään laajempina syksyisin syyslomaan mennessä ja  suppeampina keväisin.