Akaan varhaiskasvatussuunnitelmat - Akaan kaupunki

Akaan varhaiskasvatussuunnitelmat

Akaan varhaiskasvatussuunnitelma 

Akaan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtakunnalliseen lakisääteiseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Akaan varhaiskasvatuksen kaikissa yksiköissä toimitaan paikallisen suunnitelman mukaisesti.

Akaan varhaiskasvatussuunnitelma löytyy linkin takaa oikealta.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma eli Lapsen vasu

Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Lapsen vasu laaditaan sähköiseen Wilma -järjestelmään. Ennen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelua huoltajilla on mahdollisuus tutustua vasuun.

Lapsen vasukeskustelut käydään päiväkodissa ryhmän opettajan ja perhepäiväkodissa hoitajan johdolla. Lapsen ensimmäinen vasukeskustelu käydään parin kuukauden sisällä hoitosuhteen alusta. Lasten vasukeskustelut käydään syksyllä ja keväällä. Syksyn keskustelu käydään lokakuun loppuun mennessä.