Haku varhaiskasvatukseen - Akaan kaupunki

Haku varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen toimintakausi on 1.8.- 31.7. Keskitetty hakuaika tulevalle toimintakaudelle on maaliskuussa, mutta paikkaa voi hakea myös pitkin vuotta. Lapselle tulee hakea paikkaa viimeistään neljä kuukautta ennen tarvetta tai huoltajan yllättäen työllistyessä tai siirtyessä opiskelemaan, viimeistään kahta viikkoa ennen tarvetta.

Lisätietoja lasten sijoituksista ja vapaista paikoista ostopalvelupäiväkoti Onnin  osalta varhaiskasvatuspäällikkö Killi Jokila, Sahurin vuoropäiväkodin osalta aluevastaava Ritva Viskari, Nahkalinnan ja Pajantien päiväkotien osalta päiväkodin johtaja Mika Pietilä,  Kylmäkosken ja Pappilan sekä perhepäivähoidon osalta päiväkodin johtaja Sanna Nurminen sekä Rautalan, Nahkialan ja Ylpönpihan päiväkotien osalta päiväkodin johtaja Laura Lohi. He myös tekevät lasten sijoituspäätökset omille alueilleen.

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisesti. Linkki lomakkeeseen löytyy oikealta.

Lapsen sijoituspäätös

Hoitopaikkaa hakeneisiin otetaan yhteyttä 2-4 viikkoa ennen huoltajien ilmoittamaa varhaiskasvatuksen tarvetta. Keskustelussa sovitaan lapsen aloituspäivä, päivittäinen ja viikoittainen hoitoaika, kuukausittainen kokonaistuntimäärä ja muut päätökseen vaikuttavat tekijät. Kalenterikuukausittaiset enimmäistuntimäärät ovat 84, 125, 146, 167 ja 168- 210 tuntia. Hoitopäivän enimmäispituus on 10 tuntia, laskennallinen hoitopäivien lukumäärä 21 pv/kk.

Lapsen sijoituspäätöksen jälkeen tehdään maksupäätös. Asiakasmaksun määritystä varten tulee huoltajien toimittaa varhaiskasvatustoimistoon Sirkesalontie 3 37800 Akaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksusopimus ja tarvittavat tositteet ja liitteet. Maksusopimus löytyy oikealta sivupalkista. Kun huoltaja muuttaa lapsen kuukausittaista enimmäistuntimäärää, hänen tulee toimittaa uusi Asiakasmaksusopimus varhaiskasvatustoimistoon. Lapselle tehdään uusi sijoitus- ja maksupäätös seuraavan kuukauden alusta alkaen, ei kesken kuukautta.

Tehostetun tai erityisen tuen tarpeessa olevien lasten hakemuksen lisäksi huoltajien tulee toimittaa lapsen lääkärintodistukset, lausunnot jne. ennen hoitosuhteen alkua varhaiskasvatustoimistoon Sirkesalontie 3, 37800 Akaa. Myös vuorohoitoa tarvitsevan lapsen huoltajien tulee toimittaa vuorohoitosijoituspäätöstä varten työnantajiensa laatimat todistukset vuorotyöstään Sahurin päiväkodin aluevastaavalle. Tarkemmat ohjeet löytyvät sivulta Vuorohoito Sahurin päiväkodissa.

Lapsen sijoituspäätöksestä lähtee sähköisen asioinnin hyväksyneille huoltajille ilmoitus sähköpostiin ja kaikille asiakkaille kirje liitteineen kotiosoitteeseen. Mikäli lapsen hoitotarve kokonaan peruuntuu tai alkaa aiottua aikaisemmin tai myöhemmin, huoltajien tulee ottaa yhteyttä sijoituspäätöksen allekirjoittaneeseen.

Tutustuminen

Päiväkotiin sijoittuvan lapsen perhe voi toivoa vapaaehtoista Tullaan tutuiksi- käyntiä ennen lapsen hoitosuhteen alkua. Käynnillä lapsen tulevan ryhmän työntekijä käy perheen toiveesta tutustumassa lapseen tämän kotona. Perhepäiväkotiin sijoittuva lapsi huoltajineen tutustuu vain hoitopaikkaan.

Hyvän ja turvallisen hoitosuhteen takaamiseksi jokaisen lapsen huoltajineen tulee käydä tutustumassa tulevaan hoitopaikkaan ja henkilöstöön ennen hoitosuhteen alkua. Ajankohta sovitaan tulevan ryhmän työntekijän kanssa.