Haku varhaiskasvatukseen - Akaan kaupunki

Haku varhaiskasvatukseen

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen hakeminen tapahtuu ensisijaisesti täyttämällä sähköinen hakemus. Käsin täytettäviä hakemuksia on saatavissa Varhaiskasvatustoimistosta os. Sirkesalontie 3 ja päiväkodeista.

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea vähintään neljä kuukautta (4-6 kk) ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli hakemuksen jättää yli 6 kk ennen hoidon tarpeen alkamista, ei se silti takaa ensisijaisen paikan toteutumista.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista, paikkakunnalle muutosta tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista. Kotona olevan vanhemman on hyvä varautua siihen, että lapsen hakemuksen käsittelyyn ja varhaiskasvatuspaikan myöntämiseen saattaa kulua neljän kuukauden määräaika.

Kun hakemus on saapunut varhaiskasvatuspalveluiden toimistoon päiväkodin johtaja käsittelee hakemuksen ja ottaa yhteyttä perheeseen lähempänä hoidon alkamista. Hakemuksen lisätiedoissa on hyvä tuoda ilmi kaikki lasta koskevat oleelliset asiat (esim. erityisruokavalio, tuen tarve tms).

Jos hakemusta haluaa muuttaa tai tarkentaa ennen päätöksen saapumista, tulee ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen palvelusihteeriin viimeistään kuukautta ennen varhaiskasvatuksen aloitusta. Elokuuta koskevat muutokset tulee ilmoittaa juhannukseen mennessä.

Päätöksen saatuanne, lapsenne tulevan ryhmän varhaiskasvatusopettaja ottaa yhteyttä aloituskeskustelun ja tutustumiskäynnin ajankohdan sopimiseksi

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisesti. Linkki lomakkeeseen löytyy oikealta.

 

Tuloselvitys ja asiamaksut

Asiakasmaksun määritystä varten tulee huoltajien toimittaa varhaiskasvatustoimistoon Sirkesalontie 3 37800 Akaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksusopimus ja tarvittavat tositteet ja liitteet. Tuloselvitys on tehtävä sen kalenterikuukauden aikana, jolloin lapsen hoitosuhde alkaa. Maksua ei hyvitetä takautuvasti, mikäli perhe toimittaa tuloselvityksen myöhässä. Asiakasmaksusopimus löytyy oikealta sivupalkista.

Hoidon aloitus ja päättyminen kesken kuukauden

Hoidon alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden, käytettävissä olevat tunnit lasketaan siten, että  tuntimäärä jaetaan kuukauden toimintapäivillä ja kerrotaan niin monella arkipäivällä (ma-pe), jotka hoitosuhteen voimassaoloaikaan osuu. Esimerkki 1; Lapsi aloittaa maanantaina 14.8.2023. Hänelle on valittu porras 3, 126-146h/kk eli 146:23=6,35 x 14 arkipäivää = 89 tuntia käytettävissä elokuussa. Esimerkki 2; Lapsi aloittaa torstaina 21.9.2023. Hänelle on valittu porras 4, 147-167 h/kk eli 167:21=7,95 x 7 arkipäivää = 55,6 tuntia käytettävissä syyskuussa.

Kun huoltaja muuttaa lapsen kuukausittaista enimmäistuntimäärää, hänen tulee toimittaa uusi Asiakasmaksusopimus varhaiskasvatustoimistoon.  Lapselle tehdään uusi sijoitus- ja maksupäätös seuraavan kuukauden alusta alkaen, ei kesken kuukautta. Kuukausittaisen enimmäistuntimäärän muutoksen tulee olla voimassa vähintään viisi kuukautta.