Haku varhaiskasvatukseen - Akaan kaupunki

Haku varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi on 1.8.- 31.7. Keskitetty hakuaika tulevalle toimintavuodelle on maaliskuussa, mutta paikkaa voi hakea myös pitkin vuotta. Lapselle tulee hakea varhaiskasvatuspaikkaa viimeistään neljä kuukautta ennen ajateltua aloittamisajankohtaa tai huoltajan yllättäen työllistyessä tai aloittaessa opiskelun, viimeistään kahta viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista.

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisesti. Linkki lomakkeeseen löytyy oikealta.

Varhaiskasvatuspäätös ja aloituskeskustelu

Varhaiskasvatuspaikkaa hakeneisiin otetaan yhteyttä 2-4 viikkoa ennen huoltajien ilmoittamaa varhaiskasvatuksen tarvetta. Keskustelussa sovitaan lapsen aloituspäivä, kuukausittainen kokonaistuntimäärä ja muut päätökseen vaikuttavat tekijät. Kalenterikuukausittaiset enimmäistuntimäärät ovat 84, 125, 146, 167 ja 168- 210 tuntia. Hoitopäivän enimmäispituus on 10 tuntia.

Lapsen sijoituspäätöksestä lähtee sähköisen asioinnin hyväksyneille huoltajille ilmoitus sähköpostiin ja muille kirje kotiosoitteeseen. Ilmoitus varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisesta tulee tehdä kahden viikon kuluessa. Näin varmistatte lapsenne hoitopaikan. Ilmoituksenne on sitova. Mikäli lapsen hoitotarve kokonaan peruuntuu tai alkaa aiottua aikaisemmin tai myöhemmin, huoltajien tulee ottaa yhteyttä sijoituspäätöksen allekirjoittaneeseen.

Lisätietoja lasten sijoituksista ja vapaista paikoista päiväkodeissa saa:

Sahurin vuoropäiväkodin ja Kylmäkosken päiväkodin osalta päiväkodin johtaja Minna Muurikaiselta,

Nahkalinnan ja Pajantien päiväkotien osalta päiväkodin johtaja Mika Pietilältä,

Pappilan ja Ylpönpihan päiväkotien sekä perhepäivähoidon osalta päiväkodin johtaja Sanna Nurmiselta sekä

Rautalan ja Nahkialan päiväkotien osalta päiväkodin johtaja Laura Lohelta.

He myös tekevät lasten sijoituspäätökset omille alueilleen. Ostopalvelupäiväkoti Onnin osalta sijoituksista ja vapaista paikoista voi kysyä varhaiskasvatuspäällikkö Killi Jokilalta.

Aloituskeskustelu

Varhaiskasvatuspäätöksen saatuanne, lapsenne tulevan ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja ottaa yhteyttä teihin aloituskeskusteluajan sopimiseksi. Aloituskeskustelun tarkoitus on kuulla teitä huoltajia ja sopia lapsellenne sopivasta tutustumisjaksosta. Kaikki tieto lapsestanne on henkilökunnalle tärkeää varhaiskasvatuksen alkutaipaleella. Lapsen ryhmän henkilöstö kertoo myös varhaiskasvatuksen arjesta, käytänteistä ja toiminnasta.

Tutustuminen hoitopaikkaan

Lapsen kanssa on hyvä käydä tutustumassa tulevaan hoitopaikkaan ja henkilöstöön ennen hoitosuhteen alkua. Tutustumisajankohdan voi sopia tulevan ryhmän henkilöstön kanssa.

 

Tuloselvitys ja asiamaksut

Asiakasmaksun määritystä varten tulee huoltajien toimittaa varhaiskasvatustoimistoon Sirkesalontie 3 37800 Akaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksusopimus ja tarvittavat tositteet ja liitteet. Tuloselvitys on tehtävä sen kalenterikuukauden aikana, jolloin lapsen hoitosuhde alkaa. Maksua ei hyvitetä takautuvasti, mikäli perhe toimittaa tuloselvityksen myöhässä. Asiakasmaksusopimus löytyy oikealta sivupalkista.

Hoidon aloitus ja päättyminen kesken kuukauden

Hoidon alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden, käytettävissä olevat tunnit lasketaan siten, että  tuntimäärä jaetaan kuukauden toimintapäivillä ja kerrotaan niin monella arkipäivällä (ma-pe), jotka hoitosuhteen voimassaoloaikaan osuu. Esimerkki 1; Lapsi aloittaa maanantaina 14.8.2023. Hänelle on valittu porras 3, 126-146h/kk eli 146:23=6,35 x 14 arkipäivää = 89 tuntia käytettävissä elokuussa. Esimerkki 2; Lapsi aloittaa torstaina 21.9.2023. Hänelle on valittu porras 4, 147-167 h/kk eli 167:21=7,95 x 7 arkipäivää = 55,6 tuntia käytettävissä syyskuussa.

Kun huoltaja muuttaa lapsen kuukausittaista enimmäistuntimäärää, hänen tulee tehdä uusi hakemus varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin ja toimittaa uusi Asiakasmaksusopimus varhaiskasvatustoimistoon.  Lapselle tehdään uusi sijoitus- ja maksupäätös seuraavan kuukauden alusta alkaen, ei kesken kuukautta. Kuukausittaisen enimmäistuntimäärän muutoksen tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta.