Esikoulu- ja koulukuljetukset vuorohoitoon - Akaan kaupunki

Esikoulu- ja koulukuljetukset vuorohoitoon

KOULUKULJETUKSET SAHURIN PÄIVÄKODIN JA KOULUJEN VÄLILLÄ

Esioppilaille sekä 1.-2.-luokan oppilaille järjestetään oman koulun tiloissa varhaiskasvatusta/ aamu- ja iltapäivätoimintaa arkisin klo 6.30- 17.00.

Vaihtoehtoisesti esiopetukseen osallistuvalla lapsella on myös oikeus osallistua varhaiskasvatuslain mukaiseen varhaiskasvatukseen, jota haetaan erillisellä varhaiskasvatushakemuksella sähköisen asioinnin kautta. Koulukuljetusta koskevalla koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin/asunnon ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun mennessään ja sieltä palatessaan. Maksuton koulukuljetus ei koske täydentävän varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen välistä matkaa muutoin kuin vuorohoidon osalta.

Sahurin päiväkoti on kaupungin ainoa vuorohoitoa tarjoava yksikkö.

Lasten huoltajat tuovat ennen klo 6.30 aamuhoitoa tarvitsevat lapset Sahurin päiväkotiin ja taksi kuljettaa lapset noin klo 6.30 omalle koululleen.

Iltapäivällä noin klo 17.00 taksi kuljettaa lapset koululta Sahurin päiväkotiin ja huoltajat noutavat lapsensa kotiin hoitotarpeen päätyttyä.

Lasten taksikuljetusten varaaminen:

Lasten huoltajat eivät varaa taksikuljetuksia lapsilleen, vaan esikoulun henkilöstö tilaa kuljetusta tarvitsevalle lapselle taksikyydityksen koululta Sahurin päiväkotiin.

Vuorohoitoa tarjotaan Sahurin päiväkodissa vain niille lapsille, joiden huoltajat ovat varanneet lapselleen hoitoajat sähköisen hoitoaikojen varausjärjestelmän kautta ma klo 00:15 mennessä seuraavaa viikkoa varten. Vuorohoidon henkilöstö varaa ko. lapsille taksikyyditykset Sahurin päiväkodista kouluille kuljetustarvetta edeltävällä viikolla ilmoittamalla lapsille varatut hoitoajat suoraan lasten taksinkuljettajalle.

Lasten taksikuljetusten peruminen:

Oman lapsensa taksikuljetusten peruminen on lapsen huoltajan vastuulla. Käytännössä lasten huoltajat ilmoittavat lapsen poissaolon eli taksikuljetuksen perumisen suoraan lapsen taksinkuljettajalle. Taksinkuljettajien nimet ja yhteystiedot huoltajat saavat koulujen toimijoilta.