Esikoulu- ja koulukuljetukset vuorohoitoon - Akaan kaupunki

Esikoulu- ja koulukuljetukset vuorohoitoon

KOULUKULJETUKSET SAHURIN PÄIVÄKODIN JA KOULUJEN VÄLILLÄ

Esioppilaille sekä 1.-2.-luokan oppilaille järjestetään oman koulun tiloissa varhaiskasvatusta/ aamu- ja iltapäivätoimintaa arkisin klo 6.30- 17.00.

Vaihtoehtoisesti esiopetukseen osallistuvalla lapsella on myös oikeus osallistua varhaiskasvatuslain mukaiseen varhaiskasvatukseen, jota haetaan erillisellä varhaiskasvatushakemuksella sähköisen asioinnin kautta. Koulukuljetusta koskevalla koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin/asunnon ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun mennessään ja sieltä palatessaan. Maksuton koulukuljetus ei koske täydentävän varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen välistä matkaa muutoin kuin vuorohoidon osalta.

Sahurin päiväkoti on kaupungin ainoa vuorohoitoa tarjoava yksikkö.

Lasten huoltajat tuovat ennen klo 6.30 aamuhoitoa tarvitsevat lapset Sahurin päiväkotiin ja taksi kuljettaa lapset noin klo 6.30 omalle koululleen.

Iltapäivällä noin klo 17.00 taksi kuljettaa lapset koululta Sahurin päiväkotiin ja huoltajat noutavat lapsensa kotiin hoitotarpeen päätyttyä.

Lasten taksikuljetusten varaaminen:

Koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan vastuuohjaaja tilaa kuljetukset koulun ja vuorohoidon välille huoltajien ilmoittamien hoitoaikojen mukaisesti.

Vuorohoitoa tarjotaan Sahurin päiväkodissa niille lapsille, joiden huoltajat ovat varanneet lapselleen hoitoajat sähköisen hoitoaikojen varausjärjestelmän kautta pe klo 9.00 mennessä ei seuraavaa vaan sitä seuraavaa viikkoa varten. Hoitoajat tulee ilmoittaa myös koulun ap/ip -toiminnan vastuuohjaajalle.

Lasten taksikuljetusten peruminen:

Ilmoitettujen hoitoaikojen mukaisesti varattujen kuljetusten peruminen on lapsen huoltajan vastuulla. Peruminen hoidetaan kouluun.fi -palvelussa. Palvelun käytöstä saa lisätietoja koulujen palvelusihteereiltä tai osoitteesta koulukyyti.akaa@tuomi.fi