Esikoulu- ja koulukuljetukset vuorohoitoon - Akaan kaupunki

Esikoulu- ja koulukuljetukset vuorohoitoon

KOULUKULJETUKSET SAHURIN PÄIVÄKODIN JA KOULUJEN VÄLILLÄ

Koulujen esioppilaille sekä 1.-2.-luokan oppilaille järjestetään oman koulun tiloissa varhaiskasvatusta/ aamu- ja iltapäivätoimintaa arkisin klo 6.30- 17.00. Esioppilaiden huoltajat voivat valita lapselleen varhaiskasvatuspaikan myös päiväkodista.

Sahurin päiväkoti on kaupungin ainoa vuorohoitoyksikkö.  Päiväryhmät toimivat arkisin klo 6.30- 17.00 ja vuorohoito muina aikoina. Sahurin päiväryhmät täyttyvät syksyisin lakisääteisiin rajoihin saakka, joten Sahuri pystyy tarjoamaan esioppilaille ja koulujen 1.-2.-luokan oppilaille varhaiskasvatusta pääosin vain vuorohoitona.

Lasten huoltajat tuovat ennen klo 6.30 aamuhoitoa tarvitsevat lapset Sahurin päiväkotiin ja taksi kuljettaa lapset noin klo 6.30 omalle koululleen.

Iltapäivällä noin klo 17.00 taksi kuljettaa lapset koululta Sahurin päiväkotiin ja huoltajat noutavat lapsensa kotiin hoitotarpeen päätyttyä.

Koulujen rehtorit tilaavat perheiden tarpeiden mukaiset koulukyydityspalvelut omille kouluilleen. Koulut kustantavat koulujen ja Sahurin päiväkodin väliset oppilaidensa edestakaiset kuljetukset.

Lasten taksikuljetusten varaaminen:

Lasten huoltajat eivät varaa taksikuljetuksia lapsilleen, vaan esikoulun henkilöstö tilaa kuljetusta tarvitsevalle lapselle taksikyydityksen koululta Sahurin päiväkotiin.

Vuorohoitoa tarjotaan Sahurin päiväkodissa vain niille lapsille, joiden huoltajat ovat varanneet lapselleen hoitoajat sähköisen hoitoaikojen varausjärjestelmän kautta ma klo 00:15 mennessä seuraavaa viikkoa varten. Vuorohoidon henkilöstö varaa ko. lapsille taksikyyditykset Sahurin päiväkodista kouluille kuljetustarvetta edeltävällä viikolla ilmoittamalla lapsille varatut hoitoajat suoraan lasten taksinkuljettajalle.

Lasten taksikuljetusten peruminen:

Oman lapsensa taksikuljetusten peruminen on lapsen huoltajan vastuulla. Käytännössä lasten huoltajat ilmoittavat lapsen poissaolon eli taksikuljetuksen perumisen suoraan lapsen taksinkuljettajalle. Taksinkuljettajien nimet ja yhteystiedot huoltajat saavat koulujen toimijoilta.