Historiaa - Akaan kaupunki

Historiaa

Vuonna 1874 perustettiin alakoulutyyppinen Kärävän koulu, joka oli toiminnassa ennen kirkonkylän kansakoulua.

Kuntakokouksessa 27.12.1875 päätettiin perustaa Kylmäkoskelle alempi kansakoulu.
Päätöstä kuitenkin muutettiin 15.4.1876 siten, että päätettiinkin perustaa ylempi miesopettajan johtama kansakoulu.

Kylmäkosken kirkonpiirin kansakoulu aloitti toimintansa Mäenpään vierassalissa 30.10.1876.
Piiritarkastaja Boisman vihki tilat käyttöön ja asetti ensimmäiseksi opettajaksi jo Kärävän koulussa toimineen J.W. Holmin. Oppilaita kirjoittautui kouluun 35.

Ensimmäinen oma koulutalo valmistui 30.9.1878 ja se sijaitsi entisen Kylmäkosken kunnan virastotalon tontilla.
Vuonna 1898 oppilasluku kohosi 60:een, joten koulu oli pakko laajentaa kaksiopettajaiseksi.
Rakennukseen saatiin myös lisäosa vuonna 1902.
Tämä rakennus toimi vuonna 1900 yhdeksän kuukauden ajan myös kirkkona, kun vanhaa kirkkorakennusta purettiin, eikä uusi ollut vielä valmis.

Oppilasmäärän kasvaessa alettiin suunnitella uutta koulutaloa.
Kunnanvaltuusto hyväksyi Maaseudun rakennustoimiston rakennuspiirustukset kesäkuun kokouksessaan vuonna 1950. Kouluhallitus esitti vielä muutamia korjauksia piirustuksiin, joiden jälkeen urakkasopimus allekirjoitettiin 18.9.1951, jonka jälkeen ryhdyttiin välittömästi rakennustöihin. Koulun harjannostajaisia pidettiin 10.1.1952. Koulun asuntolapäätyyn päästiin muuttamaan heti luovutuksen tapahduttua 13.11.1952, mutta sähkötöiden ja kaluston hankintojen takia koulu pääsi alkamaan lukukauden alkaessa, tammikuussa 1953.

2010-luvulla koulun sisäilma alkoi muodostua käyttäjille haasteelliseksi ja todettiin, että Kylmäkoskelle tarvitaan uusi koulurakennus. Kirkonkylän koulun pihapiiriin rakennettu uusi Kylmäkosken koulu otettiin käyttöön lukuvuoden 2019 – 2020 alkaessa.

Lähteet:
Kylmäkoski ajan virrassa 1895 – 1995 -kirja
Johtajaopettaja Heimo Hautamäen vihkiäisjuhlassa 28.2.1953 esittämä Kylmäkoksen Kirkonpiirin kansakoulun historiikki