Koulun säännöt - Akaan kaupunki

Koulun säännöt

Akaan kaupungin koulut/Nahkialan koulu 

 

1.  JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN (Perusopetuslaki 29 § 4 mom.) 

Järjestyssäännöt on laadittu siksi, että jokaisella koulussa työskentelevällä ja opiskelevalla olisi työrauha ja että koulu olisi kaikille turvallinen ja viihtyisä paikka. Järjestyssäännöillä pyritään lisäksi selventämään ja täsmentämään voimassa olevia lakeja.  

Jokainen on omalta osaltaan vastuussa siitä, että työrauha koulussa säilyy.  

Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella (esim. luokkaretkillä, leirikoulussa ja työelämään tutustumisessa).

 

2. KOULUALUEET (karttaliite ja kuvaus)

Koulualueen muodostavat koulurakennus ja piha-alueet. Kunkin koulurakennuksen välituntialue määritellään erikseen. Oppilaiden tulee pysyä koulualueella koulupäivän ajan.   

Nahkialan koulun välituntialue rajautuu koulurakennuksiin, aitaan, kentän laitoihin ja puistossa olevaan kevyenliikenteen väylään. Koulun alkaessa rajat käydään läpi kaikkien oppilaiden kanssa. 

3.  OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET  

Oppilaalla on oikeus  

 • yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. (Perustuslain 6 §)  
 • turvalliseen opiskeluympäristöön (POL 29-34§)  

 Oppilaalla on velvollisuus  

 • osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu (POL 25 ja 26§)  
 • suorittaa tehtävänsä tunnollisesti   
 • käyttäytyä asiallisesti 

Huolehdin koulutehtävistäni ja -tarvikkeistani. Seuraan opetusta ja annan toisille työrauhan.

4.TURVALLISUUS, VIIHTYISYYS JA OPISKELUN ESTEETÖN SUJUMINEN

Hyvä käytös   

 • Otan toiset huomioon. 
 • Käyttäydyn asiallisesti.  
 • Annan kaikille työrauhan.   
 • Noudatan hyviä ruokailutapoja.   
 • Saavun täsmällisesti oppitunneille.   

Käyttäydyn ystävällisesti ja kohteliaasti kaikkia kohtaan. En kiroile. Tarvittaessa kiitän ja pyydän anteeksi. En koske toiseen ilman lupaa.  

En kiusaa ketään. Otan toiset huomioon ja yritän tulla toimeen kaikkien kanssa. 

Huolehdin omalta osaltani siitä, että tavarat ovat siististi omilla paikoillaan. En sotke, vahingoita tai ota itselleni toisten tai koulun tavaroita. 

Annan toisille ruokarauhan ja odotan rauhallisesti vuoroani jonossa. Noudatan hyviä ruokailutapoja. Syön ruuan, jonka otan lautaselleni. 

Oleskelu ja liikkuminen  

 • Vietän välitunnit koulun välituntialueilla.   
 • Koulupäivän aikaisissa siirtymisissä noudatan opettajan antamia reittiohjeita.  
 • Koulumatkoilla ja siirtymisissä noudatan liikennelakeja ja -sääntöjä.  
 • Huolehdin koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistani sekä kunnioitan toisten omaisuutta.   
 • Pidän ympäristön siistinä.   

Vietän välitunnit ulkona koulun välituntialueella. Pukeudun välitunnille asiallisesti sään mukaan. Menen ulos viivyttelemättä ja tulen tunnille reippaasti välitunnin päätyttyä. Käyttäydyn asiallisesti myös välitunneilla. Palloa potkin vain siihen tarkoitetulla alueella. 

Koulupäivän päättyessä lähden heti koulusta. Koulumatkat kuuluvat koulupäivään, joten noudatan koulun sääntöjä koulumatkallakin. Olen varovainen liikenteessä ja noudatan liikennesääntöjä. 

Turvallisuus   

 • Ilmoitan koulun henkilökunnalle turvallisuutta vaarantavista olosuhteista ja tilanteista.  
 • Säilytän kulkuvälinettäni tai ajoneuvoani lukittuna niille osoitetuilla paikoilla.   
 • En vaaranna toisten turvallisuutta välitunneilla. 

Pyörät säilytetään koulupäivän ajan niille varatulla alueella ja toisten pyöriin ei kosketa. 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö   

 • Mobiililaitteita käytän oppitunneilla vain opettajan ohjeiden mukaan.  
 • En julkaise toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ilman huoltajan lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.  

Laitan koulupäivän ajaksi kännykkäni äänettömälle ja pidän sen esimerkiksi repussa. Koulu ei vastaa kännykän katoamisesta tai rikkoutumisesta. 

Päihteet ja vaaralliset esineet   

 • En tuo kouluun lailla kiellettyjä, vaarallisia esineitä tai aineita.  

Kurinpito   

 • Akaan kurinpitoa ohjaa Puuttumisen portaat. (Nähtävillä Wilmassa)  
 • Opettajalla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. (POL§36e)  
 • Opettaja ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.  

Jos sääntöjä rikotaan, rikkomuksiin puututaan Akaan kaupungin yhteisten puuttumisen portaiden mukaan.

5. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SEURANTA JA TARKISTAMINEN

 • Koulun järjestyssäännöt julkaistaan Wilman pysyvissä tiedotteissa.    
 • Järjestyssäännöt ovat yhteiset kaikissa Akaan kouluissa, koulukohtaiset tarkennukset ovat mahdollisia.  
 • Järjestyssäännöt tarkistetaan vuosittain lukuvuoden alussa tai tarvittaessa.