Vuorohoito Sahurin päiväkodissa - Akaan kaupunki

Vuorohoito Sahurin päiväkodissa

Akaan varhaiskasvatuksen vuorohoito on keskitetty Viialan taajamaan Sahurin vuoropäiväkotiin.  Vuorohoito toimii aamuisin klo 5-6.30 ja iltaisin klo 17-23 Metsurien ryhmätiloissa.

Vuorohoito ei kuulu subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden piiriin, vaan tarveharkinta perustuu vanhempien antamaan selvitykseen tarpeestaan.

  • Vuorohoitopaikka myönnetään vain lapselle, jonka yksinhuoltajavanhempi tai molemmat vanhemmat/huoltajat ovat hakeneet vuorohoitopaikkaa ja ovat päätoimisesti ja samanaikaisesti joko vuorotyössä tai opiskeluun liittyvässä työharjoittelussa vuorotyöaikoina.
  • Ehtona vuorohoitopaikan myöntämiselle on, että lasten samassa taloudessa asuvien vanhempien/huoltajien tulee ennen hoidon alkua toimittaa alkuperäiset työnantajansa laatimat tai työharjoittelupaikan vastaavan henkilön allekirjoittamat todistukset vuorotyöstään Sahurin päiväkodin johtajalle.
  • Todistuksesta tulee ilmetä työnantajan/työpaikan nimi, osoite ja puhelinnumero, työntekijän nimi, henkilötunnus, työharjoittelun/työsuhteen kesto ja päivittäinen työaika kellonaikoineen, erikseen arkipäiville, lauantaille ja sunnuntaille.
  • Työmatkoihin kohtuudella kuluva aika otetaan huomioon lapselle myönnettävässä hoitoajassa.

Huoltajien tulee ennen lapsen hoitosuhteen alkua toimittaa työnantajiensa laatimat vuorotyötodistukset Sahurin päiväkodin johtajalle. Todistuslomake löytyy oikeasta sivupalkista. Huoltajien muuttuvien työtilanteiden vuoksi vuorotyötodistukset pyydetään toimittamaan myös syyskauden alkupuolella vuosittain. Todistuksesta tulee ilmetä työntekijän nimi, henkilötunnus, työnantajan/ työpaikan nimi, osoite ja puhelinnumero, työsuhteen alkupäivämäärä ja päivittäinen työaika kellonaikoineen erikseen arkipäiville, lauantaille ja sunnuntaille.

Huoltajien tulee toimittaa hoitosuhteen alussa viralliset ja voimassa olevat työvuoroluettelonsa kuukauden ajalta vuorohoitoon paperilla tai sähköpostin liitteenä.

Huoltajien tulee myös varata lapselleen vuorohoitoajat Vaka-Mukana järjestelmän kautta ennakolta. Ohjeet hoitoaikojen varaamiseen löytyvät sivulta Hoitoaikojen varaaminen.  Vuorohoidon henkilöstö varataan työhön lasten ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen mukaisesti.

Hoitopaikan irtisanomislomake löytyy sivulta Haku varhaiskasvatukseen.