Vuorohoito Sahurin päiväkodissa - Akaan kaupunki

Vuorohoito Sahurin päiväkodissa

Akaan varhaiskasvatuksen vuorohoito on keskitetty Viialan taajamaan Sahurin vuoropäiväkotiin. Sahurin päiväkodin päiväryhmät toimivat arkisin klo 6.30-17.00 ja vuorohoito muuna aikana myös viikonloppuisin. Vuorohoito toimii Metsurien ryhmätiloissa.

Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus, mutta vuorohoito on erityispalvelua ja sitä tarjotaan vain lasten huoltajien työstä tai opiskelusta johtuvaan todelliseen tarpeeseen. Vuorohoitopaikka myönnetään vain lapselle, jonka huoltajat ovat hakeneet lapselleen vuorohoitopaikkaa ja ovat samanaikaisesti vuorotyössä. Työmatkoihin kohtuudella kuluva aika huomioidaan lapsen hoitoajassa.

Huoltajien tulee ennen lapsen hoitosuhteen alkua toimittaa työnantajiensa laatimat vuorotyötodistukset Sahurin päiväkodin aluevastaavalla. Todistuslomake löytyy oikeasta sivupalkista. Huoltajien muuttuvien työtilanteiden vuoksi vuorotyötodistukset pyydetään toimittamaan myös syyskauden alkupuolella vuosittain. Todistuksesta tulee ilmetä työntekijän nimi, henkilötunnus, työnantajan/ työpaikan nimi, osoite ja puhelinnumero, työsuhteen alkupäivämäärä ja päivittäinen työaika kellonaikoineen erikseen arkipäiville, lauantaille ja sunnuntaille.

Huoltajien tulee toimittaa hoitosuhteen alussa ja vuosittain lapsen kesäloman jälkeen viralliset ja voimassa olevat työvuoroluettelonsa kuukauden ajalta vuorohoitoon paperilla tai sähköpostin liitteenä.

Huoltajien tulee myös varata lapselleen vuorohoitoajat Vaka-Mukana järjestelmän kautta ennakolta. Ohjeet hoitoaikojen varaamiseen löytyvät sivulta Hoitoaikojen varaaminen.  Vuorohoidon henkilöstö varataan työhön lasten ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen mukaisesti. Vuorohoitoa ei tarjota, jos lapselle ei ole varattu hoitoaikaa Vaka-Mukana järjestelmästä ennalta.

Huoltajien tulee perua tarpeeton vuorohoitopaikka kirjallisesti Sahurin päiväkodin aluevastaavalle.  Hoitopaikan irstisanomislomake löytyy sivulta Haku varhaiskasvatukseen.

Vuorohoitopaikka perutaan kaupungin taholta, kun lapsi ei ole käyttänyt vuorohoitoa parin kuukauden aikana. Perumisesta ilmoitetaan huoltajille joko tekstiviestillä tai sähköpostilla. Uutta vuorohoitopaikkaa huoltavat voivat hakea lapselleen sähköisen hakumenettelyn kautta.