Yhteystiedot - Akaan kaupunki

Yhteystiedot

Yhteiskoulun rehtori Jorma Ojala 040 335 3301
Lukion rehtori Juha Alenius 040 335 3302
Palvelusihteeri/kanslia Tiia Jokinen 040 335 3221

Opettajainhuone 040 335 3307

Oppilaanohjaaja Johanna Karrimaa 040 335 3303
Erityisopettaja Kristiina Hevonoja (8ABD ja 9.-luokat) 040 335 3064
Erityisopettaja Jan Ropeter (8CE ja 7.-luokat) 040 335 3305
Teknisen työn luokka (Arvo Ylpön koulu) 040 335 3344/3343

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja Johanna Hirvelä (8.-9.-luokat/lukio 040 335 2601
Terveydenhoitaja Ansa Kopperoinen (7.-luokat) 040 335 2602
Koululääkäri Meri Öhman

Oppilashuolto

Koulukuraattori Melina Kivioja 7.-9. luokat 040 335 3682
Koulupsykologi Jenna Hautala 7.-9. luokat 040 335 3401
Psykiatrinen sairaanhoitaja Heidi Ulaska 040 335 2618
Akaan vastaava koulukuraattori Terhi Tuokko 040 335 3400

Koulun muu henkilökunta

Siistijät 040 335 3521
Keittiö 040 335 3315
Kiinteistönhuolto Jarmo Lindroos 040 335 3262
Kiinteistöhuollon päivystys 040 335 3247

Sähköpostit:
opetushenkilöstö etunimi.sukunimi@edu.akaa.fi
muu henkilöstö etunimi.sukunimi@akaa.fi