Koulun yleisiä asioita - Akaan kaupunki

Koulun yleisiä asioita

Erityisopetus 

Erityisopettaja Hanna-Kaisa Nikunen työskentelee koululla joka päivä, antaen oppilaille henkilökohtaisesti tai pienissä ryhmissä tapahtuvaa puhe-, lukemis- tai kirjoittamisopetusta. 

Kouluterveydenhoito 

Kouluterveydenhoitaja Erja Niemelä on tavattavissa koululla keskiviikkoisin ja torstaisin yleensä klo 8-15.30. Lääkärin ja terveydenhoitajan tekemät terveystarkastukset ja ajat ilmoitetaan oppilaille myöhemmin. Tarvittaessa voi lääkäriajan varata terveydenhoitajan kautta. 

Pidempiaikaisista sairauksista ja muista allergioista toivotaan tiedotettavan kouluterveydenhoitajalle ja luokan opettajalle. Koulutapaturmissa, joihin on käytetty terveyskeskuspalveluja, täytetään koululta saatava kaavake, joka palautetaan koululle. 

Kouluruokailu 

Mikäli oppilas ei esim. terveydellisistä syistä (allergia) voi syödä joitakin koulun ruokia, pyydetään asiasta neuvottelemaan luokan opettajan kanssa tai ottamaan asiassa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan. Erityisruokavaliolla olevien oppilaiden poissaolot tulee ilmoittaa ensimmäisenä poissaolopäivänä Akaan keskuskeittiön erityisruokavalio-osaston numeroon.

Koulumatkat 

Ilmainen koulukuljetus järjestetään oppilaille, joiden koulumatka yhteen suuntaan on 5 km tai enemmän. 

Koulu ei pysty vastaamaan koulun pihalla olevista polkupyöristä tai muista henkilökohtaisista välineistä koulupäivän aikana, joten pyörät tulisi olla lukittuina. Polkupyörät tulee sijoittaa niille varatuille paikoille hyvään järjestykseen. Polkupyörillä kulkijoiden on käytettävä pyöräilykypärää. 

Oppilashuolto

Oppilashuoltoon kuuluu kouluterveydenhoidon lisäksi oppilashuoltoryhmän toiminta sekä koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu koululla lukuvuoden aikana erilaisissa kokoonpanoissa.

Poissaolot 

Sairauden vuoksi tapahtuvasta poissaolosta tulee huoltajan aina ilmoittaa Wilmassa tai puhelimitse (tekstiviesti) heti. Muusta syystä voi luokanopettaja myöntää luvan enintään kolmeksi (3) koulupäiväksi.
Anomukset pidemmistä poissaoloista osoitetaan rehtorille (5 vrk/lukuvuosi). Loma-anomus tehdään sähköisesti Wilmassa.

Erityisruokavaliolla olevien oppilaiden poissaolot tulee ilmoittaa ensimmäisenä poissaolopäivänä Akaan keskuskeittiön erityisruokavalio-osaston numeroon. 

Tukiopetus 

Tuntikiintiön mukaan koko koulussa saa antaa opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille oppilaille tukiopetusta (lukujärjestyksen ulkopuolella) tarvittava määrä. 

Vanhempainyhdistys 

Koulussa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys. Sen tarkoituksena on kehittää kodin ja koulun yhteistyötä sekä olla mukana lasten asioista päättävissä organisaatioissa. Aiempina vuosina vanhempainyhdistys on järjestänyt koululla discoja, ostanut ruokalaan ksylitolipastilleja, tukenut luokkaretkiavustuksilla sekä jakanut kevätjuhlassa tsemppipalkintoja. 

Yhdistys pitää lukuvuoden aikana useita kokouksia, joihin kaikki vanhemmat ovat tervetulleita. Niistä ilmoitetaan Wilmassa sekä Nahkialan koulun vanhemmat -Facebook-ryhmässä. Uusia innokkaita vanhempia toivotaan toimintaan mukaan! 

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Katri Saartila.