Kulttuuritilat - Akaan kaupunki

Kulttuuritilat

Vuokraamme kulttuuritiloja akaalaisille yleishyödyllisille yhteisöille, yrityksille, yksityisille henkilöille ja muille toimijoille. Vuokrattavia tiloja on kulttuuritalo Laaksolassa ja seurantalo Sampolassa.

Vakiovuorot tulevat hakuun keväisin, ja haku koskee seuraavana syksynä alkavia vuoroja. Vakiovuoroja haetaan kaupungin sivuilla sähköisellä lomakkeella

Muut tilavaraukset tehdään Julius-tilavarausjärjestelmän kautta. Yksittäisiä vuoroja voi hakea enintään yhtä vuotta ennen varauksen ajankohtaa.

Hinnat

Hinnoittelussa on kolme tasoa käyttäjäryhmän mukaan.

Ryhmä 1: Akaalaiset yleishyödylliset yhteisöt: alle 18-vuotiaille sekä yli 65-vuotiaille kohdentuva maksuton toiminta, kaupungin oma ja erityisesti kuntien kulttuuritoimintalakia (166/2019) sekä kulttuurihyvinvointia edistävä maksuton toiminta, Valkeakoski-opisto, kaupungin koordinoima veteraaniperinnetyö ja muut maksuttomat erityisryhmät. Maksuttomia erityisryhmiä voivat olla esimerkiksi vertaistukea vammaisille tai pitkäaikaissairaille sekä heidän läheisille tarjoavat erilaiset toimijat. Näistä päätökset tekee sivistysjohtaja.

Ryhmä 2: Akaalaiset yleishyödylliset yhteisöt: 18-64-vuotiaiden toiminta, säännöllisesti toistuva sekä merkittävästi kuntien kulttuuritoimintalakia ja kulttuurihyvinvointia edistävä toiminta kuten esimerkiksi kuoro- tai teatteritoiminta.

Ryhmä 3: Yritykset, yksityiset henkilöt ja muut toimijat

Lisäksi sivistysjohtajalla on oikeus päättää alempaan hinnoitteluryhmään siirtymisestä

  1. Jos toimijalla on keskeinen rooli kaupungin asukkaiden kulttuuristen oikeuksien toteutumisessa
  2. Jos toimijan katsotaan edistävän merkittävästi kaupungin kulttuurin ja sen harrastamisen moninaisuutta, ja korvaus nähdään kohtuuttomana

Hinnastoissa ilmoitetaan vuoron tuntihinta €/h, ellei muuta ole mainittu. Yksittäinen vuoro ja vakiovuoro ovat samanhintaisia. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.

Kulttuuritalo Laaksola

 Ryhmä 1Ryhmä 2Ryhmä 3
Kahvio / Kokoustila 107, Näyttelytila 109 / h, (esteetön tila)0 €6 €20 €
Kokoustila 205 / h, (ei esteetön tila)0 €4 €10 €
Näyttelytila 110 (Vuokrattu määräaikaisesti 2025 syksyyn asti)

Seurantalo Sampola

 Ryhmä 1Ryhmä 2Ryhmä 3
Koko talo / h0 €10 €25 €
Koko talo / vrk (24h)4 €250 €
Koko talo / viikonloppu (48h)500 €

Sampolan katsomon käytöstä on aina sovittava erikseen Toijalan Näyttämön / kaupungin kanssa.

Vakiovuorojen jakoperusteet

Tavoitteena on tilojen tehokas käyttö. Lisäksi vuoroja jaettaessa huomioidaan harrastajien määrä.

Vuorojen pituus on arkisin klo  8–16 enintään neljä tuntia ja arki-iltaisin klo 16–22 enintään kolme tuntia. Suosituimmissa tiloissa ja suosituimpina aikoina voidaan enimmäisaikaa joutua rajoittamaan pienemmäksi, jos näin voidaan turvata tilojen mahdollisimman tasapuolinen käyttö.

Yleisestä käytännöstä enimmäisajan suhteen voidaan erityistapauksissa joustaa sivistysjohtajan päätöksellä.

Hierarkia vuorojen jaossa:

1. Kaupungin oma, mutta erityisesti kuntien kulttuuritoimintalain (166/2019) edellyttämä sekä Akaan kulttuurihyvinvointia edistävä kaupungin toiminta

2. Akaaseen rekisteröidyt ja Akaassa toimivat yleishyödylliset sekä kulttuurihyvinvointia edistävät yhteisöt

3. Muut akaalaiset toimijat

4. Ulkopaikkakuntalaiset toimijat

Varauksen peruminen

Käyttäjä voi perua myönnetyn vuoron arkipäivien aikojen osalta vähintään viisi vuorokautta ennen varauksen alkua Julius-kalenterin kautta tai sähköpostitse.

Viikonloppuja koskevien kokonaisten vuorokausien ja kokonaisten viikonloppujen peruutus tulee tehdä sähköpostitse 14 vuorokautta etukäteen, jolloin peruutus on maksuton. Seitsemän vuorokautta etukäteen peruttaessa maksu on 50 prosenttia täydestä hinnasta ja tätä myöhemmin perutuista kokonaisista vuorokausista ja viikonlopuista peritään täysi maksu.

Jos käyttämättömiä vuoroja on toistuvasti, vuorot ovat vajaakäytöllä, tiloja ei käytetä myönnettyyn tarkoitukseen, tilavarauslaskuja ei makseta tai yleisiä ehtoja ei noudateta, voidaan myönnetty vuoro peruuttaa määräajaksi tai kokonaan.

Käyttäjämäärien ilmoittaminen

Vakiovarauksen tekevillä on velvollisuus kertoa tilojen käyttäjämääristä. Arvio näistä toimitetaan kaupungille kaksi kertaa vuodessa joulu- ja toukokuussa.