Liikuntatilojen yleiset käyttöehdot - Akaan kaupunki

Liikuntatilojen yleiset käyttöehdot

(päivitetty 11.3.2024)

Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia Akaan liikuntapalveluiden hallinnoimia liikuntatilojen ilta- ja viikonloppukäytön vuoroja. Lisäksi liikuntapaikoilla voi olla erillisiä ohjeita, joita tulee noudattaa (esim. Akaa Areenan ohjeet).

Hakiessaan ja vastaanottaessaan käyttövuoron asiakas sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja sekä liikuntapaikan sääntöjä. Käyttöehtojen laiminlyönti voi johtaa vuoron menettämiseen.

Sisällys

Vuorojen haku

Vuorojen peruutus

Maksut

Salivuoron käyttäjä

Vuoronvaihto

Tilojen ja välineiden käyttö

Avaimet

Vastuu vahingon sattuessa

Siistimisohjeet

Käyttöpäiväkirja – käyttäjämäärien ilmoittaminen

Tapahtumiin vastuuhenkilön nimeäminen

Muut ehdot

Yhteystiedot

 

Vuorojen haku

Liikuntapalvelut hallinnoi seuraavia sisäliikuntatiloja, joihin on mahdollista hakea käyttövuoroja: Akaa Areena (klo 16 alkaen), Akaan Portti, koulujen liikuntasalit (klo 16 alkaen), Kylmäkosken kuntosali, Lallintalo, Rasin voimailutila ja Toijalan Monitoimihalli.

Vakiovuoroja haetaan erikseen ilmoitettuina hakuaikoina sähköisellä lomakkeella. Lomake löytyy kaupungin nettisivuilta www.akaa.fi/salivuorot

Yleisten hakuaikojen ulkopuolella vapaita salivuoroja haetaan Julius-tilavarausjärjestelmän kautta. Vapaita vuoroja voi hakea myös erillisellä hakulomakkeella, joka lähetetään täytettynä sähköpostitse liikunta@akaa.fi tai Akaa Areenan ja Monitoimihallin osalta akaa.areena@akaa.fi tai monitoimihalli@akaa.fi.

Yksittäisiä vuoroja tulee hakea viimeistään 14 vrk ennen sekä enintään 1 vuosi ennen varauksen ajankohtaa.

Liikuntatilat ovat ensisijaisesti liikunnallista käyttöä varten, mutta harkinnanvaraisesti niitä voidaan vuokrata myös muuhun käyttötarkoitukseen. Muina kuin ilta- ja viikonloppuaikoina koulujen liikuntasalivarauksista vastaa koulujen rehtorit.

Sisäliikuntatilojen vakiovuorojen hakuajat ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla www.akaa.fi/salivuorot

 

Huom! Hakemukset vaativat aina liikuntapalveluiden / hallien operaattorin vahvistamisen järjestelmässä, jotta varaus astuu voimaan. Vahvistus varauksesta tulee sähköpostiin.

Varausaika tulee olla todellinen eli esim. tapahtumavaraus on tehtävä sille ajalle, joka riittää myös tapahtuman kokoamiseen ja purkamiseen / siivoukseen.

 

Vuorojen peruutus

Myönnettyjen vakiovuorojen peruutus

 • Käyttäjä voi perua myönnetyn vakiovuoron itse kolme (3) vuorokautta ennen vuoron alkua Julius-kalenterin kautta.
 • Myönnetyn vakiovuoron voi perua myös sähköpostitse seitsemän (7) vuorokautta ennen vuoron alkua liikunta@akaa.fi tai Akaa Areenan ja Monitoimihallin osalta akaa.areena@akaa.fi tai monitoimihalli@akaa.fi

Tapahtumavarausten peruutus

 • Tapahtumavaraus tulee perua viimeistään 14 vuorokautta ennen varauksen alkua Julius-kalenterin kautta tai sähköpostitse liikunta@akaa.fi tai Akaa Areenan ja Monitoimihallin osalta akaa.areena@akaa.fi tai monitoimihalli@akaa.fi

 

Määräajassa perutuista vuoroista ei peritä maksua. Kaikista määräajan jälkeen perutuista vuoroista peritään hinnaston mukainen maksu. Jos perumatta jäänyt vuoro kuuluu hintaryhmään 1, käyttämättömistä vuoroista peritään hinnaston hintaryhmän 2 mukainen maksu.

Jos käyttämättömiä vuoroja on toistuvasti, käyttäjämäärien ilmoittamista laiminlyödään, vuorot ovat vajaakäytöllä, tiloja ei käytetä myönnettyyn tarkoitukseen, tilavarauslaskuja ei makseta tai käyttösääntöjä ei noudateta, voidaan myönnetty vuoro peruuttaa määräajaksi tai kokonaan.

Myönnettyjä vuoroja voidaan peruuttaa myös, jos tilaa tarvitaan kaupungin omaan käyttöön (esim. koulun oma käyttö) tai muuhun kaupungin myöntämään käyttöön (esim. tapahtumat, ottelut ja kilpailut).

 

Maksut

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt 12.12.2023 kokouksessaan voimassaolevan hinnaston. Voimassa oleva hinnasto on nähtävillä kaupungin nettisivuilla www.akaa.fi/liikunta

Tilavuokrien maksujen muutoksista tiedotetaan vuorojen varaajia.

Käyttövuoron saanut ryhmä on velvollinen maksamaan vuoroista voimassa olevan hinnaston mukaisen tilavuokran. Käyttövuorot laskutetaan jälkikäteen. Mikäli maksua ei suoriteta määräaikaan mennessä, on maksun perinnän lisäksi liikuntapalveluilla oikeus perua kyseinen vuoro. Liikuntapalveluilla on mahdollisuus olla myöntämättä käyttäjälle uusia vuoroja, mikäli asiakkaalla on liikuntapaikkojen vuoroista aiheutuneita hoitamattomia maksuja.

 

Salivuoron käyttäjä

Salivuorolla tulee olla paikalla täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Lapset ovat aina vuoron varaajan vastuulla eikä heitä voi jättää valvomatta. Jos lapset ovat mukana aikuisten liikuntaryhmän harjoituksissa, tulee lasten olla salissa aikuisten valvonnassa. Lapset eivät voi juoksennella muissa tiloissa.

Salivuoroa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Jos käyttäjät sopivat keskenään vuoron vaihdosta, on siitä ilmoitettava joko liikuntapalveluille liikunta@akaa.fi tai Akaa Areenan ja Monitoimihallin osalta hallien operaattorille akaa.areena@akaa.fi / monitoimihalli@akaa.fi. Vuorojen peruutukset ja uudet varaushakemukset seurat voivat tehdä itse Juliuksessa. Vuorot tulee olla Julius-kalenterissa oikein.

 

Vuoronvaihto

Vuoroaikoja on noudatettava ja liikuntatilan on oltava tyhjä seuraavan vuoron alkaessa. Jos vuoro loppuu ja seuraavalla alkaa esim. klo 18.00, on tilan oltava täysin tyhjä ja seuraavan varaajan käytettävissä klo 18.00.

Liikuntatilan kello on määräävä ja osoittaa vuoron vaihtumisajankohdan. Jos tilasta puuttuu kello tai se ei toimi, pyydetään tästä ilmoittamaan liikuntapalveluihin.

 

Tilojen ja välineiden käyttö

Sisäliikuntatiloissa ei ole lupaa oleskella ilman myönnettyä vuoroa. Salivuorolla on käytössä liikuntatilan lisäksi pukeutumis- ja peseytymistilat.

Pukeutumis- ja peseytymistiloihin tai oheistiloihin voi tulla 15 minuuttia ennen vuoron alkua ja poistuttava 30 minuutin kuluessa oman vuoron loppumisesta tai liikuntapaikkakohtaisten ohjeiden ja aukioloaikojen mukaisesti. Esim. Akaa Areenalta illan viimeisen salivuoron käyttäjien tulee poistua rakennuksesta klo 22.

Jos käyttäjät aiheuttavat tahallisesti tai tahattomasti hälytyksen, esimerkiksi menemällä tiloihin, jotka eivät kuulu iltakäytön alueeseen, kustannuksista vastaa vuoron käyttäjä.

Liikuntapaikoilla noudatetaan järjestystä sekä henkilökunnan ohjeita. Jos paikalla ei ole henkilökuntaa (esim. koulujen salivuorot) käyttäjä huolehtii, että ovet ovat lukossa vuoron aikana. Käyttäjä huolehtii, ettei tiloihin pääse eikä niissä oleskele asiattomia henkilöitä.

Ulkokengillä ei ole lupa mennä liikuntasaleihin! Huolehdi, että kaikki tuomasi tavarat ovat myös lähtiessä mukana. Jos vuorollasi liikkujalta jää esim. vaatteita, juomapulloja tms., älä jätä niitä koululle löytötavaroihin, vaan ota ne mukaasi.

Tilat on jätettävä siistiin ja asianmukaiseen kuntoon. Mikäli käyttäjä aiheuttaa lisäsiivouksen tarvetta, laskutetaan lisäsiivous käyttäjältä.

Välineet:

 • Käyttäjä voi käyttää kyseisen liikuntatilan perusliikuntavälineistöä: esimerkiksi maaleja, isoja voimistelumattoja, telineitä ja peliverkkoja. Tarkemmin välineiden käytöstä on sovittava liikuntapaikan henkilökunnan kanssa.
 • Välineitä on käytettävä asianmukaisesti ja ne on palautettava takaisin oikeille paikoilleen. Liikuntavälinevarastot tulee pitää siisteinä.
 • Koulujen liikuntavälineet eivät ole ilta- ja viikonloppukäyttäjien käytettävissä. Välineiden käytöstä on sovittava aina rehtorin kanssa.
 • Välineiden tai paikkojen rikkoontuessa on asiasta ilmoitettava välittömästi liikuntapaikan henkilökunnalle / koulun rehtorille / liikuntapalveluihin. Käyttäjä korvaa aiheuttamansa vahingot.
 • Seurat / käyttäjät eivät voi jättää välinevarastoihin omia välineitään ilman erillistä sopimista koulun rehtorin / hallin operaattorin kanssa.

Jätä parempaan kuntoon lähtiessä, kuin mikä tilanne oli tullessasi!

Vuoron vastuuhenkilö sitoutuu suorittamaan seuraavat tehtävät oman vuoron aikana / jälkeen:

 • huolehtii siitä, että myönnettyjä vuoroja käytetään siihen tarkoitukseen, joihin ne on myönnetty
 • huolehtii, että tiloja ja välineitä käytetään asianmukaisesti
 • tarkastaa tilat vuorojen jälkeen sekä kirjaa vahingot ja tekee niistä ilmoituksen koulun rehtorille / hallien operaattorille / liikuntapalveluille
 • huolehtii käyttämiensä tilojen siistimisestä (kts. kohta siistimisohjeet)
 • opastaa ja valvoo käyttäjiä sekä huolehtii siitä, että käyttäjät palauttavat tavarat paikoilleen
 • lukitsee ikkunat ja ulko-ovet, sammuttaa valot ja huolehtii siitä, ettei kukaan jää tiloihin vuorojen päätyttyä (niissä tiloissa, joissa ei henkilökuntaa paikalla)
 • vastuuhenkilö poistuu koululta / liikuntatilasta viimeisenä, kun edellä mainitut tehtävät on suoritettu

Avaimet

Akaa Areena ja Monitoimihalli: sovi avainten hausta hallin operaattorin kanssa.

Koulujen liikuntasalit, Akaan Portti ja Lallintalo:

 • Avaimet ajastaa ja antaa kiinteistötyönjohtaja Robert Reinikainen (ma-to 7-15.30, pe 7-14), puh. 040 335 3259, robert.reinikainen@akaa.fi
 • Jos tarvitaan uusi avainlätkä: uuden lätkän hinta 20 € / lätkä. Avainlätkiä annetaan vain 18 vuotta täyttäneille.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään avainta/kulkutunnistetta asianmukaisesti. Avain luovutetaan vastuuhenkilölle kuittausta vastaan. Avainta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttövuoron päättyessä vastuuhenkilön tulee välittömästi palauttaa avain samaan paikkaan, josta avain on saatu.

 

Vastuu vahingon sattuessa

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot ja informoimaan niistä koulun rehtoria / hallien operaattoria / liikuntapalveluita.

Jos käyttäjä aiheuttaa hälytyksen (esim. menty tiloihin, joihin ei ole oikeutta mennä), hälytyskulut laskutetaan käyttäjältä.

 

Siistimisohjeet

Jokainen huolehtii tilat aina hyvään kuntoon oman varauksen jälkeen. Hyvä yleisohje on jättää tilat parempaan kuntoon, kuin ne olivat ennen oman varauksen alkua.

Tapahtumien järjestäjä (esim. peli, turnaus, konsertti) vastaa tapahtumien jälkeisestä siistimisestä talkoovoimin tai tilaamalla lisäsiivouksen Areenalla ja monitoimihallilla operaattorin kautta (tilaus 3 viikkoa ennen tapahtumaa). Huomioi, että yleisen siivousohjeen lisäksi on noudatettava liikuntapaikkakohtaisia siivousohjeita, jos sellaisia on (esim. Akaa Areena).

Hallilla on käytettävissä siivousta varten välineitä, ja niistä voi tiedustella operaattorilta.

Jos käyttäjä ei noudata siivousohjetta, laskutetaan lisäsiivous tapahtuman järjestäjältä toteutuneen siivousajan kustannusten mukaisesti.

 

YLEINEN SIIVOUSOHJE TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄLLE: tapahtuman jälkeen

 1. salin lattialta, käytäviltä ja pukuhuoneista huolehditaan, että roskat ovat roskiksissa
 2. tapahtumaroskisten tyhjennys ulkona oleviin roskiksiin
 3. isojen tahrojen pyyhintä salin lattialta, käytäviltä ja pukuhuoneista (esim. kaatunut juoma, veri, oksennus)
 4. pöytien pyyhintä ja penkeistä tahrojen pyyhintä nihkeällä
 5. katsomon siivous (roskat, hiekka, tahrat penkeistä)

 

Jätä parempaan kuntoon lähtiessä, kuin mikä tilanne oli tullessasi!

 

Käyttöpäiväkirja – käyttäjämäärien ilmoittaminen

Liikuntapalvelut on ottanut käyttöön 1.9.2023 alkaen sähköisen käyttöpäiväkirjan eli käyttäjämäärien seurantalomakkeen, jolla seurataan liikuntasalien vakiovuorojen käyttäjämääriä.

Iltakäyttäjien tulee ilmoittaa vuorokohtainen kävijämäärä sähköisellä lomakkeella jokaisen vuoron yhteydessä. Linkki lomakkeelle jaetaan vuoropäätöksen mukana. Lisäksi lomakkeen linkki löytyy liikuntatilojen yhteydestä. Kävijämäärän ilmoittamisesta vastaa vuoron vastuuhenkilö.

Ilmoituksen tekemiseen tarvitaan laite (esim. puhelin), jolla pääsee internettiin. Linkin voi tallentaa esimerkiksi puhelimen aloitusnäyttöön pikakuvakkeeksi.

Käyttöpäiväkirja löytyy www.akaa.fi/salivuorot (sivun alareunasta). Lisäksi jokaisella liikuntapaikalla on käyttöpäiväkirjasta muistuttava tiedote ja QR-koodi, joka vie suoraan lomakkeelle.

 

Tapahtumiin vastuuhenkilön nimeäminen

Jokaiseen tapahtumaan (peli, turnaus ym.) tulee nimetä yksi vastuuhenkilö ja ilmoittaa vastuuhenkilön tiedot (nimi ja puhelinnumero) Juliukseen ”käyttötarkoitus” -kohtaan. Jos tapahtuma on jo Juliuksessa, ilmoita vastuuhenkilön tiedot suoraan Areenan / Monitoimihallin operaattorille.

Vastuuhenkilön vastuulla on huolehtia, että tapahtuman järjestäjän velvollisuudet täyttyvät, esim. ovet ovat lukossa ja kaikki ihmiset poistuneet hallilta tapahtuman jälkeen (jos hallilla ei enää henkilökuntaa), siivous on hoidettu asianmukaisesti ja varmistaa, että kaikki tapahtuman toimijat tietävät hallien säännöt ja käytänteet.

Vastuuhenkilön tulee käydä tarvittaessa perehdytyksessä hallilla hyvissä ajoissa ennen tapahtumaa, jotta vastuuhenkilö on tietoinen hallien käytännöistä ja seuran vastuulla olevista asioista (esim. ovet, siivous, av-laitteet).

 

Muut ehdot

Kaupunki ilmoittaa mahdolliset muutokset salivuoroihin sähköpostitse (esimerkiksi loma-aikojen takia peruutukset, tapahtumien vuoksi vuoron peruutukset).

Käyttäjä huolehtii, että laskutustiedot ovat Juliuksessa oikein.

Kaupunki ei vastaa tiloihin jätetystä käyttäjän omaisuudesta.

 

Mikäli käyttäjät eivät toimi yllämainittujen ohjeiden mukaan, voidaan heidän vuoronsa perua määräaikaisesti tai pysyvästi.

 

Yhteystiedot

Kiinteistöhuollon päivystys (virka-aikojen ulkopuolella): 040 335 3247

Akaa Areena: p. 040 335 3426, monitoimihalli@akaa.fi

Monitoimihalli: p. 040 335 3379, akaa.areena@akaa.fi

Liikuntasihteeri: p. 040 335 3564, maria.pulkkinen@akaa.fi