Avustus kulttuuritoimintaan - Akaan kaupunki

Avustus kulttuuritoimintaan

Kulttuuritoiminnan avustuksia voidaan myöntää rekisteröidyille järjestöille, yhdistyksille ja kulttuurialan yrityksille, joiden kotipaikka on Akaa ja / tai joiden pysyväisluonteinen toiminta kohdistuu Akaan kaupungin asukkaisiin.

Avustuksia myönnetään Akaassa tapahtuvaan, yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan, joka on linjassa kaupungin strategian kanssa.

Avustusta myönnettäessä asetetaan etusijalle kaupunkitapahtumat, jotka edistävät Akaan kulttuurin monipuolisuutta ja saattavat ihmisiä yhteen taide- ja kulttuurisisältöjen äärelle tarjoten mahdollisuuksia kohtaamisiin ja vuorovaikutukseen.

Avustusten myöntäminen perustuu harkintaan, jossa otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu, kokonaisvaikuttavuus ja se, miten toiminta edistää kaupungin yleistä viihtyvyyttä ja elinvoimaa. Myönnöissä kiinnitetään huomiota myös hakijan kykyyn kehittää ja arvioida omaa toimintaa, tuen tarpeeseen ja hakijan kykyyn tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä kehittää uusia ideoita ja toimintamuotoja.

Avustusta myönnettäessä asetetaan etusijalle sellaiset hakijat, joilla on myös muuta / omaa varainhankintaa ja joiden hankkeen budjettiin on laskettu realistinen omarahoitusosuus.

Avustuksen tarvetta harkitaan erityisesti silloin, kun toiminta tapahtuu kaupungin veloituksetta tarjoamissa tiloissa.

Avustus tulee käyttää hakijan toiminnassa eikä avustusta voi välittää kolmannelle osapuolelle. Mikäli avustusta ei käytetä haettuun tarkoitukseen, tulee se palauttaa kaupungille.

Avustusta ei myönnetä

  • Matkakuluihin
  • Uskonnollisiin ja puoluepoliittisiin tilaisuuksiin
  • Suljettuihin tilaisuuksiin
  • Alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
  • Kalustohankintoihin tai hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tuottaminen tai muu selkeä liiketaloudellinen toiminta
  • Kiinteän omaisuuden hankintaan tai korjaamiseen liittyviin kuluihin.

 

Avustushakemus kulttuuritoimintaan 2024

Jos kyseinen kohta ei koske yhdistystä, niin merkitse – , sillä kaikkiin kohtiin on pakollista kirjoittaa jotakin.

Vaihe 1 / 2 - Hakijan tiedot

Hakijan tiedot