Seuraparlamentti - Akaan kaupunki

Seuraparlamentti

Akaan seuraparlamentti on akaalaisista urheiluseuroista koostuva asiantuntijaelin, jonka tarkoitus on edistää Akaan kaupungin ja akaalaisten urheiluseurojen välistä yhteistyötä ja lisätä vuoropuhelua toimijoiden välillä. Isompana tavoitteena on edistää ja lisätä kuntalaisten liikkumista.

Seuraparlamentin kokoonpano

Akaa Futsal ry
Akaan Isku ry
Akaan Pyöräilijät ry
A-Volley ry
Toijala Fumblers Team / Toijalan Nuorisoseura ry
Toijalan Pallo-49 ry
Toijalan Tennis ry
Toijalan Vauhti ry
Toijalan voimistelu- ja liikunta ToVoLi ry
Urheilu- ja voimisteluseura Kylmäkosken Veikot ry
V ja U-seura Toijalan Valpas
Viialan naisvoimistelijat ry
Viialan Peli-Veikot Ry
Viialan Valtti ry
Viialan Viri ry

Seuratoimijoiden lisäksi kokoonpanossa on mukana kaupungin liikuntapalveluilta 1-2 edustajaa sekä tekniseltä toimelta / kunnossapidosta 1-2 edustajaa. Seuraparlamentin kokouksiin kutsutaan myös edustaja hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunnasta sekä Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:stä

Seuraparlamentin toimintaperiaatteet

Seuraparlamentin tärkeimpänä tehtävänä on urheiluseurojen ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Lisäksi seuraparlamentin perustaminen edistää myös urheiluseurojen keskinäistä yhteistyötä.

Seuraparlamentin konkreettisina tehtävinä on tuottaa kaupungin tietoon seurojen yhteinen näkemys erilaisista liikuntaan liittyvistä asioista, kuten esim. avustusperiaatteet, tilojen käyttöön liittyvät periaatteet, tapahtumatoiminta, olosuhdeasiat ja niiden kehittäminen, uusien yhteistyömuotojen kehittäminen sekä liikuntatoimintojen edistäminen Akaassa.

Isona tavoitteena seuraparlamentilla on edistää ja lisätä kuntalaisten liikkumista.

Seuraparlamentti on asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätösvaltaa.

Jokaisesta akaalaisesta urheiluseurasta voi osallistua seuraparlamenttiin yksi henkilö. Seuraparlamenttiin ilmoittautuneille lähetetään kokouskutsu ja asialista noin kahta viikkoa ennen kokousta. Seuraparlamentin kokouksiin ei tarvitse osallistua seurasta aina sama henkilö, vaan seura voi päättää kuka henkilö kulloinkin edustaa seuraa kokouksissa. Seuraparlamenttiin voi liittyä myös myöhemmin ilmoittamalla siitä liikuntasihteerille.

Seuraparlamentti valitsee seurojen edustajista puheenjohtajan. Sihteerinä kokouksissa toimii liikuntapalveluiden työntekijä.

Seuratoimijoiden lisäksi parlamentin kokoonpanossa on Akaan kaupungin liikuntapalveluilta 1-2 edustajaa sekä tekniseltä toimelta / kunnossapidosta 1-2 edustajaa. Seuraparlamentin kokouksiin kutsutaan myös edustaja hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunnasta sekä Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:stä. Lisäksi kokouksiin voidaan kutsua myös muita ulkopuolisia asiantuntijoita, esimerkiksi viranhaltijoita ja päättäjiä.

Seuraparlamentti kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Kokouksista ei makseta kokouspalkkioita eikä kilometrikorvauksia.

Seuraparlamentissa ei käsitellä yksittäisen seuran asioita, vaan seurojen asioita käsitellään yleisellä tasolla.

Kaikki seurat voivat toimittaa käsiteltäviä asioita seuraparlamentille viimeistään kolme viikkoa ennen seuraparlamentin kokoontumista. Asiat toimitetaan liikuntasihteerille.

Kokouksista laaditaan muistiot, jotka päivitetään kaupungin verkkosivuille kaikkien luettavaksi.