Nuorisotyö - Akaan kaupunki

Nuorisotyö

Yleistä

Nuorisotyö on nuorisolakiin perustuvaa kasvatustyötä. Se on kokonaisvaltaista nuorten elinoloihin vaikuttamista. Akaan nuorisopalvelut tukee nuorten elämänhallintaa ja elinoloja tarjoamalla nuorille ohjausta, toimintaa, osallisuutta ja turvallisia hetkiä sekä paikkoja itsensä ilmaisuun.

Nuorisotyön työmuotoja

  • Nuorisotilatyö ja ryhmätoiminta
  • Kohdennettu nuorisotyö ja kerhot
  • Kouluilla tehtävä nuorisotyö
  • Digitaalinen ja verkkonuorisotyö
  • Jalkautuva nuorisotyö
  • Osallisuustyöskentely ja nuorisovaltuusto
  • Retket ja tapahtumat
  • Loma-aikojen toiminta
  • Kansainvälisyys