Liikuntapalveluiden hinnasto - Akaan kaupunki

Liikuntapalveluiden hinnasto

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan 12.12.2023 päätöksen mukainen hinnasto.

Liikuntatilojen hinnoitteluperiaatteet

Liikuntatilojen käyttövuorojen hakeminen ja varaaminen

Varauksen peruutus

Käyttäjämäärien ilmoittaminen

Yleiset ehdot

Tapahtumat, kilpailut ja turnaukset

Käyttövuorojen hinnat

Akaa Areena

Koulujen liikuntasalit

Toijalan monitoimihalli

Akaan portti

Lallintalo

Rasin voimailutila

Kylmäkosken kuntosali

Ulkoliikuntapaikat

Muut hinnat

Kuntosalikortit

Eläkeläisten kuntopassi

Liikuntapalveluiden ohjatut ryhmät (ilman kuntopassia)

Rantauimakoulut

 

Liikuntatilojen hinnoitteluperiaatteet

Liikuntatilojen maksut määräytyvät tuntiperusteisesti tilakohtaisen hinnaston mukaisesti 1.1.2024 alkaen. Poikkeuksena harrastepaikkamaksun piiriin kuuluvat seurat ja yhdistykset: hinnoittelu muuttuu tuntiperusteiseksi Akaa Areenan ja Monitoimihallin osalta 1.5.2024 alkaen ja muiden liikuntapaikkojen osalta 1.6.2024 alkaen.

Tilojen hinnat määräytyvät käyttäjäryhmän mukaan seuraavasti:

Ryhmä 1 Akaalaiset urheiluseurat ja yleishyödylliset yhdistykset: alle 18-vuotiaiden toiminta*, yli 65-vuotiaiden toiminta**, perheliikunta***, erityisryhmät, kaupungin oma toiminta, Valkeakoski-opisto, seurakunta
Ryhmä 2 Akaalaiset urheiluseurat ja yleishyödylliset yhdistykset: 18-64-vuotiaiden toiminta
Ryhmä 3 Yritykset, yksityiset henkilöt sekä ulkopaikkakuntalaiset urheiluseurat ja yhdistykset sekä muut toimijat

 

* varatun vuoron käyttäjistä 80 % tulee olla alle 18-vuotiaita. Tunti on selkeästi lasten / nuorten tunti.

** varatun vuoron käyttäjistä 80 % tulee olla yli 65-vuotiaita. Tunti on selkeästi senioritunti.

*** Perheliikunnalla tarkoitetaan lapsen ja aikuisen perheenjäsenen yhteistä liikuntaa. Esim. perhetemppu, vanhempi-lapsi -tanssi.

Sekaryhmä: Jos ryhmä on sekaryhmä eli mitään yksittäistä käyttäjäryhmää ei ole 80 %, määräytyy hinta ryhmä 2 hinnan mukaisesti. Jos sekaryhmässä on alle 18-vuotiaita ja yli 65-vuotiata 80 % (eli alennusryhmään kuuluvia), määräytyy hinta ryhmä 1 mukaisesti.

Alempaan hinnoitteluryhmään siirtymisestä voidaan päättää tapauskohtaisesti, mikäli toiminta katsotaan yleishyödylliseksi ja hinnoitteluryhmän muutokselle katsotaan olevan riittävät perusteet. Esimerkiksi hinnoitteluryhmään 2 voidaan laskea harkinnanvaraisesti sellaiset ulkopaikkakuntalaiset yhdistykset, joiden toiminnassa suurin osa on akaalaisia.

Sivistysjohtajalla on oikeus päättää erillisestä korvauksesta tai alempaan hinnoitteluryhmään siirtymisestä, mikäli korvaus katsotaan asiakkaan kannalta kohtuuttomaksi.

Liikuntapalvelut pidättää oikeuden aukioloaikojen, käyttövuorojen ja hinnaston muutoksiin.

Hinnastossa ilmoitetaan vuoron tuntihinta €/h, ellei muuta ole mainittu. Yksittäinen vuoro ja vakiovuoro ovat saman hintaisia. Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Muu kuin liikunnallinen käyttö on alv 24 %.

 

Liikuntatilojen käyttövuorojen hakeminen ja varaaminen

Liikuntapalvelut hallinnoi seuraavia sisäliikuntatiloja, joihin on mahdollista hakea käyttövuoroja: Akaa Areena (klo 16 alkaen), Akaan Portti, koulujen liikuntasalit (klo 16 alkaen), Kylmäkosken kuntosali, Lallintalo, Rasin voimailutila ja Toijalan Monitoimihalli.

Vakiovuoroja haetaan erikseen ilmoitettuina hakuaikoina sähköisellä lomakkeella. Lomake löytyy kaupungin nettisivuilta www.akaa.fi/salivuorot

Yleisten hakuaikojen ulkopuolella vapaita salivuoroja haetaan Julius-tilavarausjärjestelmän kautta. Vapaita vuoroja voi hakea myös erillisellä hakulomakkeella, joka lähetetään täytettynä sähköpostitse liikunta@akaa.fi tai Akaa Areenan ja Monitoimihallin osalta akaa.areena@akaa.fi tai monitoimihalli@akaa.fi.

Yksittäisiä vuoroja tulee hakea viimeistään 14 vrk ennen sekä enintään 1 vuosi ennen varauksen ajankohtaa.

Liikuntatilat ovat ensisijaisesti liikunnallista käyttöä varten, mutta harkinnanvaraisesti niitä voidaan vuokrata myös muuhun käyttötarkoitukseen. Muina kuin ilta- ja viikonloppuaikoina koulujen liikuntasalivarauksista vastaa koulujen rehtorit.

Sisäliikuntatilojen vakiovuorojen hakuajat ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla www.akaa.fi/salivuorot

 

Varauksen peruutus

Myönnettyjen vakiovuorojen peruutus

  • Käyttäjä voi perua myönnetyn vakiovuoron itse kolme (3) vuorokautta ennen vuoron alkua Julius-kalenterin kautta.
  • Myönnetyn vakiovuoron voi perua myös sähköpostitse seitsemän (7) vuorokautta ennen vuoron alkua liikunta@akaa.fi tai Akaa Areenan ja Monitoimihallin osalta areena@akaa.fi tai monitoimihalli@akaa.fi

Tapahtumavarausten peruutus

  • Tapahtumavaraus tulee perua viimeistään 14 vuorokautta ennen varauksen alkua Julius-kalenterin kautta tai sähköpostitse liikunta@akaa.fi tai Akaa Areenan ja Monitoimihallin osalta akaa.areena@akaa.fi tai monitoimihalli@akaa.fi

 

Määräajassa perutuista vuoroista ei peritä maksua. Kaikista määräajan jälkeen perutuista vuoroista peritään hinnaston mukainen maksu. Jos perumatta jäänyt vuoro kuuluu hintaryhmään 1, käyttämättömistä vuoroista peritään hinnaston hintaryhmän 2 mukainen maksu.

Jos käyttämättömiä vuoroja on toistuvasti, käyttäjämäärien ilmoittamista laiminlyödään, vuorot ovat vajaakäytöllä, tiloja ei käytetä myönnettyyn tarkoitukseen, tilavarauslaskuja ei makseta tai käyttösääntöjä ei noudateta, voidaan myönnetty vuoro peruuttaa määräajaksi tai kokonaan.

Myönnettyjä vuoroja voidaan peruuttaa myös, jos tilaa tarvitaan kaupungin omaan käyttöön (esim. koulun oma käyttö) tai muuhun kaupungin myöntämään käyttöön (esim. tapahtumat, ottelut ja kilpailut).

 

Käyttäjämäärien ilmoittaminen

Liikuntapalvelut on ottanut käyttöön 1.9.2023 alkaen sähköisen käyttöpäiväkirjan eli käyttäjämäärien seurantalomakkeen, jolla seurataan liikuntasalien vakiovuorojen käyttäjämääriä.

Iltakäyttäjien tulee ilmoittaa vuorokohtainen kävijämäärä sähköisellä lomakkeella jokaisen vuoron yhteydessä. Linkki lomakkeelle jaetaan vuoropäätöksen mukana. Lisäksi lomakkeen linkki löytyy liikuntatilojen yhteydestä. Kävijämäärän ilmoittamisesta vastaa vuoron vastuuhenkilö.

Ilmoituksen tekemiseen tarvitaan laite (esim. puhelin), jolla pääsee internettiin. Linkin voi tallentaa esimerkiksi puhelimen aloitusnäyttöön pikakuvakkeeksi.

 

Yleiset ehdot

Liikuntatilojen varaaja vastaa, että toiminta täyttää kuluttajaturvallisuuslain edellyttämät kriteerit ja että toiminnasta on olemassa tarvittavat turvallisuussuunnitelmat sekä toiminnan niin edellyttäessä kunkin tilaisuuden vaatimat viranomaisluvat.

Kaikkia tiloja tulee käyttää asianmukaisesti ja tilat tulee luovuttaa siistissä kunnossa.

Mikäli tilaan joudutaan tilaamaan lisäsiivous tai korjaamaan aiheutettuja vahinkoja, kustannukset laskutetaan täysimääräisesti varaajalta jälkikäteen.

Vakiovuorojen varaajan tulee ilmoittaa käyttäjämäärät jokaisen vakiovuoron yhteydessä sähköisellä lomakkeella.

Vakiovuorot laskutetaan syyskauden osalta joulukuussa ja kevätkauden osalta toukokuussa. Vuoron varaaja huolehtii, että laskutustiedot ovat Julius-järjestelmässä ajantasaiset.

Tapahtumat, kilpailut ja turnaukset

Urheiluseurojen turnaus-, ottelu- ja kilpailutapahtumien ajankohtien sopimisen tueksi järjestetään urheiluseuroille tapaaminen ennen kauden alkua.

Tapahtumien rakentamis- ja purkuaika tulee sisältyä tapahtumavarausaikaan ja siitä peritään korvaus hinnaston mukaisesti.

Tapahtuman jälkeinen siivous on vuoron varaajan vastuulla. Tapahtuman järjestäjä siivoaa tilan erillisen siivousohjeen mukaisesti. Jos käyttäjä ei noudata siivousohjetta, laskutetaan lisäsiivous tapahtuman järjestäjältä toteutuneen siivousajan kustannusten mukaisesti.

 

Vuokrattavat liikuntatilat

Alv 0 hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Muussa kuin liikuntakäytössä, alv on 24 %.

Akaa Areena

Iso liikuntasali

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3
alv 0 alv 10 alv 0 alv 10 alv 0 alv 10
koko sali / h 0,00 0,00 19,09 21,00 60,00 66,00
1/2 sali / h 0,00 0,00 8,18 10,50 30,00 33,00
1/3 sali / h 0,00 0,00 6,36 7,00 20,00 22,00
2/3 sali / h 0,00 0,00 12,72 14,00 40,00 44,00
Pääsymaksulliset turnaukset, kilpailut ja liikuntatapahtumat, koko sali / h 9,09 10,00 22,73 25,00 68,18 75,00
Päivähinta /vuorokausihinta/ koko kiinteistön hinta sovittavissa erikseen

 

Turnaukset, kilpailut ja tapahtumat:

  • Huomioithan, että tapahtumavaraukseen on sisällytettävä tapahtuman rakennus- ja purkuaika.
  • Katsomon siirtämisestä aiheutuneet kulut erillisen hinnaston mukaisesti.
  • Huom! Kun tila on vuokrattu kokonaan, on juoksusuora varattava aina lisäksi. Juoksusuorasta ei laskuteta erikseen.
  • Tapahtuman jälkeinen siivous on vuoron varaajan vastuulla. Tapahtuman järjestäjä siivoaa tilan erillisen siivousohjeen mukaisesti. Jos käyttäjä ei noudata siivousohjetta, laskutetaan lisäsiivous tapahtuman järjestäjältä toteutuneen siivousajan kustannusten mukaisesti.

 

Pieni liikuntasali

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3
alv 0 alv 10 alv 0 alv 10 alv 0 alv 10
koko sali / h 0,00 0,00 12,73 14,00 40,91 45,00
1/2 sali / h 0,00 0,00 6,36 7,00 22,73 25,00
Pääsymaksulliset turnaukset, kilpailut ja liikuntatapahtumat, koko sali / h 4,55 5,00 18,18 20,00 50,00 55,00

 

Juoksusuora

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3
alv 0 alv 10 alv 0 alv 10 alv 0 alv 10
vuoro / h 0,00 0,00 4,55 5,00 10,91 12,00
Ison salin tapahtumien yhteydessä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Koulujen liikuntasalit

 

Käyttövuoron hinta / h

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3
alv 0 alv 10 alv 0 alv 10
Arvo Ylpön koulu 0,00 4,55 5,00 17,27 19,00
Kylmäkosken koulu 0,00 4,55 5,00 17,27 19,00
Nahkialan koulu 0,00 3,66 4,00 12,73 14,00
Pappilan koulu 0,00 4,55 5,00 17,27 19,00
Sontulan koulu 0,00 3,66 4,00 12,73 14,00
Toijalan Yhteiskoulu 0,00 5,55 6,00 19,09 21,00

 

Tapahtumat, päivähinta / kerta (yli 3 h) (1-3 tunnin tapahtumat laskutetaan tuntihinnaston mukaisesti)

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3
alv 0 alv 10 alv 0 alv 10
Arvo Ylpön koulu 0,00 31,82 35,00 69,09 76,00
Kylmäkosken koulu 0,00 31,82 35,00 69,09 76,00
Nahkialan koulu 0,00 22,73 25,00 50,91 56,00
Pappilan koulu 0,00 31,82 35,00 69,09 76,00
Sontulan koulu 0,00 22,73 25,00 50,91 56,00
Toijalan Yhteiskoulu 0,00 31,82 35,00 71,82 79,00

 

Jos liikuntasalin lisäksi tarvitaan muita koulun tiloja (esim. aula- ja wc-tilat, ruokasali), tulee jokaiseen hintaryhmään kuuluvan toimijan maksaa tiloista sivistyslautakunnan määrittelemiä koulun tilojen käyttömaksuja.

Yön yli kestävät tapahtumat hyväksytään vain erillisellä sivistysjohtajan päätöksellä. Hinta on tällöin 1,5-kertainen päivähinnasta.

Tilavaraus tulee aina kattaa myös tapahtuman rakennus- ja purkutyöt.

 

Yksityinen sulkapallo

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3
alv 0 alv 10
Kenttä / h 7,27 8,00

 

Toijalan monitoimihalli

 

Liikuntasali

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3
alv 0 alv 10 alv 0 alv 10 alv 0 alv 10
koko sali / h 0,00 0,00 13,64 15,00 32,73 36,00
2/3 sali / h 0,00 0,00 9,09 10,00 21,82 24,00
1/3 sali / h 0,00 0,00 4,55 5,00 10,91 12,00
Pääsymaksulliset turnaukset, kilpailut ja liikuntatapahtumat, koko sali / h 4,55 5,00 18,18 20,00 45,45 50,00
Päivähinta/vuorokausihinta/ koko kiinteistön hinta sovittavissa erikseen

 

Yksityinen sulkapallo

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3
alv 0 alv 10
Kenttä / h 9,09 10,00

 

Juoksusuora

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3
alv 0 alv 10 alv 0 alv 10
vuoro / h 0,00 4,55 5,00 10,91 12,00

 

Alakerta (luokkatila 1, luokkatila 2), yläkerta (luokkatila 3 = rauhallisen liikunnan tila)

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3
alv 0 alv 10 alv 0 alv 10
luokkatila 1 / h (nyrkkeilykehä) 0,00 1,82 2,00 10,00 11,00
luokkatila 2 / h 0,00 1,82 2,00 10,00 11,00
Luokkatila 3 / h (rauhallisen liikunnan tila) 0,00 1,82 2,00 10,00 11,00

 

Jos alakerran luokkatilat vuokrataan yksittäiselle seuralle vain seuran omaan käyttöön, tulee vuokrasopimus tehdä tilasta, jolloin tila on vain kyseisen seuran käytössä. Tilavuokran hinnoittelun peruste on 10 € / m2 / kk.                          

 

Kuntosalin tilanpäisvaraus

Kuntosalille ei myönnetä seuroille tai muille toimijoille kaupungin omaa toimintaa lukuun ottamatta vakiovuoroja. Mahdollisuus vain harkinnanvaraisesti tilapäisvaraukseen.

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3
alv 0 alv 10 alv 0 alv 10 alv 0 alv 10
Tilapäisvuoro / h 30,00 33,00 30,00 33,00 60,00 66,00

Muut sisäliikuntatilat

Akaan portti, Lallintalo

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3
alv 0 alv 10 alv 0 alv 10
Akaan portti, liikuntasali / h 0,00 3,64 4,00 10,91 12,00
Lallintalo, liikuntasali / h 0,00 2,73 3,00 9,09 10,00

 

Rasin voimailutila

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3
alv 0 alv 10 alv 0 alv 10
painisali / h 0,00 3,64 4,00 9,09 10,00
voimailutila / h* 13,64 15,00 27,27 30,00

*vuoroja myönnetään harkinnanvaraisesti liikuntapalveluiden päätöksellä. Kuntosali on tarkoitettu ensisijaisesti vapaaharjoitteluun ja vakiovuoroja myönnetään vain harkinnanvaraisesti. Kuntosalille ei myönnetä ilta-ajoille vakiovuoroja muille, kuin kaupungin omaan toimintaan.

 

Kylmäkosken kuntosali

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3
alv 0 alv 10 alv 0 alv 10
kuntosali / h* 13,64 15,00 27,27 30,00

*vuoroja myönnetään harkinnanvaraisesti liikuntapalveluiden päätöksellä. Kuntosali on tarkoitettu ensisijaisesti vapaaharjoitteluun ja vakiovuoroja myönnetään vain harkinnanvaraisesti. Kuntosalille ei myönnetä ilta-ajoille vakiovuoroja muille, kuin kaupungin omaan toimintaan.

 

Kuntosalikortit

Kuntosalikorttien hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron (10 %).

Monitoimihallin kuntosali

Korttien myynti monitoimihallin kahviosta.

Kertamaksu 10 kertaa 1 kk 6 kk 12 kk
Aikuiset (yli 18 v.) 4 € 26 € 28 € 110 € 190 €
Opiskelijat, työttömät, eläkeläiset
(ilman kuntopassia), erityisryhmäläiset
2 € 13 € 14 € 55 € 95 €

 

Rasin voimailutila ja Kylmäkosken kuntosali

Korttien myynti Viialan kirjasto Vilkusta. Polettipantti 20 € peritään kaikilta käyttäjiltä. Panttimaksu palautetaan asiakkaalle avainpoletin palautuksen jälkeen asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille.

1 kk 6 kk 12 kk
Aikuiset 22 € 62 € 116 €
Opiskelijat, työttömät, eläkeläiset
(ilman kuntopassia), erityisryhmäläiset
12 € 31 € 58 €

 

Alle 15-vuotiaat kuntosalille vain vastuullisen aikuisen seurassa.

Eläkeläisten kuntopassi

Kuntopassin hinta sisältää voimassa olevan arvonlisäveron (10 %).

Eläkeläisten Kuntopassi on eläkkeellä oleville akaalaisille tarkoitettu kortti, joka oikeuttaa käymään kaikissa liikuntapalveluiden järjestämissä ohjatuissa ryhmissä. Kortilla voi käyttää myös Toijalan Monitoimihallin, Rasin voimailutilan ja Kylmäkosken kuntosalia ilman erillistä maksua. Rasin voimailutilan ja Kylmäkosken kuntosalin avainpolettipantti (20,00 e) pitää maksaa erikseen ja käydä ostamassa Viialan kirjasto Vilkusta. Panttimaksu maksetaan takaisin poletin palautuksen jälkeen.

Kuntopassin voi ostaa Monitoimihallilta tai Viialan kirjasto Vilkusta. Kuntopassin saa mukaan heti oston yhteydessä. Korttia tilattaessa tulee olla valmis todistamaan henkilöllisyytensä. Myös eläkkeellä oleminen tulee voida osoittaa. Kortin voimassaoloaika on kalenterivuosittain yksi (1) vuotta. Kortti tulee ostaa vuosittain.

Eläkeläisten kuntopassi
1 kalenterivuosi
23 €

 

1.12. jälkeen ostetusta kuntopassista ei veloiteta kuluvan vuoden maksua, vaan maksu alkaa 1.1.

Liikuntapalveluiden ohjatut ryhmät (ilman kuntopassia)

Ohjattujen ryhmien hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron (10 %).

Ilman kuntopassia liikuntapalveluiden ohjatun ryhmän hinta on 15 € / syys tai kevätkausi / ryhmä, 30 € syys- ja kevätkausi / ryhmä.

Ohjattu liikuntaryhmä syys- TAI kevätkausi 15 € / ryhmä
Ohjattu liikuntaryhmä syys- JA kevätkausi 30 € / ryhmä

 

Rantauimakoulut

Rantauimakoulujen hinta sisältää voimassa olevan arvonlisäveron (24 %).

Rantauimakoulu 15 € / lapsi

 

Rantauimakouluissa ei ole sisarusalennusta. Maksua ei palauteta, jos osa uimakoulukerroista joudutaan perumaan tai siirtämään esim. levätilanteen vuoksi.

 

Ulkoliikuntapaikat

Käyttövuoron hinta / h

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3
alv 0 alv 10 alv 0 alv 10
Toijalan urheilukenttä 0,00 13,64 15,00 27,27 30,00
Viialan urheilukenttä 0,00 9,09 10,00 18,18 20,00
Savolan kenttä 0,00 4,55 5,00 9,09 10,00
Tekojää 0,00 36,36 40,00 72,73 80,00
Tenniskenttä* (Toijalan urheilukentän kentät) 0,00 0,00 0,00 4,55 5,00

 

*Kentillä voi pelata maksutta, kun niillä on tilaa. Kenttiä voi myös varata hintaan 5 euroa/kenttä/tunti. Toijalan Tennis ry hallinnoi kenttien varausjärjestelmää.

Beach volley -kentät ovat maksuttomia.

Tekojään vuoroja myönnetään harkinnanvaraisesti kunnossapidon esimiehen päätöksellä. Tekojää on tarkoitettu ensisijaisesti kaikkien kuntalaisten vapaaseen iltakäyttöön. Tekojäällä ei ole arki-iltaisin kunnossapitoa.

 

Tapahtumat, päivähinta / kerta (yli 4 h) (1-4 tunnin tapahtumat laskutetaan tuntihinnaston mukaisesti.)

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3
alv 0 alv 10 alv 0 alv 10
Toijalan urheilukenttä 0,00 68,18 75,00 136,36 150,00
Viialan urheilukenttä 0,00 45,45 50,00 90,91 100,00
Savolan kenttä 0,00 22,73 25,00 45,45 50,00