Nuorisoyhdistysten avustukset

Nuorisopalveluiden yleisavustuslomake

Sähköinen nuorisopalveluiden yleisavustuslomake
 • Date Format: DD dot MM dot YYYY
 • Toiminnan tarkoitus lyhyesti
 • Haettavan avustuksen käyttötarkoitus
 • Pudota tiedostot tähän tai
  Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
 • Pudota tiedostot tähän tai
  Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle. jolle avustusta haetaan.
 • Pudota tiedostot tähän tai
  Uusi yhdistys: Yhdistyksen säännöt ja todistus rekisteröinnistä
 • Pudota tiedostot tähän tai
  Liite nuorisotoiminnan avustushakemukseen.
 • Liite 2
 • Määrä yhteensä
 • Valitse yksi tai useampi
 • 1. Valtakunnallisen nuorisojärjestön jäsen, minkä? 2. Rekisteröity paikallinen yhdistys, joka sääntöjensä ja jäsenistönsä perusteella on nuorisojärjestö. Rekisteröitymispäivä ja rekisterinumero (säännöt liitteeksi SEURAAVAAN KOHTAAN, jos ei ole aikaisemmin toimitettu)
 • Pudota tiedostot tähän tai
  KOHTA 2. Rekisteröity paikallinen yhdistys, joka sääntöjensä ja jäsenistönsä perusteella on nuorisojärjestö. Rekisteröitymispäivä ja rekisterinumero (säännöt liitteeksi, jos ei ole aikaisemmin toimitettu)
  Valitse sopiva vaihtoehto
 • Vastaa: Mitä nuorisotoimintaa? Minkälaista nuorten elinoloja parantavaa toimintaa?
 • *Avustusperusteet pohjautuvat nuorisolakiin ja asetukseen nuorisotyöstä ja politiikasta. Toteutettua ja suunniteltua toimintaa arvioitaessa yhteisiä perusteita ovat järjestön toiminnan laatu, laajuus ja taloudellisuus. Lisäksi otetaan huomioon muualta saatavat avustukset, avustamisen tarve, toiminnan ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkitys.
 • 1. Osallistumisia vuoden aikana (Yht. nuoria) 2. Järjestetyt nuorisotapahtumatja -tilaisuudet 3. Leirit ja retket (kpl), nuoria mukana (kpl), leiri-/retkivuorokausia (vrk) 4. Nuorisotapahtumia / -tilaisuuksia (kpl), nuoria mukana (kpl) 5. Muut (kpl), nuoria mukana (kpl)
  Ohjattuja ryhmiä / kerhoja / vartioita. Minkä ikäisiä nuoria mukana?
 • (esim. kokousten määrä, paikallinen, piiritaso ja valtakunnallinen osallistuminen yms.)
 • Summa (euroa)
 • Summa (euroa)
 • Summa (euroa)
 • Summa (euroa)
 • Tiedot yhdistyksen / yhteisön talousarviosta, menot / tulot (euroa): *Kohdeavustusta haettaessa on varsinaisessa hakemuslomakkeessa selostettava: mihin avustusta haetaan, paljonko osallistujia-kustannukset, menot, tulot. Onko talousarviossa varauduttu toteutukseen?
 • Date Format: DD dot MM dot YYYY
  (pv.kk.vvvv)
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.