Nuorisoyhdistysten avustukset - Akaan kaupunki

Nuorisoyhdistysten avustukset

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta myöntää vuosittain nuorisoyhdistyksille yleisavustusta.

Hakuaika 18.3.-5.4.2024 klo 15

Avustusta voidaan myöntää yleisavustuksena ja/tai kohdeavustuksena nuorisoyhdistyksille ja niihin rinnastettaville yhdistyksille, joiden jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita ja jotka toteuttavat
nuorisolain tarkoitusta ja lähtökohtia.

Avustusta voidaan myöntää toimijalle, jonka kotipaikka on Akaa ja / tai joiden pysyväisluonteinen toiminta kohdistuu Akaan kaupungin asukkaisiin.

Lue lisää nuorisotoiminnan avustuksista