Vertaisohjaus - Akaan kaupunki

Vertaisohjaus

Kuntosalikaveri

Oletko kiinnostunut kuntosaliharjoittelusta, mutta harrastuksen aloittaminen tuntuu vaikealta ja kuntosali ympäristönä haastavalta? Sinun on mahdollisuus aloittaa harrastus kuntosalikaverin kanssa, joka on koulutettu ohjaamaan kuntosaliharjoittelun perusteita juuri ikääntyneille henkilöille.
Kuntosalikaveri lähtee iäkkään henkilön tueksi kuntosalille, ohjaa laitteiden oikean käytön ja rohkaisee henkilöä itsenäiseen kuntosaliharjoitteluun. Tapaamiskertoja voi olla 1-3 tai tarvittaessa enemmän. Kuntosalikaveria voit pyytää tueksesi Akaan kaupungin kuntosaleille, joita on Toijalan Monitoimihallilla, Viialan Rasilla ja Kylmäkosken terveysasemalla.

Kuntosalikaveri on Vertaisveturi-koulutuksen (20h) suorittanut vertaisohjaaja. VertaisVeturi- koulutus perustuu Ikäinstituutin koordinoimaan VoiTas- koulutusohjelmaan (Voima-Tasapaino), jossa henkilö saa tietoa iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta ja harjoittelun vaikutuksesta liikkumiskykyyn. Akaan liikuntatoimen kouluttamia VertaisVetureita on jo kaikkiaan 14 henkilöä.
Kuntosalikaveri on vapaaehtoinen vertaisohjaaja, joka ei saa toiminnastaan rahallista korvausta. Hän on kokemuksellinen asiantuntija, joka kannustaa ja ohjaa liikkujaa, sekä selventää kuntosaliharjoittelun perusasioita. Kuntosalikaveri ei ole liikunnan-alan ammattilainen, eikä hän ole ongelmien analysoija ja hoitaja.

Kuntosalilla liikutaan omalla vastuulla ja käyttäjien tulee noudattaa esillä olevia laitteiden käyttöohjeita ja muuta ohjeistusta. Jokainen käyttäjä vastaa itse omista vakuutuksistaan.

Kysymykset ja yhteydenotot: Riitta Lehtonen, erityisliikunnanohjaaja, Akaan kaupunki, p. 040 335 3566 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@akaa.fi