Akaa Areenan käyttösäännöt ja ohjeet - Akaan kaupunki

Akaa Areenan käyttösäännöt ja ohjeet

(päivitetty 5.3.2024)

Akaan kaupunki, sivistystoimi
Akaan kaupunki, tekninen toimi

Sisällys

 1. Yhteystiedot
 2. Hallin yleiset käytännöt
 3. Vuorojen haku ja peruutus
 4. Varastot
 5. AV-laitteet
 6. Kahvio
 7. Tapahtumat
 8. Avaimet
 9. Välineet
 10. Kuvausparvet
 11. Siivous

SIIVOUSOHJE

 

1.  Yhteystiedot

Akaan kaupunki on hallin omistaja ja määrittelee säännöt ja käytänteet hallin käytössä.

 • Operaattori vastaa hallin päivittäisistä asioista ja hänen kauttaan saa apua arjen asioihin.
  • paivansadecoaching@gmail.com, 040 335 3426 (klo 16-22)
 • Liikuntapalvelut vastaavat vakiovuorojen jakamisesta ja koordinoinnista erillisten hakuaikojen ja ohjeiden mukaisesti. Tiedot hakuajoista löytyy kaupungin nettisivuilta: akaa.fi/salivuorot
 • Operaattori vastaa tapahtumavarauksista ja vakiovuorojen peruutuksista.
 • Arkisin klo 8.00-16.00 hallin molemmat salit ovat pääsääntöisesti Viialan yhtenäiskoulun käytössä. Päivävuorotoiveissa tulee olla yhteydessä kouluun

 

2.  Hallin yleiset käytännöt

 • Halli on kengätön eli kengät on jätettävä eteiseen.
  • Isoissa tapahtumissa järjestäjä on vastuullinen matotuksesta tai muusta lattian suojaamisesta poisvienteineen ja siivouksineen.
 • Halliin ei saa asentaa kiinteästi tai väliaikaisesti mitään omia rakennelmia tai asennuksia ilman lupaa. Lupaa pyydetään operaattorilta, joka selvittää asian.
  • Tapahtumien jälkeen omat mainoskyltit ja vastaavat korjataan pois omiin varastoihin tai kuljetetaan pois hallilta.
 • Käytävät on pidettävä tyhjänä turvallisuuden ja yleisen viihtyvyyden vuoksi.
 • Operaattorin ohjeita tulee noudattaa Jos et ole varma, kysy asiasta häneltä.
  • Tämä koskee myös tiedotteita, joita hän lähettää vuorojen vastuuhenkilöille. Vastuuhenkilö vastaa siitä, että hänen edustamansa seura tietää asioista.
 • Katsomossa kiipeily on ehdottomasti kielletty.
 • Toimitaan ja käyttäydytään hallissa siten, että seuraavan käyttäjän on aina mukava tulla hallille ja omalle vuorolleen.
 • Lapset ovat aina vuoron varaajan vastuulla eikä heitä voi jättää valvomatta. Hallin työntekijät eivät ole lapsenvahteja. Jos lapset ovat mukana hallilla aikuisten liikuntaryhmän harjoituksissa, tulee lapset olla salissa aikuisten valvonnassa. Lapset eivät voi juoksennella muissa tiloissa.
 • Pysäköinti on sallittu vain pysäköintiin varatuilla paikoilla. Piha-alueella pysäköinti on kielletty.
 • Areenan tiloissa ei saa käyttää maalivahdinvarusteita liukastavia kemikaaleja tai muita aineita eikä kitka-aineita (silikoni, vahat ym.). Aineet tarttuvat varusteista lattiaan ja tekevät lattiasta liukkaan sekä leviävät koko kenttäalueelle puhtaanapidon yhteydessä. Liukas lattia aiheuttaa turvallisuus- ja tapaturmariskin. Tapahtuman järjestäjän vastuulla on huolehtia asian tiedotus myös vierasjoukkueelle. Jos kieltoa ei noudateta, laskutetaan aineiden poistosta johtuvat kustannukset kokonaisuudessaan tapahtuman järjestäjältä.

 

3.  Vuorojen haku ja peruutus

 • Vakiovuorot haetaan erillisten hakuaikojen ja ohjeiden mukaisesti
 • Tapahtumavaraushakemuksia / vuorojen peruutuksia voi tehdä Julius-järjestelmästä. Vuoron käyttötarkoitus ja kohderyhmä on mainittava hakemuksessa.
 • Varaushakemus: tulee tehdä vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa Julius-kalenterissa.
 • Myönnettyjen vakiovuorojen peruutus: Käyttäjä voi perua myönnetyn vakiovuoron itse kolme (3) vuorokautta ennen vuoron alkua Julius-kalenterin kautta. Myönnetyn vakiovuoron voi perua myös sähköpostitse seitsemän (7) vuorokautta ennen vuoron alkua akaa.areena@akaa.fi.
 • Tapahtumavarausten peruutus: Tapahtumavaraus tulee perua viimeistään 14 vuorokautta ennen varauksen alkua Julius-kalenterin kautta tai sähköpostitse akaa.areena@akaa.fi.
 • Käyttäjien tulee peruuttaa ylimääräiset salivuorot, joille ei ole käyttöä.
 • Varausaika tulee olla todellinen eli esim. tapahtumavaraus on tehtävä sille ajalle, joka riittää myös tapahtuman kokoamiseen ja purkamiseen sekä siivoukseen. Varauksen päättymisen jälkeen hallille ei voi jäädä viettämään aikaa. Jos varaus ylitetään ja työntekijöille tulee lisätyötunteja, laskutetaan lisätyötunnit suoraan vuoron varaajalta.

 

4.  Varastot

 • Varastoja tai muita tiloja ei voi ottaa omin luvin käyttöön, vaikka ne vaikuttaisivat tyhjiltä. Niihin ei myöskään saa asentaa omia lukkoja tai paloturvallisuutta muuten vaarantavia asioita.
 • Varastot on tarkoitettu liikuntavälineiden säilyttämiseen, joita tarvitaan viikoittain seuran harjoituksissa.
 • Varastoihin tai muihin tiloihin ei saa tuoda kiinteitä sähkölaitteita tai muita paloturvallisuutta vaarantavia esineitä (jääkaapit, pakastimet, pesukoneet) ilman lupaa.
 • Varastoissa ei tule säilyttää elintarvikkeita, vaan elintarvikkeiden paikka on keittiö. Pieniä määriä avaamattomia ei-pilaantuvia tuotteita, kuten patukoita tai vesipulloja voi toistaiseksi säilyttää varastossa, mikäli niistä ei koidu haittaa ja ne mahtuvat seuralle osoitettuun tilaan.

 

 

5.  AV-laitteet

 • Jokaisen seuran tai muun toimijan on nimettävä vastuuhenkilö, joka vastaa av-laitteiden asianmukaisesta käytöstä tapahtumien ja turnausten aikana.
 • Operaattori perehdyttää AV-laitteiden käytön seuran vastuuhenkilölle.
 • Kyseinen henkilö vastaa siitä, että av-tilaan ei pääse ylimääräisiä henkilöitä.

 

6.  Kahvio

 • Kahvio on tarkoitettu seurojen yhteiseen käyttöön.
 • Seurat huolehtivat itse kahvion siivoamisesta sekä hankkivat kahvilan siivousvälineet.
 • Areenalla on 40 kupin perkolaattori, mikro, vedenkeitin, jääkaappi ja pakastin yhteiskäytössä.
 • Kahvio jätetään siistiksi käytön jälkeen ja roskat viedään ulkona olevaan roskikseen.
 • Jääkaapista tulee poistaa vanhentuneet ruoat ja viedä ulkona olevaan roskikseen.
 • Operaattorin kanssa voi sopia tilaan mahdollisesti jätettävistä tavaroista erikseen.

 

7.   Tapahtumat

 • Tapahtumien järjestäjä tai vuoron vastuuhenkilö vastaa hallin asianmukaisesta käytöstä tapahtumissa ja vuoroilla sekä tapahtumien liikenteenohjauksesta.
  • Pysäköinti on sallittua vain pysäköintiin tarkoitetuilla paikoille
 • Jokaiseen tapahtumaan tulee nimetä yksi vastuuhenkilö ja ilmoittaa vastuuhenkilön tiedot (nimi ja puhelinnumero) Juliukseen ”käyttötarkoitus” -kohtaan. Jos tapahtuma on jo Juliuksessa, ilmoita vastuuhenkilön tiedot suoraan operaattorille.
  • Vastuuhenkilön vastuulla on huolehtia, että tapahtuman järjestäjän velvollisuudet täyttyvät, esim. ovet ovat lukossa ja kaikki ihmiset poistuneet hallilta tapahtuman jälkeen (jos hallilla ei enää henkilökuntaa), siivous on hoidettu asianmukaisesti ja varmistaa, että kaikki tapahtuman toimijat tietävät hallien säännöt ja käytänteet.
  • Vastuuhenkilön tulee käydä tarvittaessa perehdytyksessä hallilla hyvissä ajoissa ennen tapahtumaa, jotta vastuuhenkilö on tietoinen hallien käytännöistä ja seuran vastuulla olevista asioista (esim. ovet, siivous, av-laitteet).
 • Huomioithan, että tapahtumavaraukseen on sisällytettävä tapahtuman rakennus- ja purkuaika.
 • Katsomon siirtämisestä aiheutuneet kulut erillisen hinnaston mukaisesti.
 • Ison salin varauksissa on juoksusuora varattava aina lisäksi.
 • Tapahtuman jälkeinen siivous on vuoron varaajan vastuulla. Tapahtuman järjestäjä siivoaa tilan erillisen siivousohjeen mukaisesti. Jos käyttäjä ei noudata siivousohjetta, laskutetaan lisäsiivous tapahtuman järjestäjältä toteutuneen siivousajan kustannusten mukaisesti.

 

8.  Avaimet

 • Käyttäjille ei luoda yleisiä ovikoodeja, jotka toimisivat useamman päivän putkeen.
 • Roska-astian avaimen saa haettua aina tarvittaessa operaattorilta. Usein tapahtumia järjestävien seurojen on mahdollista saada ulkoroskiksen avain. Pyynnöt operaattorille.
 • Väliverhojen avaimia annetaan myös seurojen käyttöön tarvittaessa. Pyynnöt operaattorille. HUOM! Väliverhon avainta ei missään nimessä saa jättää paikalleen vuoron ajaksi, sillä pallon osuessa siihen, saattaa nostin vaurioitua.

 

9.  Välineet

 • Välineet tulee säilyttää ja palauttaa käytön jälkeen niille varatuille paikoille.
 • Yhteiskäyttövälineet palautetaan aina takaisin paikoilleen ja ilmoitetaan välittömästi mahdollisista viallisista välineistä operaattorille. Välineen kunto kannattaa tarkastaa aina ennen kuin ottaa sen itse käyttöön.
 • Mitään tavaroita ei saa ottaa omin luvin käyttöön lukuun ottamatta yhteiskäyttöön tarkoitettuja liikuntavälineitä (maalit, tolpat, verkot jne.), vaikka ne eivät olisikaan lukkojen takana.
 • Halliin ilman lupaa tuodut ja/tai jätetyt tavarat voidaan poistaa hallista ilman erillistä ilmoitusta. Muistattehan siis aina kysyä ensin operaattorilta. Tavaroiden pois viemisestä laskutetaan erikseen.
 • Kuvausparvella on luvallista säilyttää pysyvästi 1 pöytä ja 2 tuolia. Kaikki muut tavarat tulee vielä pois kuvausparvilta.

 

10. Kuvausparvet

 • Kuvausparvelle saavat mennä vain tapahtuman kuvausvastaavat (1-2 hlö), ei muut! Ylimääräiset henkilöt eivät saa mennä kuvausparvelle tai IV/konehuoneeseen. Kuvausparvelle kulku tapahtuu IV/konehuoneen kautta, johon liittyy mm. turvallisuuteen liittyviä riskitekijöitä ja tämän vuoksi kuvausparvien käyttö tulee olla valvottua. Alle 18-vuotiaat eivät voi toimia kuvausvastaavina.
 • Tapahtumassa kuvausparven käyttäjät eli kuvausvastaavat tulee nimetä ja ilmoittaa operaattorille ennen tapahtumaa!
 • Huolehdittava, että IV-/konehuoneen sekä AV-huoneen ovet on lukossa tapahtuman jälkeen.

 

11.  Siivous

 • Siivouspalvelut on ulkoistettu ja sopimus tehty siten, että halli on aamuisin siisti päivän alkaessa.
 • Jokainen huolehtii tilat aina hyvään kuntoon oman varauksen jälkeen. Hyvä yleisohje on jättää tilat parempaan kuntoon, kuin ne olivat ennen oman varauksen alkua.
 • Tapahtumien järjestäjä (peli, turnaus, konsertti) vastaa tapahtumien jälkeisestä siistimisestä siivousohjeen mukaisesti talkoovoimin tai tilaamalla lisäsiivouksen operaattorin kautta (tilaus 3 viikkoa ennen tapahtumaa).
 • Hallilla on käytettävissä siivousta varten välineitä ja niistä voi tiedustella operaattorilta.
 • Jos käyttäjä ei noudata siivousohjetta, laskutetaan lisäsiivous tapahtuman järjestäjältä toteutuneen siivousajan kustannusten mukaisesti.

 

SIIVOUSOHJE: Areenan siivousohjeet tapahtuman järjestäjälle tapahtuman jälkeen

 1. ”pelimattojen” imurointi (vip-tila, pikkusalin pääty, katsomoiden edessä)
 2. katsomon siivous:
  1. roskien vienti ulkona oleviin roskiksiin
  2. penkkien pyyhintä (tahrojen poisto penkeistä nihkeällä)
  3. lattian imurointi / pyyhintä (riippuen liasta valitaanko imurointi vai nihkeäpyyhintä vai sekä-että, esim. jos lika ”kuivaa murua”, imurointi riittää)
 3. ”peliroskisten” tyhjennys ulkona oleviin roskiksiin (käytäviltä sekä yläkerrasta)
 4. kahvilan siivous kokonaisuutena, mm.:
  1. irtopöytien pyyhintä ja poisvienti
  2. keittiön tasojen nihkeäpyyhintä
  3. keittiön kaappien ovien likaantuneiden kohtien nihkeäpyyhintä
  4. keittiön roskien vienti ulkona oleviin roskiksiin
  5. kahvinkeittimen osien pesu
  6. jääkaapin likaantuneiden kohtien nihkeäpyyhintä
 5. juoksuradalta roskan imurointi/siivous, kun vip-tila purettu
 6. isojen tahrojen pyyhintä salin lattialta, käytäviltä ja pukuhuoneista (esim. kaatunut juoma, veri, oksennus (hallilla eritelaatikko, kysy operaattorilta ym.)
 7. salin lattialta, käytäviltä ja pukuhuoneista huolehditaan, että roskat ovat roskiksissa

Jos seura hoitaa yllä olevat kohdat itse pelin jälkeen => EI LASKUTETA SIIVOUKSESTA

 

Mikäli käyttäjät eivät toimi yllämainittujen ohjeiden mukaan, voidaan heidän vuoronsa perua määräaikaisesti tai pysyvästi.