Avustus yleishyödyllisille yhdistyksille - Akaan kaupunki

Avustus yleishyödyllisille yhdistyksille

Avustuksia voidaan myöntää rekisteröidyille järjestöille ja yhdistyksille, joiden kotipaikka on Akaa ja / tai joiden pysyväisluonteinen toiminta kohdistuu Akaan kaupungin asukkaisiin.

Avustettavassa toiminnassa tulee korostua yleishyödyllisyys, avoimuus sekä yhdenvertaisuus ja avustettavan toiminnan tulee tukea Akaan kaupungin strategian toteutumista.

Avustusten myöntäminen perustuu harkintaan, jossa otetaan huomioon avustettavan toiminnan tarkoitus, laajuus, laatu, tarve sekä kokonaisvaikuttavuus ja se, miten toiminta edistää asukkaiden hyvinvointia, osallisuutta sekä kaupungin viihtyvyyttä ja elinvoimaa.

Avustuksen tarvetta harkitaan erityisesti silloin, kun toiminta tapahtuu kaupungin veloituksetta tarjoamissa tiloissa. Avustusta myönnettäessä asetetaan etusijalle sellaiset hakijat, joilla on omaa varainhankintaa. Kaupungin myöntämän avustuksen ei siis tule olla ainoa keino ylläpitää yhdistyksen toimintaa.

Avustus tulee käyttää hakijan toiminnassa eikä avustusta voi välittää kolmannelle osapuolelle. Avustus on käytettävä sen vuoden aikana tapahtuvaan toimintaan, minä se on myönnetty. Mikäli avustusta ei käytetä haettuun tarkoitukseen, tulee se palauttaa kaupungille. Avustuksen saajan tulee pyydettäessä todentaa avustuksen kohdentaminen kuiteilla. Avustusten myönnössä huomioidaan hakijan aiemmin saatujen tukien käytön toteutuminen.

Avustus ei saa vääristää kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Avustusta ei myönnetä

  • Matkakuluihin
  • Uskonnollisiin ja puoluepoliittisiin tilaisuuksiin
  • Suljettuihin tilaisuuksiin
  • Alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
  • Kalustohankintoihin tai hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tuottaminen tai muu selkeä liiketaloudellinen toiminta
  • Kiinteän omaisuuden hankintaan tai korjaamiseen liittyviin kuluihin

 

Avustushakemus yleishyödyllisille yhdistyksille 2024

Jos kyseinen kohta ei koske yhdistystä, niin merkitse – , sillä kaikkiin kohtiin on pakollista kirjoittaa jotakin.

Vaihe 1 / 2 - Hakijan tiedot

Hakijan tiedot