Nahkialanjärven puisto - Akaan kaupunki

Nahkialanjärven puisto

Nahkialanjärven ympäristön kehittämiseksi on laadittu yleissuunnitelma. Aluetta kehitetään niin, että se houkuttelee erilaisia käyttäjäryhmiä viettämään alueella aikaa nykyistä enemmän.

Nahkialanjärvi sijaitsee Toijalan taajamassa keskeisellä paikalla hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Kaikille avoin työpaja Nahkialanjärven alueen kehittämisestä

Alueen yleisuunnitelman vaihtoehtoja esiteltiin ja työstettiin eteenpäin avoimessa työpajassa seurantalo Sampolassa 17.11.2022. Mukana oli 14 henkilöä.

Kyselyllä saatiin rusaasti ideoita ja toiveita

Yleissuunnittelun aluksi kaupunki ja Sweco järjestivät kesällä 2022 puiston käyttäjille kyselyn, jossa kerättiin tarpeita, toiveita ja ideoita alueen kehittämiseksi. Kyselyyn saatiin 191 vastausta.

Vastaukset kertovat, että asukkaat näkevät alueen kehittämisen tärkeänä. Vastauksissa korostuu viihtyisän oleskelupaikan tarve, hyödyntäen vesistöä ympäröivine luonto- ja maisema-arvoineen. Kaikki vastaukset on käyty läpi ja niitä tullaan hyödyntämään yleissuunnitelmatyössä sekä mahdollisesti muussa alueen kehittämisessä.