Kulttuuri- ja yleisavustukset - Akaan kaupunki

Kulttuuri- ja yleisavustukset

Avustus yleishyödyllisille yhdistyksille

Avustuksia voidaan myöntää rekisteröidyille järjestöille ja yhdistyksille, joiden kotipaikka on Akaa ja / tai joiden pysyväisluonteinen toiminta kohdistuu Akaan kaupungin asukkaisiin.

Avustettavassa toiminnassa tulee korostua yleishyödyllisyys, avoimuus sekä yhdenvertaisuus ja avustettavan toiminnan tulee tukea Akaan kaupungin strategian toteutumista.

Lue lisää ja hae avustusta

Avustus kulttuuritoimintaan

Kulttuuritoiminnan avustuksia voidaan myöntää rekisteröidyille järjestöille, yhdistyksille ja kulttuurialan yrityksille, joiden kotipaikka on Akaa ja / tai joiden pysyväisluonteinen toiminta kohdistuu Akaan kaupungin asukkaisiin.

Avustuksia myönnetään Akaassa tapahtuvaan, yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan, joka on linjassa kaupungin strategian kanssa.

Lue lisää ja hae avustusta

Avustuksia ei myönnetä

  • Matkakuluihin
  • Uskonnollisiin ja puoluepoliittisiin tilaisuuksiin
  • Suljettuihin tilaisuuksiin
  • Alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
  • Kalustohankintoihin tai hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tuottaminen tai muu selkeä liiketaloudellinen toiminta
  • Kiinteän omaisuuden hankintaan tai korjaamiseen liittyviin kuluihin