Kulttuuri- ja yleisavustukset - Akaan kaupunki

Kulttuuri- ja yleisavustukset

Akaan kaupunki edistää ja tukee paikallista kulttuuritoimintaa. Kulttuurin kohdeavustukset ja yleisavustukset yhdistyksille tulevat hakuun keväällä.

Hakemuksen voi täyttää sähköisesti tai tulostettavalla pdf-lomakkeella.

Avustusten myöntämisestä päättää hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta.

Kulttuuritoiminnan kohdeavustus

Kohdeavustuksia myönnetään

 • akaalaisille yhdistyksille, joiden toiminta on yhdistyksen sääntöjen mukaan taide- tai kulttuuritoimintaa
 • muille Akaassa toimiville yhdistyksille, projekti- ja työryhmille, silloin kun avustus kohdennetaan kulttuuritoiminnaksi katsottavan hankkeen toteuttamiseen
 • akaalaisille kulttuurilaitoksille
 • akaalaisille yksityishenkilöille

Avustus myönnetään kuluvan kalenterivuoden toimintaan. Kohdeavustukset on haettava ennen avustettavan hankkeen tai tapahtuman toteuttamista.

Avustusta ei saa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta päättää avustuksen myöntäjä. Myöntäjä voi, ellei avustusta saanut noudata annettuja ohjeita, periä myönnetyn avustuksen takaisin.

Avustusta ei voida myöntää, mikäli hakija on jo saanut avustusta samaan tarkoitukseen joltain muulta Akaan kaupungin yksiköltä.

Avustusmuodot

Kohdeavustus
Avustus myönnetään yhdistyksille, kulttuurilaitoksille ja yksittäisille taiteen harrastajille muun muassa:

 • kaikille avoimien kulttuuritapahtumien järjestämiseen
 • kulttuuri- ja taidekasvatuksen edistämiseen
 • julkaisukuluihin
 • näyttelytoimintaan
 • ohjaajan palkkioihin
 • kurssikustannuksiin
 • kansainväliseen toimintaan, etusijalla ystävyyskuntatoiminta
 • materiaalikustannuksiin
 • harkinnan mukaan muihin kuluihin

Kohdeavustusta myönnettäessä huomioidaan erityisesti:

 • eri toimijoiden välisen yhteistyön laajuus ja määrä
 • toiminnan kohdistaminen lapsiin ja nuoriin.

Lautakunta voi harkintansa mukaan päättää myös muista noudatettavista painopistealuista.

Avustuksen maksatus

Kohdeavustusten maksatus tapahtuu tositteita vastaan. Kohdeavustuksista voidaan ennakkona maksaa enintään puolet. Ennakko voidaan vaatia palautettavaksi, mikäli avustettava kohde ei toteudu tai poikkeaa avustuspäätöksestä.