Hulevesi - Akaan kaupunki

Hulevesi

Mitä on hulevesi?

Hulevedeksi kutsutaan sadevesiä ja lumien sulamisvesiä, jotka johdetaan pois kaduilta, katoilta ja muilta rakennetuilta pinnoilta. Myös perustusten kuivatusvedet ovat hulevesiä.

Hulevedet ja hulevesimaksu

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lainmuutoksilla oli merkittäviä vaikutuksia hulevesien hallinnan järjestämiseen kunnissa.

Hulevesien hallinta

Huleveden poisjohtaminen ja käsittely eivät enää vesihuoltolakiin tehtyjen muutosten jälkeen kuulu vesihuollon määritelmään, vaan kokonaisvastuu huleveden hallinnasta asemakaava-alueilla tuli kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi.

Akaan kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue.

Akaan kaupungin palvelukartastosta löytyy voimassa oleva asemakaavayhdistelmä. Syötä kartaston hakukenttään joko kiinteistötunnus, kiinteistön osoite tai pysyvä rakennusnumero. Kiinteistötunnuksesta tulee käyttää lyhyttä muotoa, esimerkiksi 20-1-2-3 (kun vastaava pitkä muoto esimerkiksi 020-001-0002-0003).

Asemakaava-alueella kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta on Akaan kaupungilla, ja tästä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi kaupunki kerää kiinteistön omistajilta julkisoikeudellista hulevesimaksua. Kaupungin omistuksessa olevien vuokratonttien osalta maksu kerätään vuokralaiselta.

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa asemakaava-alueen rakennetuilta kiinteistöiltä.

Maksu koskee kaikkia rakennettuja asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Maksuilla katetaan pääosa Akaan kaupungin hulevesien hallintaan liittyvistä kustannuksista, joita syntyy esimerkiksi yllä- ja kunnossapidosta sekä uudisrakentamisesta.

Kiinteistön omistajat ovat kaikki yhteisvastuullisia suorittamaan hulevesimaksun. Lasku toimitetaan yhdelle kiinteistön omistajista, jolla on oikeus huolehtia kustannusten jakautumisesta kiinteistön omistajien kesken. Kyseessä on julkisoikeudellinen maksu ja on suoraan ulosottokelpoinen. Julkisoikeudellisen hulevesimaksun perusteena on Maankäyttö- ja rakennuslain 103 n § (22.8.2014/682).

Hulevesimaksun määräytyminen

Maksun suuruuteen vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus ja pinta-ala. Yhden tai kahden asunnon talojen kiinteistöt on vapautettu pinta-alatarkastelusta. Asemakaava-alueella olevan yhden asunnon omakotikiinteistön hulevesimaksu on 40 euroa/vuosi ja paritalon vastaavasti 80 euroa/vuosi. Kiinteistöllä tarkoitetaan yleensä tonttia tai tilaa.

Hulevesitaksan mukaiset maksun määräytymisperusteet: