Katujen kunnossapito - Akaan kaupunki

Katujen kunnossapito

Teiden kunnossapidosta vastaa joko Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus tai Akaan kaupunki riippuen siitä, kummalle vastuu kuuluu. Yksityisteiden kunnossapidosta vastaa yksityinen tiekunta.

Kesä- ja talvihoito

Kunnossapitoon sisältyy erilaiset kesä- ja talvityöt. Osa kunnossapidosta ulkoistettu yksityisille toimijoille.

Liikenneviheralueilla kunnossapitoon kuuluu nurmien leikkuu sekä puiden ja pensaiden hoito. Liikenneviheralueiden hoito vaikuttaa koko kaupungin yleiskuvaan, mutta se on myös tärkeää liikenneturvallisuuden kannalta.

Talvikunnossapito

Teiden ja väylien talvikunnossapito perustuu kunnossapitoluokitukseen, joka ottaa huomioon kadun liikenteellisen merkityksen ja liikenteen määrän. Lumet aurataan kaduilta kunnossapitoluokkien mukaisessa järjestyksessä. Ajoratojen ensimmäiseen luokkaan kuuluvat kokoojakadut ja toiseen luokkaan asuntokadut. Kevyenliikenteenväylät hoidetaan sen mukaan, minkä luokituksen ajoradan varrella ne ovat. Muut väylät, jotka sijaitsevat esimerkiksi puistoissa, hoidetaan ensimmäisen luokituksen mukaan. Kunnossapitoluokat on merkitty allaoleviin karttoihin.

Akaa on jaettu kunnossapitoalueisiin, joiden hoito on Akaan kaupungin tai sopimuskumppanin vastuulla. Alueiden numerointi ei kuvaa alueiden kunnossapidon kiireellisyysjärjestystä.

Toijalan kadut

Kunnossapitoalueista 1,2 ja 3 vastaa Akaan Maanrakennus & Vesijohtosaneeraus Oy, puh. 0400 928 549
Kunnossapitoalueista 4, 5, 6, 7 ja 8 vastaa Akaan kaupunki, http://vikailmoitukset.akaa.fi/eFeedback

Alue 1 (Toijala)
Alue 2 (Toijala)
Alue 3 (Toijala)
Alue 4 (Toijala)
Alue 5 (Toijala)
Alue 6 (Toijala)
Alue 7 (Toijala)
Alue 8 (Toijala)

Viialan kadut

Kunnossapitoalueista 1,2, 4 ja 5 vastaa Maansiirtoliike Holma Oy, puh. 0400 917 280
Kunnossapitoalueesta 3 vastaa Akaan kaupunki, http://vikailmoitukset.akaa.fi/eFeedback

Alue 1 (Viiala)
Alue 2 (Viiala)
Alue 3 (Viiala)
Alue 4 (Viiala)
Alue 5 (Viiala)

Kylmäkosken kadut

Kunnossapitoalueesta vastaa SP Konetyö Oy, puh. 044 244 8315

Kylmäkosken alue

Kiinteistöt

Toijala

Kunnossapitoalueesta vastaa Akaan Maanrakennus & Vesijohtosaneeraus Oy, puh. 0400 928 549

Kohteet (Toijala)

Viiala

Kunnossapitoalueesta vastaa Viialan Kiinteistöhuolto Oy, puh. 0400 239 783

Kohteet (Viiala)

Kylmäkoski

Kunnossapitoalueesta vastaa Akaan Maanrakennus & Vesijohtosaneeraus Oy, puh. 0400 928 549

Kohteet (Kylmäkoski)

Katujen kunnossa- ja puhtaanapidon vastuut

Tontinomistajan tehtävät

Tontinomistajan1 velvollisuutena on poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä. Jalkakäytävälle tai sen viereen aurattujen lumivallien poiskuljetus tarvittaessa kuuluu tontinomistajalle. Myös jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru tulee pitää lumettomana ja jäättömänä.

Tontinomistajan tulee tarvittaessa hiekoittaa jalkakäytävä liukastumisen estämiseksi. Keväinen hiekanpoisto jalkakäytävältä kuuluu myös tontinomistajalle.

Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta sekä ojarummun avoinna pitämisestä.

Puhtaanapito kuuluu tontinomistajalle tontin rajasta katualueen keskilinjaan saakka.

Tontinomistajan on huolehdittava enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistamisesta ja kasvillisuuden siistinä pitämisestä. Jos tällä alueella on istutuksia, ne hoitaa kunta.

Tontinomistajalla tarkoitetaan myös tontin vuokraajaa.

Kunnan tehtävät

Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta. Kadun rakenteiden ja istutusten kunnossapito kuuluu kunnalle koko katualueella.

Kaikkien katualueella olevien istutusten ja muiden kuin alle kolme metriä leveiden tonttiin rajautuvien viherkaistojen puhtaanapito on kunnan vastuulla.

Piirretty havainnekuva, jossa on esitetty katualueen kunnossapidon vastuut.