Alkkulan asemakaavamuutos - Akaan kaupunki

Alkkulan asemakaavamuutos

Alkkulan asemakaavan muutosalue sijaitsee Akaan Viialan taajaman pohjoispuolella.
Alueelle laadittu asemakaava on pääosin vuodelta 1980.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on laatia nykyvaatimukset täyttävä asemakaava,
joka mahdollistaa nykyaikaisen, hyvän ja viihtyisän asuinalueen rakentumisen.

Kaavan eteneminen

Asemakaavamuutosalueelta valmistui rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 22.12.2023.
Asemakaavamuutosalueella suoritettiin valokuvausta 23.10-3.11.23.
Asemakaavamuutosalueelta valmistui luontoselvitys 5.11.2019.

Kaavan vaiheet

OAS oli nähtävillä 18.10.-19.11.2017.
Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 18.4.-20.5.2018.