Alkkulan asemakaavan muutos - Akaan kaupunki

Alkkulan asemakaavan muutos

Alkkulan asemakaavan muutosalue sijaitsee Akaan Viialan taajaman pohjoispuolella. Alueelle laadittu asemakaava on pääosin vuodelta 1980. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on laatia nykyvaatimukset täyttävä asemakaava, joka mahdollistaa nykyaikaisen, hyvän ja viihtyisän asuinalueen rakentumisen. OAS oli nähtävillä 18.10.-19.11.2017. Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 18.4.-20.5.2018. Luontoselvitys valmistui 5.11.2019.