Rakennusjärjestys - Akaan kaupunki

Rakennusjärjestys

Akaan kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.9.2018 §243 käsitellyt ehdotuksen Akaan kaupungin uudeksi rakennusjärjestykseksi. Ehdotus oli julkisesti nähtävillä 12.9.2018 – 11.10.2018.

Rakennusjärjestys