Infrahankkeet - Akaan kaupunki

Infrahankkeet

Infrarakentaminen

Me Akaan kaupungilla rakennutamme ja saneeraamme katujamme hyväksyttyjen investointiohjelmien mukaan vuosittain. Osa kohteistamme toteutetaan Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n kanssa yhteisrakentamiskohteina, ja osa Akaan kaupungin omina kohteina.

Käynnissä olevat hankkeet:

 • Asemantien ja Istosperäntien katu- ja vesihuoltosaneeraus
  • Arvioitu valmistuminen: toukokuu 2024
 • Marssitien alueen katujen ja vesihuollon jatkorakentaminen
  • Arvioitu valmistuminen: toukokuu 2024
 • Lontilanjoen sillan uusiminen
  • Arvioitu valmistuminen: joulukuu 2024

Katusuunnittelu

Katusuunnitelmat laaditaan asemakaavan mukaisille katualueille. Suunnittelu toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kiinteistönomistajilla on mahdollisuus saada tietoa suunnitelmista ja vaikuttaa suunnitelmiin esim. suunnittelun aikana pidettävässä yleisötilaisuudessa. Katusuunnitelmaehdotusten valmistuttua suunnitelmat asetetaan virallisesti nähtäville kahden viikon ajaksi, jolloin kiinteistönomistajilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan.

Katusuunnitelmat sisältävät tietoa

 • katualueen liikennejärjestelyistä
 • kadun korkeusasemasta
 • pintamateriaaleista
 • kuivatusjärjestelyistä

Lisäksi suunnitelmissa esitetään tarvittaessa istutukset sekä mahdolliset rakenteet ja laitteet kuten kalusteet ja valaisinpylväät.

Suunnitelmien pohjaksi tehdään maaperän pohjatutkimuksia, maastomittauksia ja rakenteiden kartoituksia. Tarvittaessa selvitetään suunnittelualueen pohjavesiolosuhteita.

Muita suunnitelmia

 • liikennemerkki- ja liikenteenohjaussuunnitelmat
 • valaistus-suunnitelmat
 • vesihuoltosuunnitelmat
 • puisto- ja torisuunnitelmat

Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

 • Hirvialhon asemakaava-alueen saneerauksen IV-vaihe