Infrahankkeet

Infrarakentaminen

Me Akaan kaupungilla rakennutamme ja saneeraamme katujamme hyväksyttyjen investointiohjelmien mukaan vuosittain. Osa kohteistamme toteutetaan HS-Vesi Oy:n kanssa yhteisrakentamiskohteina, ja osa Akaan kaupungin omina kohteinamme.

Käynnissä olevat hankkeet:

Katusuunnittelu

Katusuunnitelmat laaditaan asemakaavan mukaisille katualueille. Suunnittelu toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kiinteistönomistajilla on mahdollisuus saada tietoa suunnitelmista ja vaikuttaa suunnitelmiin esim. suunnittelun aikana pidettävässä yleisötilaisuudessa. Katusuunnitelmaehdotusten valmistuttua suunnitelmat asetetaan virallisesti nähtäville kahden viikon ajaksi, jolloin kiinteistönomistajilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan.

Katusuunnitelmat sisältävät tietoa

  • katualueen liikennejärjestelyistä
  • kadun korkeusasemasta
  • pintamateriaaleista
  • kuivatusjärjestelyistä

Lisäksi suunnitelmissa esitetään tarvittaessa istutukset sekä mahdolliset rakenteet ja laitteet kuten kalusteet ja valaisinpylväät.

Suunnitelmien pohjaksi tehdään maaperän pohjatutkimuksia, maastomittauksia ja rakenteiden kartoituksia. Tarvittaessa selvitetään suunnittelualueen pohjavesiolosuhteita.

Muita suunnitelmia

  • liikennemerkki- ja liikenteenohjaussuunnitelmat
  • valaistus-suunnitelmat
  • vesihuoltosuunnitelmat
  • puisto- ja torisuunnitelmat

Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

  • Täysperävaununtien PLV 0-170 katusuunnitelmaehdotukset pidetään maankäyttö-ja rakennusasetuksen 43§:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 14 päivän ajan. Katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä 3.3–16.3.2021 välisen ajan Akaan kaupungin verkkosivuilla.