Infrahankkeet - Akaan kaupunki

Infrahankkeet

Infrarakentaminen

Me Akaan kaupungilla rakennutamme ja saneeraamme katujamme hyväksyttyjen investointiohjelmien mukaan vuosittain. Osa kohteistamme toteutetaan HS-Vesi Oy:n kanssa yhteisrakentamiskohteina, ja osa Akaan kaupungin omina kohteinamme.

Käynnissä olevat hankkeet:

 • Uudenkylän asemakaava-alueen jatkorakentaminen, valmistuu toukokuun 2022 loppuun mennessä.
 • Setserinkujan rakentaminen
 • Vuoritien alueen rakentaminen
 • Sikosuon puiston rakentaminen
 • Hirvialhon asemakaava-alueen rakentaminen

Katusuunnittelu

Katusuunnitelmat laaditaan asemakaavan mukaisille katualueille. Suunnittelu toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kiinteistönomistajilla on mahdollisuus saada tietoa suunnitelmista ja vaikuttaa suunnitelmiin esim. suunnittelun aikana pidettävässä yleisötilaisuudessa. Katusuunnitelmaehdotusten valmistuttua suunnitelmat asetetaan virallisesti nähtäville kahden viikon ajaksi, jolloin kiinteistönomistajilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan.

Katusuunnitelmat sisältävät tietoa

 • katualueen liikennejärjestelyistä
 • kadun korkeusasemasta
 • pintamateriaaleista
 • kuivatusjärjestelyistä

Lisäksi suunnitelmissa esitetään tarvittaessa istutukset sekä mahdolliset rakenteet ja laitteet kuten kalusteet ja valaisinpylväät.

Suunnitelmien pohjaksi tehdään maaperän pohjatutkimuksia, maastomittauksia ja rakenteiden kartoituksia. Tarvittaessa selvitetään suunnittelualueen pohjavesiolosuhteita.

Muita suunnitelmia

 • liikennemerkki- ja liikenteenohjaussuunnitelmat
 • valaistus-suunnitelmat
 • vesihuoltosuunnitelmat
 • puisto- ja torisuunnitelmat

Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

 • Sontulantien linja-autopysäkit katusuunnitelmaehdotukset pidetään maankäyttö-ja rakennusasetuksen 43§:n mukaisesti julkisesti nähtävillä vähintään 14 päivän ajan. Katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä 11.05.–31.05.2022 välisen ajan Akaan kaupungin verkkosivuilla.
 • Istosperäntien ja Asemantien katusuunnitelmaehdotukset pidetään maankäyttö-ja rakennusasetuksen 43§:n mukaisesti julkisesti nähtävillä vähintään 14 päivän ajan. Katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä 11.05.–31.05.2022 välisen ajan Akaan kaupungin verkkosivuilla.