Sirkesalontien asemakaavan muutos - Akaan kaupunki

Sirkesalontien asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella alueelle sijoittuvien kaupallisten toimintojen kokonaisuus uudelleen.
Samassa yhteydessä on tarkoitus korjata alueen korttelinumerointi ja mahdollistaa Satamatien ja Sirkesalontien risteysalueelle suunnitellun kiertoliittymän pohjoispuolisen kevyenliikenteen väylän tarvitsema tilavaraus.

Alue asetetaan rakennuskieltoon (MRL 53§) kaupallisten toimintojen osalta asemakaavamuutoksen laatimisajaksi.

Akaan elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 13.4.2022 Sirkesalontien asemakaavamuutoksen vireille tulosta, hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville. Asiakirjat olivat nähtävillä 5.5.-7.6.2022 välisen ajan Akaan kaupungin nettisivuilla.