Viialan asemanseudun asemakaavamuutos - Akaan kaupunki

Viialan asemanseudun asemakaavamuutos

Suunnittelualue sijaitsee Viialan taajamassa, rajautuen Asemakadun, Keskuskadun, Kunnankujan ja sen jatkeena olevan kevyenliikenteenväylän sekä Tuliketuntien muodostamaan alueeseen (korttelit 70 ja 71b). Lisäksi alueeseen kuuluu radan, Tuliketuntien ja Veteraanintien väliin jäävää suojaviheraluetta ja liityntäpysäköintiin varattua aluetta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on lisätä korttelialueiden (AL ja AK-1) rakennusoikeutta, nostaa kerroslukuja ja suunnitella korttelialueen liikennejärjestelyt ja pysäköinti tarkoituksenmukaisesti.

Kaavan eteneminen

Viialan asemanseudun asemakaavan muutosta varten suoritettiin alueella pilaantuneen maaperän (Ramboll), ilmanlaadun (Ramboll), liikennemäärien (FCG) sekä melun ja tärinän (Sitowise) selvityksiä marraskuun 2023 – tammikuun 2024 välisenä aikana.

Kaavan vaiheet

Akaan elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 15.6.2023 Viialan asemanseudun asemakaavamuutoksen vireille tulosta, hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville. Asiakirjat olivat nähtävillä 28.6.-11.8.2023 välisen ajan Akaan kaupungin nettisivuilla.