Kiinteistötoimitukset - Akaan kaupunki

Kiinteistötoimitukset

Manmittauslaitoksen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaan Akaan kaupunki suorittaa kiinteistötoimituksia vain Toijalan asemakaava-alueella.
Toijalan asemakaava-alue on sitovan tonttijaon aluetta, jossa tontti muodostetaan tonttijaon mukaisesti.

Tontin muodostus

Maanomistaja hakee kaupungilta kiinteistötoimitusta. Tontin tai tontin osa-alueen määräalana ostaneen maanomistajan ei tarvitse hakea toimitusta, hakemusta vastaa määräalalle myönnetty lainhuuto.
Valtaosa toimituksista on tontin lohkomisia, mutta joskus tontin muodostaminen saadaan tehtyä laadun muutoksella.

Kaupungin tekemistä kiinteistötoimituksista peritään taksan mukainen maksu.