Peräkiventie - Runkotie asemakaavan muutos - Akaan kaupunki

Peräkiventie – Runkotie asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella alueen tonttijako ja tonteille kulku tarkoituksenmukaisemmin. Tarkoituksena on poistaa korttelin 1278 tontti 2 ja korttelin 1277 tontti 2 sekä niiden välinen osuus Peräkiventiestä. Peräkiventien katualue on tarkoitus muuttaa tonttialueeksi ja suunnitella tonttiliittymät Runkotielle.

Suunnittelualue sijaitsee Toijalan Uudenkylän alueella Peräkiventien ja Runkotien ympäristössä. Suunnittelualue koskee osaa kiinteistöistä 20-407-1-40 ja 20-407-1-220. Alue on rakentamatonta
metsätalouskäytössä olevaa aluetta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,62 ha. Kyseessä on vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos (MRA 27§, 30§).

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 1.6.2022 päättänyt kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireille tulosta ja hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville.

OAS oli nähtävillä 13.-29.6.2022 välisen ajan Akaan kaupungin nettisivuilla.

Elinvoimalautakunta on hyväksynyt kaavaehdotuksen 12.10.2022 ja päättänyt asettaa ehdotusvaiheen aineiston julkisesti nähtäville.

Ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 7.11.-22.11.2022.

Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 14.12.2022.