Kadut - Akaan kaupunki

Kadut

Teiden kunnossapidosta vastaa joko Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus tai Akaan kaupunki riippuen siitä, kummalle vastuu kuuluu. Yksityisteiden kunnossapidosta vastaa yksityinen tiekunta.

Liikenneverkostoa on 230 kilometriä, josta osa kunnossapidosta ulkoistettu yksityisille toimijoille.