AkaaPointin asemakaavan muutos - Akaan kaupunki

AkaaPointin asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Toijalan Kurjenkallion alueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella alueelle teollisuustonttien jako uudelleen, sekä muuttaa tielinjauksia ja muuttaa tarpeeton rautatiealue teollisuusalueeksi.

Akaan elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 11.5.2022 AkaaPointin asemakaavamuutoksen vireille tulosta, hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville.

Asiakirjat ovat nähtävillä 30.5.-30.6.2022 välisen ajan Akaan kaupungin nettisivuilla.