AkaaPointin asemakaavamuutos - Akaan kaupunki

AkaaPointin asemakaavamuutos

Asemakaavamuutoksen alainen suunnittelualue sijaitsee Toijalan Kurjenkallion alueella.
Kaavamuutoksen tavoitteena on jäsentää teollisuustontteja ja tielinjauksia sekä muuttaa tarpeeton rautatiealue teollisuusalueeksi.

Kaavan vaiheet

Akaan elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 11.5.2022 AkaaPointin asemakaavamuutoksen vireille tulosta, hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville.
Asiakirjat olivat nähtävillä 30.5.-30.6.2022 välisen ajan Akaan kaupungin nettisivuilla.