Tolvilan Turuntien eteläpuoli, asemakaava - Akaan kaupunki

Tolvilan Turuntien eteläpuoli, asemakaava

Asemakaavan muutos koskee Akaan Viialassa sijaitsevaa Tolvilan Turuntien etelänpuoleista aluetta. Aloitteen kaavamuutoksesta on tehnyt Akaan kaupungin kaavoituksen ja maankäytön yksikkö. OAS oli julkisesti nähtävillä 28.5.-29.6.2014 välisen ajan.

Akaan elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 13.4.2022, että Tolvilan Turuntien eteläpuolisen alueen asemakaavan muutos keskeytetään.