Ajankohtaista

Strateginen yleiskaava

Akaan kaupunki on käynnistänyt koko kunnan alueen kattavan strategisen yleiskaavan laatimisen. Kaava on päätetty laatia oikeusvaikutteisena. Konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Oy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli julkisesti nähtävillä 22.4  – 25.5.2020. Koko kunnan kattava luontoselvitys valmistuu syksyllä 2020. Seuraavaksi  järjestetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu.

Karhunrahkan osayleiskaava ja tuulipuistohanke

Akaan kaupunki on käynnistänyt Karhunrahkan osayleiskaavan laadinnan. Tuulipuistohankkeesta vastaa ABO Wind Oy. Kaava toteutetaan konsulttityönä, johon kaavan laatijaksi on valittu Pöyry. Pöyry on nykyään nimeltään AFRY Finland Oy.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma olivat julkisesti nähtävillä 3.6. – 2.8.2019. Yhteysviranomainen, Pirkanmaan ELY-keskus, antoi 2.9.2019 yhteysviranomaisen lausunnon YVA-lain mukaisesta arviointisuunnitelmasta. Seurantaryhmän kokous pidettiin 28.8.2020. Osayleiskaavaluonnos ja ympäristövaikutusten arviointiselostus on tarkoitus asettaa nähtäville lokakuussa 2020 ja nähtävilläoloaikana on tarkoitus pitää myös kaikille avoin yleisötilaisuus.

Kinon korttelin asemakaavan muutos 

Akaan kaupunginhallitus on hyväksynyt Kinon korttelin asemakaavan muutoksen kokouksessaan 1.4.2020 § 100 ja kaava on tullut lainvoimaiseksi 13.5.2020.

Ryödintien ja Hämeentien välisen risteysalueen asemakaavan muutos 

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 3.6.2020 § 44 hyväksynyt Ryödintien ja Hämeentien välisen risteysalueen asemakaavan muutoksen ja kaava on tullut lainvoimaiseksi 12.8.2020.