Ajankohtaista - Akaan kaupunki

Ajankohtaista

Maakuntakaava

Pirkanmaan maakuntahallitus on kokouksessaan 25.4.2022 (63 §) päättänyt asettaa nähtäville Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Vaihemaakuntakaavan teemana ovat elonkirjo ja energia.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 12.5. – 23.6.2022 välisen ajan. Asiakirjaan voi tutustua Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan nettisivuilla osoitteessa kaava.pirkanmaa.fi. Asiakirja on nähtävillä aukioloaikoina Pirkanmaan liitossa sekä Pirkanmaan kaupunkien ja kuntien virastoissa ja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä.

Lisätiedot:

suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen, ruut-maaria.rissanen@pirkanmaa.fi, 044 422 2264
maakunta-arkkitehti Hanna Djupsjöbacka, hanna.djupsjobacka@pirkanmaa.fi, 050 598 4134

Linkki:

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan ”Elonkirjo ja energia” osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavoituskatsaus

Akaan elinvoimalautakunta hyväksyi kokouksessaan 13.4.2022 § 50 vuoden 2022 kaavoituskatsauksen. Asiakirjat ovat nähtävillä 31.12.2022 saakka Akaan kaupungin nettisivuilla.  Tutustu tästä kaavoituskatsaukseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 §:n mukaan kaupungin tulee kerran vuodessa laatia katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Sirkesalontien asemakaavan muutos

Akaan elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 13.4.2022 Sirkesalontien asemakaavamuutoksen vireille tulosta, hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville. Asiakirjat ovat nähtävillä 5.5.-7.6.2022 välisen ajan Akaan kaupungin nettisivuilla.

Tutustu tästä Sirkesalontien asemakaavan muutokseen

Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavamuutos

Akaan elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 13.4.2022 Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavamuutoksen vireille tulosta, hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville.

Tutustu tästä Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavamuutokseen

Vuoritien asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus hyväksyi 19.4.2022 elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Vuoritien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Vuoritien asemakaava ja asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.4.2022.

Tutustu tästä Vuoritien asemakaavan muutokseen.

Maitikkatien asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus hyväksyi 19.4.2022 elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Maitikkatien asemakaavan muutoksen ja kaavan laatijan vastineet. Maitikkatien asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.4.2022.

Tutustu tästä Maitikkatien asemakaavan muutokseen

Strateginen yleiskaava

Akaan kaupunki on käynnistänyt koko kunnan alueen kattavan strategisen yleiskaavan laatimisen. Kaava on päätetty laatia oikeusvaikutteisena. Konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Oy.

Akaan strateginen yleiskaava, valmisteluvaiheen aineisto; kaavaluonnos ja siihen liittyvä kaavaselostus liiteaineistoineen olivat julkisesti nähtävillä 9.2 – 21.3.2022 välisen ajan.

Asiakirjat ovat nähtävillä Akaan kaupungin nettisivuilla sähköisessä muodossa.

Tutustu tästä strategiseen yleiskaavaan

Pätsiniementie 67:n asemakaava ja asemakaavan muutos

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 18.11.2021 hyväksynyt  kaavaluonnoksen ja päättänyt asettaa luonnosvaiheen asiakirjat julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaselostus olivat julkisesti nähtävillä 1.12.2021-7.1.2022 välisen ajan Akaan kaupungin nettisivuilla.

Tutustu tästä Pätsiniementie 67:n asemakaavan muutokseen

Lentiläntie 1, asemakaavan muutos

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 8.9.2021 päättänyt kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireille tulosta ja hyväksynyt  osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 16.9.-18.10.2021 välisenä aikana Akaan kaupungin nettisivuilla.

Tutustu tästä Lentiläntie 1:n asemakaavan muutokseen

Maapoliittinen ohjelma

Akaassa valmistellaan maapoliittista ohjelmaa. Asiaan liittyen kaupunkikehitys järjesti yleisötilaisuuden 6.4.2022.

Tutustu tästä elinvoimalautakunnan 9.2.2022 pitämän kokouksen pöytäkirjaan,  maapoliittisen ohjelman luonnosta käsiteltiin §:ssä 23.