Ajankohtaista - Akaan kaupunki

Ajankohtaista

Akaan kaupungin kaavoituksen kysely asumisesta

Tule kertomaan mielipiteesi asumisesta ja asumismuodoista, sekä siitä mikä sinulle on omassa asuinympäristössäsi tärkeää!

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 2 kappaletta kahden hengen risteilylahjakortteja Kuutar-risteilyille.
https://kuutar.fi/risteilyt/

Haluamme Akaan kaupungin kaavoituksessa osallistaa Akaan asukkaita kartoittamalla ajatuksianne asumisesta tulevien asuntokaavahankkeiden tausta-aineistoksi. Lisäksi olemme kiinnostuneita siitä, mikä on suomalaisille mielekkäin asumismuoto ja mitkä lähiseudun palvelut ja mahdollisuudet ovat asuinpaikkakunnalla tärkeitä.

Pääset vastaamaan tällä linkillä:

https://forms.gle/rMvYd1LEYuu4w6A78

Kyselyn paperiversioon voi vastata 03.-05.02.23 Asta-messuilla Akaan kaupungin messuosastolla Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa.

Jätäthän lomakkeen loppuun yhteystietosi (nimi, puhelinnumero, sähköposti) mikäli haluat osallistua arvontaan. Yhteystietoja kerätään vain arvontaa varten, eikä niitä yhdistetä kyselyn vastauksiin.

Kyselyn vastausaika on 01.02.2023-17.02.2023, arvonta suoritetaan viikolla 8 ja voittajille ilmoitetaan sähköpostilla.

Lisätiedot: Akaan kaupunki, kaavasuunnittelija Anniina Grönholm, etunimi.sukunimi@akaa.fi

 

Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavamuutos

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 12.12.2022 § 149 hyväksynyt vaihtoehdon VE1 kaavaehdotukseksi ja päättänyt asettaa päätöksen mukaisesti täydennetyt kaavaehdotusvaiheen asiakirjat julkisesti nähtäville.
Ehdotusvaiheen aineisto; kaavaehdotus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaselostus asetetaan julkisesti nähtäville 27.1.2023 – 1.3.2023 väliseksi ajaksi.

Asiakirjoista voi jättää palautetta määräaikaan 1.3.2023 mennessä osoitteeseen Akaan kaupunki, kaavoitus ja maankäyttö, PL 34, 37801 Akaa tai sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus@akaa.fi

Tutustu tästä Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavamuutokseen

Kaavoituskatsaus

Akaan elinvoimalautakunta hyväksyi kokouksessaan 18.1.2023 § 5 vuoden 2023 kaavoituskatsauksen. Asiakirjat ovat nähtävillä 31.12.2023 saakka Akaan kaupungin nettisivuilla. Aineisto toimitetaan tammikuun lopulla myös Toijalan ja Viialan kirjastoihin.  Tutustu tästä kaavoituskatsaukseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 §:n mukaan kaupungin tulee kerran vuodessa laatia katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Pätsiniementie 67:n asemakaava ja asemakaavan muutos

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 12.12.2022 hyväksynyt  kaavaehdotuksen ja päättänyt asettaa ehdotusvaiheen asiakirjat julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaselostus ovat julkisesti nähtävillä 22.12.2022-27.1.2023 välisen ajan Akaan kaupungin nettisivuilla.

Tutustu tästä Pätsiniementie 67:n asemakaavan muutokseen

Pirkanmaan energiastrategia

Pirkanmaan liitto pyytää kommentteja Pirkanmaan energiastrategian luonnoksesta. Energiastrategia on laadittu laajassa yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa ja sen tavoitteena on kestävä ja hiilineutraali maakunnan energiajärjestelmä vuonna 2030.

Pirkanmaan energiastrategiassa kuvataan maakunnan mahdollisuuksia ja rajoitteita energian tuotantoon, siirtoon, kuljetukseen ja varastointiin liittyen. Kulutusta käsitellään erityisesti energiatehokkuuden näkökulmasta. Energiastrategia sisältää strategisia toimenpide-ehdotuksia, joilla vastataan energiamurroksen haasteisiin sekä luodaan energiajärjestelmän kehittämiselle yhteiset suuntaviivat.

Pirkanmaan energiastrategian luonnokseen on mahdollista tutustua ja jättää vapaamuotoista palautetta. Palautekanava Pirkanmaan liiton nettisivuilla on auki 3.2.2023 asti ja saatu palaute huomioidaan strategian viimeistelyssä ennen sen hyväksymistä.

Tutustu tästä Pirkanmaan energiastrategian luonnokseen

Tästä linkistä Pirkanmaan liiton sivuille, jossa voi jättää palautetta.

Karttapalvelun asemakaavayhdistelmässä puutteita

Karttapalvelun asemakaavayhdistelmässä on havaittu puutteita.

Tästä syystä viralliset asemakaavaotteet tulee pyytää kaavoituksen asiakaspalvelusta sähköpostitse sari.vierimaa@akaa.fi

Akaan kyläalueiden kehittämistä koskeva työpaja siirtyi ja  järjestetään keskiviikkona 8.3.2023

Työn tavoitteena on tutkia, miten kyläalueita tulisi kehittää, jotta ne menestyvät tulevaisuudessa. Lähtökohtatarkastelut on tehty ja työ on edennyt kehittämismahdollisuuksien ideointiin.

Työpajassa esitellään työn tämän hetkisiä tuloksia ja keskustellaan yhdessä kyläalueiden tulevaisuudesta erilaisten tehtävien parissa. Työpajan tuloksia hyödynnetään myös Akaan strategisen yleiskaavan laatimisessa.

Maakuntakaava

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain, jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä kaavana.

Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Kaava esitetään kartalla kaavamerkintöjen ja -määräysten avulla. Maakuntakaavaan liittyy myös selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteet, vaikutukset ja muut, muun muassa kaavan tulkinnan ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakunnan liiton liittovaltuusto.

Pirkanmaan maakuntahallitus on kokouksessaan 25.4.2022 (63 §) päättänyt asettaa nähtäville Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Vaihemaakuntakaavan teemana ovat elonkirjo ja energia.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 12.5. – 23.6.2022 välisen ajan. Nähtävillä olleeseen Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan (Elonkirjo ja energia) osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saatiin runsaasti palautetta. Tämän palautteen perusteella suunnitelmaa on päivitetty.

Maakuntahallitus hyväksyi 17.10.2022 pidetyssä kokouksessaan päivitetyn version osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja antoi vastineen saatuihin lausuntoihin.

Lisätiedot: suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen, ruut-maaria.rissanen@pirkanmaa.fi, 044 422 2264

Tutustu tästä Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan käsittelyyn

Jokiniementien asemakaavan muutos

Akaan valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 14.12.2022 asemakaavan muutoksen.

Tutustu tästä Jokiniementien asemakaavan muutokseen

Peräkiventie-Runkotien asemakaavan muutos

Akaan valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 14.12.2022 asemakaavan muutoksen.

Tutustu tästä Peräkiventie-Runkotien asemakaavan muutokseen

Sirkesalontien asemakaavan muutos

Akaan elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 13.4.2022 Sirkesalontien asemakaavamuutoksen vireille tulosta, hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville. Asiakirjat olivat nähtävillä 5.5.-7.6.2022 välisen ajan Akaan kaupungin nettisivuilla. Seuraavaksi kaava etenee luonnosvaiheeseen.

Tutustu tästä Sirkesalontien asemakaavan muutokseen

Lentiläntie 1, asemakaavan muutos

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 8.9.2021 päättänyt kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireille tulosta ja hyväksynyt  osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 16.9.-18.10.2021 välisenä aikana Akaan kaupungin nettisivuilla. Seuraavaksi kaava etenee luonnosvaiheeseen.

Tutustu tästä Lentiläntie 1:n asemakaavan muutokseen

Maapoliittinen ohjelma

Valtuusto on kokouksessaan 15.6.2022 hyväksynyt Akaan maapoliittisen ohjelman.

Tutustu tästä Akaan kaupungin maapoliittiseen ohjelmaan

Strateginen yleiskaava

Akaan kaupunki on käynnistänyt koko kunnan alueen kattavan strategisen yleiskaavan laatimisen. Kaava on päätetty laatia oikeusvaikutteisena. Konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Oy.

Akaan strateginen yleiskaava, valmisteluvaiheen aineisto; kaavaluonnos ja siihen liittyvä kaavaselostus liiteaineistoineen olivat julkisesti nähtävillä 9.2 – 21.3.2022 välisen ajan.

Asiakirjat ovat nähtävillä Akaan kaupungin nettisivuilla sähköisessä muodossa.

Tutustu tästä strategiseen yleiskaavaan