Ajankohtaista - Akaan kaupunki

Ajankohtaista

Maakuntakaava

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain, jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä kaavana.

Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Kaava esitetään kartalla kaavamerkintöjen ja -määräysten avulla. Maakuntakaavaan liittyy myös selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteet, vaikutukset ja muut, muun muassa kaavan tulkinnan ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakunnan liiton liittovaltuusto.

Pirkanmaan maakuntahallitus on kokouksessaan 17.4.2023 päättänyt asettaa Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan (Elonkirjo ja energia) kaavaluonnosaineiston julkisesti nähtäville (MRL 62 §).
Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä 8.5. – 30.6.2023 välisen ajan. Aineisto on nähtävillä Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan internet-sivuilla osoitteessa kaava.pirkanmaa.fi

Lisäksi aineistoon voi tutustua Pirkanmaan liitossa (Kelloportinkatu 1B, Tampere) arkipäivisin toimistoaikana klo 9.00–15.00.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä vaihemaakuntakaavaluonnoksesta ja valmisteluaineistosta nähtävilläoloaikana (MRA 30 §). Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 30.6.2023 klo 15 mennessä:
• sähköisellä palautelomakkeella internet-sivuilla: kaava.pirkanmaa.fi
• sähköpostilla osoitteeseen pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi
• postittaa tai tuoda Pirkanmaan liittoon, osoite:
Pirkanmaan liitto
Kelloportinkatu 1B, PL 1002
33101 Tampere

Vaihemaakuntakaavan luonnosvaiheen yleisö-/ keskustelutilaisuudet järjestetään seuraavasti:
15.5.2023 klo 17-18:30 Sastamala, Sylvään koulu
22.5.2023 klo 17-18:30 Parkano, Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna
23.5.2023 klo 17-18:30 Tampere, Pääkirjasto Metso
25.5.2023 klo 17-18:30 Valkeakoski, Tietotien lukio
29.5.2023 klo 17-18:30 webinaari

Vaihemaakuntakaavan teemojen videoesittelyjä sekä 29.5. pidettävää webinaaria voi seurata osoitteessa kaava.pirkanmaa.fi.

Lisätiedot: suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen, ruut-maaria.rissanen@pirkanmaa.fi, 044 422 2264

Tutustu tästä Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan käsittelyyn

Pohjavesien suojelusuunnitelmaluonnos nähtävillä

Akaan kaupungin pohjavesien suojelusuunnitelmaluonnos on valmistunut. Suunnitelman on laatinut Afry Oy. Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 14.9.2022 hyväksynyt luonnoksen ja päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville.

Lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) 10f § mukaan kunnan on pohjavesialueen suojelusuunnitelmaa laadittaessa tai muutettaessa varattava kaikille mahdollisuus tutustua ehdotukseen ja esittää siitä mielipiteensä.

Pohjavesien suojelusuunnitelmaluonnos oli nähtävillä 1.-31.3.2023 välisen ajan Akaan kaupungin nettisivuilla: https://akaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/ajankohtaista/

Suunnitelmaa koskevat kysymykset:

Johtava ympäristötarkastaja Ida Rintala
etunimi.sukunimi@valkeakoski.fi
040 335 7413
Ympäristönsuojelun toimisto
ymparistonsuojelu@valkeakoski.fi
040 335 7409

Tutustu tästä pohjavesien suojelusuunnitelmaluonnokseen

Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavamuutos

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 12.12.2022 § 149 hyväksynyt vaihtoehdon VE1 kaavaehdotukseksi ja päättänyt asettaa päätöksen mukaisesti täydennetyt kaavaehdotusvaiheen asiakirjat julkisesti nähtäville.
Ehdotusvaiheen aineisto; kaavaehdotus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaselostus olivat nähtävillä 27.1.2023 – 1.3.2023 välisen ajan.

Tutustu tästä Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavamuutokseen

Kaavoituskatsaus

Akaan elinvoimalautakunta hyväksyi kokouksessaan 18.1.2023 § 5 vuoden 2023 kaavoituskatsauksen. Asiakirjat ovat nähtävillä 31.12.2023 saakka Akaan kaupungin nettisivuilla. Aineisto toimitetaan tammikuun lopulla myös Toijalan ja Viialan kirjastoihin.  Tutustu tästä kaavoituskatsauksen aineistoon.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 §:n mukaan kaupungin tulee kerran vuodessa laatia katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Pätsiniementie 67:n asemakaava ja asemakaavan muutos

Akaan valtuusto on kokouksessaan 26.4.2023 hyväksynyt  asemakaavan muutoksen ja se tullaan kuuluttamaan lainvoimaiseksi kesäkuussa, jos päätöksestä ei valiteta.

Tutustu tästä Pätsiniementie 67:n asemakaavan muutokseen

Karttapalvelun asemakaavayhdistelmässä puutteita

Karttapalvelun asemakaavayhdistelmässä on havaittu puutteita.

Tästä syystä viralliset asemakaavaotteet tulee pyytää kaavoituksen asiakaspalvelusta sähköpostitse sari.vierimaa@akaa.fi

Sirkesalontien asemakaavan muutos

Akaan elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 13.4.2022 Sirkesalontien asemakaavamuutoksen vireille tulosta, hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville. Asiakirjat olivat nähtävillä 5.5.-7.6.2022 välisen ajan Akaan kaupungin nettisivuilla. Seuraavaksi kaava etenee luonnosvaiheeseen.

Tutustu tästä Sirkesalontien asemakaavan muutokseen

Lentiläntie 1, asemakaavan muutos

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 8.9.2021 päättänyt kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireille tulosta ja hyväksynyt  osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 16.9.-18.10.2021 välisenä aikana Akaan kaupungin nettisivuilla. Seuraavaksi kaava etenee luonnosvaiheeseen.

Tutustu tästä Lentiläntie 1:n asemakaavan muutokseen

Maapoliittinen ohjelma

Valtuusto on kokouksessaan 15.6.2022 hyväksynyt Akaan maapoliittisen ohjelman.

Tutustu tästä Akaan kaupungin maapoliittiseen ohjelmaan

Strateginen yleiskaava

Akaan kaupunki on käynnistänyt koko kunnan alueen kattavan strategisen yleiskaavan laatimisen. Kaava on päätetty laatia oikeusvaikutteisena. Konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Oy.

Akaan strateginen yleiskaava, valmisteluvaiheen aineisto; kaavaluonnos ja siihen liittyvä kaavaselostus liiteaineistoineen olivat julkisesti nähtävillä 9.2 – 21.3.2022 välisen ajan.

Asiakirjat ovat nähtävillä Akaan kaupungin nettisivuilla sähköisessä muodossa.

Yleiskaavaan liittyviä taustaselvityksiä jatketaan vuoden 2023 aikana, mutta kaavaehdotusvaihe on tarkoitus siirtää vuoteen 2024.

Tutustu tästä strategiseen yleiskaavaan