Kartta-aineistot ja tilaukset - Akaan kaupunki

Kartta-aineistot ja tilaukset

Akaan kartta-aineisto

Akaan kaupungin käytössä olevan kantakartan pohjana on vuonna 2013 ilmakuvattu aineisto.
Ilmakuvaukseen pohjautuvaa kartta-aineistoa on saatavilla lähinnä asemakaava-alueilta.
Kantakarttaa ylläpidetään täydennysmittauksin.

Karttatilaukset

Kartta-aineistoa toimitetaan pääasiassa sähköisessä muodossa mm. dwg-tiedostona tai pdf-muodossa.
Rakennusluvan asemapiirrosta varten laadittu karttapohja toimitetaan Lupapisteeseen hankkeen liiteaineistoon, josta asiakas saa sen käyttöönsä.