Kartta-aineistot ja tilaukset

Akaan kartta-aineisto

Akaan kaupungin käytössä olevan kantakartan pohjana on vuonna 2013 ilmakuvattu aineisto.
Ilmakuvaukseen pohjautuvaa kartta-aineistoa on saatavilla lähinnä asemakaava-alueilta.
Kantakartta ylläpidetään täydennysmittauksin.

Karttatilaukset

Kartta-aineistoa toimitetaan pääasiassa sähköisessä muodossa mm. dwg-tiedostona tai pdf-muodossa.