Pohjavesien Suojelusuunnitelma - Akaan kaupunki

Pohjavesien Suojelusuunnitelma

Pohjavesien suojelusuunnitelmaluonnos nähtävillä

Akaan kaupungin pohjavesien suojelusuunnitelmaluonnos on valmistunut. Suunnitelman on laatinut Afry Oy. Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 14.9.2022 hyväksynyt luonnoksen ja päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville.

Lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) 10f § mukaan kunnan on pohjavesialueen suojelusuunnitelmaa laadittaessa tai muutettaessa varattava kaikille mahdollisuus tutustua ehdotukseen ja esittää siitä mielipiteensä.

Pohjavesien suojelusuunnitelmaluonnos oli nähtävillä 1.-31.3.2023 välisen ajan Akaan kaupungin nettisivuilla: https://akaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/ajankohtaista/

Suunnitelmaa koskevat kysymykset:

Johtava ympäristötarkastaja Ida Rintala
etunimi.sukunimi@valkeakoski.fi
040 335 7413
Ympäristönsuojelun toimisto
ymparistonsuojelu@valkeakoski.fi
040 335 7409