Jokiniementien asemakaavan muutos - Akaan kaupunki

Jokiniementien asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa korttelin 2037 teollisuusaluetta (TY) käytöstä poistetulle rautatiealueelle (LR).

Suunnittelualue sijaitsee Toijalan taajamassa Nahkialan alueella junaradan, Jokiniementien ja Jokitien rajaamalla alueella. Suunnittelualue koskee kiinteistöjä 20-2-2037-8 ja 20-2-2037-9 sekä osaa kiinteistöstä 20-2-9906-0. Kiinteistön 20-2-9906-0 alue on rakentumatonta rautatiealuetta. Muu osa alueesta on teollisuusaluetta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,98 ha. Kyseessä on vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos (MRA 27§, 30§).

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 1.6.2022 päättänyt kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireille tulosta ja hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville.

OAS oli nähtävillä 13.-29.6.2022 välisen ajan Akaan kaupungin nettisivuilla.

Elinvoimalautakunta on hyväksynyt kaavaehdotuksen 12.10.2022 ja päättänyt asettaa ehdotusvaiheen aineiston julkisesti nähtäville.

Ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 7.11.-22.11.2022.

Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 14.12.2022.