Mittauspalvelut - Akaan kaupunki

Mittauspalvelut

Kaupungin mittauspalvelusta vastaa kartoittaja.
Kartoittajan työhön kuuluu kaupungin kantakartan täydentäminen sekä rakennusvalvontaan että kiinteistönmuodostukseen kuuluvat viranomaispalveluna suoritettavat mittaukset. Pääasiallisina työkaluinaan kartoittajalla on GPS- ja takymetrilaitteistot.

Rakennuslupiin liittyvät mittaukset

Rakennuslupiin liittyvät mittaukset suoritetaan rakennusvalvonnan työpyyntöjen mukaan.

Kiinteistön muodostukseen liittyvät mittaukset

Kiinteistönmuodostukseen esim. Akaan kaupungin suorittamiin tontin lohkomistoimitukseen liittyvät mittaukset ja rajojen pyykitykset kuuluvat mittauspalvelujen tehtäviin ja näitä mittauksia suoritetaan Toijalan asemakaava-alueella.
Viialan ja Kylmäkosken asemakaava-alueet, sekä kaikki asemakaava-alueen ulkopuolella olevat kiinteistöt kuuluvat maanmittauslaitoksen vastuu-alueeseen.