Hinnasto - Akaan kaupunki

Hinnasto

Asemakaavat ja asemakaavan muutokset sekä tonttijaot

Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai haltijan aloitteesta, on kunnalla oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja
käsittelystä aiheutuneet kustannukset (MRL 59 §).
Asemakaavan muutoksesta perittävä palkkio määräytyy taksassa määriteltyjen luokkien mukaisesti.

  • I luokan vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavan muutokset 3000e
  • II luokan tavanomaisiksi arvioitavat asemakaavat ja muutokset 5000-7000e
  • III luokan merkittävät muutokset erillisen sopimuksen mukaan
  • kiireelliset kaavahankkeet, veloitus 25% kaavoitusmaksusta ylläolevien luokkien mukaisesti ja lisäksi konsulttityön kustannukset
  • kaavahankkeiden vaatimat, konsulttien tekemät selvitykset veloitetaan hakijalta

Tonttijaon muutos 250e (+ lohkomiskulut paikkatietopalveluiden taksan mukaisesti).
Tonttijaosta asemakaavan yhteydessä ei peritä maksua.

Kartta-aineiston toimitus

  • tarkistettu kaavaote ja määräykset pdf-muodossa 90e
  • digitaalinen kartta-aineisto (dwg) 90e

Ylläolevat maksut määräytyvät asemakaavan ja tonttijaon muuttamisesta perittävän palkkiotaksan 2022 mukaan. Voit avata taksan tästä

Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun maksu on 500e/hakemus. Maksu peritään myös kielteisen päätöksen osalta.

Alle 60 m2 talousrakennusta koskeva päätös erillisenä 200e/hakemus

Voimassaoloajan pidentäminen 1 vuodesta 2 vuoteen 150e/hakemus

Lupaviranomaisen lupapäätöksen yhteydessä myöntämä vähäinen poikkeaminen 150e/hakemus

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisumaksut määräytyvät rakennusvalvontataksan 2016 mukaan. Voit avata taksan tästä

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarvehakemuksiin liittyvien selvitysten kustannukset määräytyvät tämän taksan mukaan.